Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-40153626-0711-466b-9dda-130bb7917b77

Czasopismo

Rynek Instalacyjny

Tytuł artykułu

Kryteria środowiska wewnętrznego wg PN-EN 15251

Autorzy Nowak, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Na wniosek Komitetu Technicznego nr 279 Polskiego Komitetu Normalizacji w sierpniu 2007 r. normie europejskiej EN 15251:2007 został nadany status Polskiej Normy. Omawia ona własności środowiska wewnętrznego, które uwzględniane są przy projektowaniu instalacji oraz podczas oceny efektywności energetycznej budynków wynikającej z dyrektywy EPBD (energy performance of buildings directive). Autor przedstawia jej istotne treści.
Słowa kluczowe
PL wentylacja i klimatyzacja   jakość powietrza wewnętrznego   energooszczędność  
Wydawca Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k.-a.
Czasopismo Rynek Instalacyjny
Rocznik 2008
Tom Nr 3
Strony 32--38
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., tab., rys.
Twórcy
autor Nowak, B.
  • Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska, Katedra Klimatyzacji i Ciepłownictwa
Bibliografia
1. EN 15251:2007 Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics.
2. Dyrektywa europejska 2002/91/EC z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (DzU UE Nr L001 z dnia 4.01.2003 r., s. 65.).
3. PN-EN 15251:2007 Kryteria środowiska wewnętrznego, obejmujące warunki cieplne, jakość powietrza wewnętrznego, oświetlenie i hałas (oryg.).
4. Ustawa z 12 września 2002 r. o normalizacji (DzU Nr 169, poz. 1386.).
5. Nowak B., Czy należy stosować normy?, Rynek Instalacyjny 3/2007, s. 85.
6. Vademecum normalizacji, www.pkn.pl.
7. EN 13779:2007 Ventilation for non-residential buildings. Performance requirements for ventilation and roomconditioning systems (PN-EN 13779:2007 Wentylacja budynków niemieszkalnych – Wymagane właściwości systemów wentylacji i klimatyzacji (oryg.).
8. EN ISO 7730:2005 Ergonomics of the thermal environment – Analytical determination and interpretation of thermal comfort using calculation of PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria (PN-EN ISO 7730:2006 Ergonomia środowiska termicznego – Analityczne wyznaczanie i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania wskaźników PMV i PPD oraz kryteriów lokalnego komfortu termicznego (oryg.).
9. Report of the Chief Massachusetts District Police for the year ending December 31, 1894 including the result of the inspections of factories and public buildings, Wright & Poiter Printing CO, Boston 1895.
10. EN 12831:2003 Heating systems in buildings – Method for calculation of the design heat load (PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego (oryg.).
11. prEN 15225 Thermal performance of buildings – Sensible room cooling load calculation – General criteria and validation procedures.
12. EN 15241:2007 Ventilation for buildings – Calculation methods for energy losses due to ventilation and infiltration in commercial buildings (PN-EN 15241:2007 Wentylacja budynków – Metody obliczania strat energii na skutek wentylacji i infiltracji powietrza w budynkach użyteczności publicznej (oryg.).
13. EN 15242:2007 Ventilation for buildings – Calculation methods for the determination of air flow rates in buildings including infiltration (PN-EN 15242:2007 Wentylacja budynków – Metody obliczeniowe do określania strumieni objętości powietrza w budynkach z uwzględnieniem infiltracji (oryg.).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-40153626-0711-466b-9dda-130bb7917b77
Identyfikatory