PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Dziedzictwo kulturowe a adaptacja starych i nowych emigrantów z Polski w społeczeństwie niemieckim

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Cultural heritage and adaptation of old and new Polish emigrants to German society
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł omawia sytuację starych i nowych emigrantów z Polski w Düsseldorfie. W badaniach wzięło udział 150 osób. Emigracja polska jest wskaźnikowo demograficznie zróżnicowana i w różnym stopniu integruje się ze społeczeństwem niemieckim. Cechy najbardziej ją różnicujące to czas wyjazdu (i miejsce) z kraju pochodzenia. Migrantów przedakcesyjnych cechuje lepsza adaptacja w struktury nowego społeczeństwa niż poakcesyjnych (2004 r.). Migrantów cechuje słabe uczestnictwo w lokalnych strukturach społecznych i kulturze kraju docelowej emigracji.
EN
The article relates to the situation of old and new Polish emigrants in Düsseldorf. The sample consisted of 150 individuals. Polish emigrants are demographically diversified and variously integrated with German society. The time of emigrants` departure and their country of origin are the characteristics that mostly diversify them. Pre-accession migrants are better adapted to the structures of a new society than post-accession immigrants (2004). The disadvantage of the Polish immigrants is their too weak participation in the local structures and culture of destination country.
Rocznik
Tom
Strony
161--174
Opis fizyczny
Bibliogr. 28 poz.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Opolski, Instytut Nauk Pedagogicznych
Bibliografia
 • 1. Berger, P.L., Luckmann, T. (1995). Modernität, Pluralismus und Sinnkrise. Die Orientierung des modernen Menschen. Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung.
 • 2. Bokszański, Z. (2007). Tożsamości zbiorowe. Warszawa: PWN.
 • 3. Budakowska, E. (2005). Współczesne migracje a nowe wyzwania wobec identyfikacji narodowo-kulturowej. W E. Budakowska (red.), Tożsamość bez granic. Współczesne wyzwania. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • 4. Dyczewski, L. (1993). Polacy w Bawarii. Tożsamość etniczno-kulturowa wchodzenie w społeczeństwo niemieckie. Lublin: TN KUL.
 • 5. Fortuna, K., Jarzombek, K. (2013). 20 Jahre Polnisches Institut Düsseldorf. Düsseldorf: [b.d.w.].
 • 6. Giddens, A. (2001). Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa: PWN.
 • 7. Giddens, A. (2004). Socjologia, Warszawa: PWN.
 • 8. Huntington, S.P. (1997). Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego. Warszawa: Spectrum.
 • 9. Jończy, R., Rokita-Poskart, D. (2016). „Aussiedlerzy” z Górnego Śląska o emigracji. Spojrzenie po latach na decyzje o wyjeździe. W R. Jończy (red.), Migracje w doświadczeniach śląskich, polsko-niemieckich i europejskich. Gliwice-Opole: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej.
 • 10. Kijonka, J. (2013). Migracje z Górnego Śląska do Republiki Federalnej Niemiec w latach 1970-1989, czyli między ojczyzną prywatną a ideologiczną. Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, 4.
 • 11. Klimaszewski, Z.T. (2002). Związek Polaków w Niemczech - od rozkwitu do upadku. W Z.T. Klimaszewski (red.), Polacy w Niemczech: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Białystok: Agencja Wydawnicza Ekopress.
 • 12. Kozielecki, J. (1981). Psychologiczna teoria samowiedzy. Warszawa: PWN.
 • 13. Łukasiewicz, R. (2008). Współczesna emigracja polska. Profil i wprowadzenie do problematyki asymilacji. W D. Lalak (red.), Dom i Ojczyzna. Dylematy wielo-kulturowości. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • 14. Łukasiewicz, R. (2013). Relacje intergrupowe „starej” i najnowszej emigracji polskiej w Niemczech. Komunikat z badań. W Z.T. Klimaszewski (red.). Polacy w Niemczech: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Białystok: Agencja Wydawnicza Ekopress.
 • 15. Mariański, J. (2006). Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie. Lublin: TN KUL.
 • 16. Marody, M. (2015). Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna. Warszawa: Scholar.
 • 17. Michalczyk, A. (2012). Społeczeństwo niemieckie wobec Polski i Polaków w ostatnich 20 latach. W M. Choroś, M. Eiden, B. Linek B., M. Lis (red.), Colloquium Opole 2011. Od wojny o granice do dobrego sąsiedztwa. Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski.
 • 18. Nowosielski, M. (2012). Polacy w Niemczech. Stan i perspektywy badań. Przegląd Zachodni, 3.
 • 19. Nycz, E. (2010). Polak - Ślązak - Niemiec. Identyfikacje mieszkańców Śląska Opolskiego na początku XXI wieku. W R. Szwed, L. Dyczewski, V. Szulich-Kałuża (red.), Odmiany tożsamości. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • 20. Peters-Schildgen, S. (2007). Von Ost nach West: Migration ins Ruhrgebiet. Geschichte und Fohrschungslage. In D. Kift, D. Osses (Eds.), Polen-Ruhr. Zuwanderung zwischen 1871 und heute. Essen: [b.d.w.].
 • 21. Popieliński, P. (2013). Problematyka narodowościowa w spisach powszechnych ludności z 2002 i 2012 roku w kontekście mniejszości niemieckiej w Polsce. Rocznik Polsko-Niemiecki, 21.
 • 22. Seeman, M. (1975). Alienation studies. Annual Review of Sociology, 23.
 • 23. Sobecki, M. (2009). Profile identyfikacyjne w analizie tożsamości kulturowej. W L. Dyczewski, D. Wadowski (red.), Tożsamość polska w odmiennych kontekstach - tożsamość osób, zbiorowości, instytucji. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • 24. Stefanski, V.M. (1984). Zum Prozess der Emanzipation und Integration von Außenseitern: Polnische Arbeitsemigranten in Ruhrgebiet (Schriften des Deutsch-polnischen Länderkreises der Rheinisch-Westfälischen Auslandsgesellschaft, Nr. 6, Dissertation Ruhr-Universität Bochum 1984), Dortmund.
 • 25. Stefanski, V.M. (2000). Zwangsarbeit in Leverkusen. Polnische Jugendliche im I.G. Farbenwerk. Osnabrück: fibre.
 • 26. www.de.statista.com/statistik/daten/studie/4052/umfrage/kirchenaustritte-in-deutschland-nach-konfessionen/, 10.09.2017.
 • 27. www.de.statista.com/themen/125/religion/, 10.09.2017.
 • 28. www.destatis.de/DE/Methoden/Zensus_/Tabellen/MHG_1_LaenderGemeinden.html, 20.09.2017.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-3eaa1f6c-7061-462e-90b3-db4d2ea3d914
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.