Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3cdd7c1f-a911-45cd-a86a-769024b3c68b

Czasopismo

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa

Tytuł artykułu

Karbonizaty ziaren i słomy w produkcji materiałów sorpcyjnych

Autorzy Ciesielski, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Grains and straw carbonizate in sorption materials production
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przeprowadzono badania przy użyciu analizy termicznej (DSC) i termograwimetrycznej (TG, DTG) oraz o skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Przedstawione badania pokazują zachowanie się ziarna i słomy zbóż (jęczmień, pszenica, owies, żyto, pszenżyto) wobec jonów metali grup przejściowych [Co(II), Cu(II), Mn(II), Ni(II), Fe(III)]. Daje to dalsze możliwości w badaniach nad produkcją nowych rodzajów biopaliw i gazu syntezowego.
EN The thermal analysis (DSC) and thermogravimetric (TG, DTG) and scanning electron microscopy (SEM) were used in studies on grain and straw carbonizates. The study shows the behavior of the grain and straw cereals (barley, wheat, oats, rye, triticale) after adding metal ions of the transition groups [Co (II), Cu (II), Mn (II), Ni (II), Fe (III)] salts. This provides further opportunities in research on new types of biofuels production and synthesis gas.
Słowa kluczowe
PL karbonizat   materiał sorpcyjny   ziarno zbóż   słoma zbóż  
EN carbonzate   sorption material   cereal grain   cereal straw  
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
Czasopismo Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
Rocznik 2013
Tom T. 1
Strony 25--42
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., rys.
Twórcy
autor Ciesielski, W.
  • Akademia im. Jana Długosza, Al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa, wc@ajd.czest.pl
Bibliografia
[1] Ruck H., Starch: From starch containing sources to isolation of starches and their applications, Nova Science Publ., New York 2003.
[2] Tomasik P., Wiejak S., Palasinski M., The Thermal Decomposition of Carbohydrates. Part II., Adv. Carbohydr. Chem. Biochem., 47, 279, 1989.
[3] Tomasik P., Schilling C.H., Starch complexes. Part I. Complexes with inorganic guests, Adv. Carbohydr. Chem. Biochem., 53, 1998.
[4] Tomasik P., Schilling C.H., Starch complexes. Part II. Complexes with organic guests., Adv. Carbohydr. Chem. Biochem., 53, 1998.
[5] Tomasik P., Schilling C.H., Chemical Modification of Starch, Adv. Carbohydr. Chem. Biochem., 59, 176, 2004.
[6] Tomasik P., Fiedorowicz M., Para A., Novelties in chemical modification of starch. Starch: Progress in structural studies, modifications and applications, eds: P. Tomasik, V.P. Yuryev, E. Bertoft, Polish Society of Food Technologists, Ch. 24, Cracow 2004.
[7] Schilling C.H., Biner S.B., Goel H., Jane J., Plastic shaping of aqueous alumina suspensions with sucrose and maltodextrin additives, J. Environ. Polym. Degr., 3, 153, 1995.
[8] Schilling C.H., Tomasik P., Sikora M., Kim C.J., Garcia V.J., Li C.P, Molding technical ceramics with polysaccharides, Żywn. Technol. Jakość, 4(17), Suppl., 217-233, 1998.
[9] Sikora M., Schilling C., Tomasik P., Li C.Y., Dextrin plasticizers for aqueous colloidal processing of alumina, J. Eur. Ceramic Soc., 22, 625, 2002.
[10] Wandrasz J. W., Paliwa formowane - biopaliwa i paliwa z odpadów w procesach termicznych, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa, 2006.
[11] Wandrasz J.W., Wandrasz A.J., Paliwa formowane. Biopaliwa i paliwa z odpadów w procesach termicznych, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, 2006.
[12] Ciesielski W., Koziol J.J., Tomasik P., Effect of mineral salts on thermal homolytic decomposition of starch, Pol J. Food Nutr. Sci., 10, 37, 2001.
[13] Ciesielski W., Tomasik P., Coordination of cassava starch to metal ions and thermolysis of resulting complexes, Bull. Chem. Soc. Ethiopia, 17, 155, 2003.
[14] Ciesielski W., Kozioł J.J., Tomasik P., Complexes of amaranthus starch with selected metal salts and their thermolysis, Thermochim. Acta, 403, 161, 2003.
[15] Ciesielski W., Tomasik P., Lii, C.Y., Yen, M.T., Interactions of starch with salts of metals from the transition groups, Carbohydr. Polym., 51, 47, 2003.
[16] Ciesielski W., Tomasik P., Complexes of amylose and amylopectins with transition metal salts and their thermal properties, J. Inorg. Biochem., 98, 2039, 2004.
[17] Ciesielski W., Tomasik P., Werner - type metal complexes of potato starch, Int. J. Food Sci. Technol., 39, 691, 2004.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-3cdd7c1f-a911-45cd-a86a-769024b3c68b
Identyfikatory