PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo wody : spotkanie Gdańskiej Fundacji Wody w Łomiankach (29 lutego 2016 r.)

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
28 listopada 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi , Rozporządzenie, z racji wielu istotnych zmian względem poprzedniego oraz niejednoznaczności przepisów, wzbudza wiele wątpliwości i dyskusji. Gdańska Fundacja Wody (GFW) od wielu lat zajmuje się podnoszeniem poziomu wiedzy w zakresie szeroko rozumianej gospodarki wodnej. Stworzona została przede wszystkim z myślą o prowadzeniu dokształcania zawodowego pracowników administracji publicznej i samorządowej, pracowników przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, przedsiębiorstw komunalnych, firm wykonawczych, biur projektowych, administratorów basenów kąpielowych oraz szerokiego grona osób zaangażowanych w działania związane z zaopatrzeniem w wodę, gospodarką ściekową, czy ochroną środowiska. Cechą charakterystyczną dla części szkoleń organizowanych przez GFW jest zapraszanie na spotkania przedstawicieli organów tworzących prawo - po to, aby bezpośrednio od legislatorów uczestnicy spotkań mogli dowiedzieć się o powodach wprowadzenia poszczególnych zapisów prawnych oraz o wykładni stosowania prawa.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
14--22
Opis fizyczny
Bibliogr. 11 poz., rys.
Twórcy
autor
 • GIS, Departament Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Bibliografia
 • [1]Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989).
 • [2]Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007 r. nr 61 poz. 417, zm. Dz.U. z 2010 r. nr 72 poz. 466).
 • [3]Dyrektywa Rady 2013/51/EURATOM z 22 października 2013 r. określająca wymogi dotyczące ochrony zdrowia ludności w odniesieniu do substancji promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. UE L 296/12 z 7.11.2013 r.).
 • [4]Dyrektywa 98/83/WE z 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 330 z 5.12.1998 r. z póź. zm.).
 • [5]Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 123 poz. 858 z póź. zm.).
 • [6]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422).
 • [7]Dyrektywa Komisji (UE) 2015/1787 z 6 października 2015 r. zmieniająca załączniki II oraz III do dyrektywy Rady 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. UE L260/6 z 7.10.2015 r.).
 • [8]Smali drinking water supplies: a “Framework for action” to improve management, European Union 2014.
 • [9]Wytyczne dotyczące jakości wody do picia, czwarta edycja. WHO 2011, polskie wydanie: Bydgoszcz 2014.
 • [10]Clark W. F., Macnab J. J., Santrop J. M.: The Walkerton Health Study, 2002- 2008: Final Report to the Ontario Ministry of Health and Long-Term Care. London Health Sciences Center, University of Western Ontario 2008.
 • [11]Fédéral Register - National Primary Drinking Water Régulations: Révisions to the Total Coliform Rule, 2013.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-3cb52d39-b8f5-4d5b-90f3-bb374b9f66af
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.