Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3ca82323-cc8c-437e-aef1-c238e031b092

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Zarządzanie polityką informacyjną organizacji w aspekcie komunikacyjnym i wizerunkowym

Autorzy Krawczyk, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Management of organization’s information policy in communication and image aspect
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wizerunek ma kluczowe znaczenie w funkcjonowaniu organizacji. Celem artykułu koncepcyjnego jest ustalenie narzędzi komunikacyjnych dla systematycznych i długo-falowych działań zmierzających do optymalizacji zarządzania polityką informacyjną oraz promocyjną. Przeprowadzona analiza wskazuje, że realizacja strategii komunikacyjnej opierać się powinna o sprawne działanie komórki PR, której właściwe ulokowanie w strukturze organizacyjnej i odpowiedni zakres kompetencji ułatwi osiąganie celów wizerunkowych.
EN Image can have a crucial meaning for functioning of organization. Gaining the desired reputation requires systematic and long-term efforts aiming at optimization of management of information and promotion policy. Realization of communication strategy should thus base on the effective work of a PR unit, proper location of which in the organizational structure as well as its proper range of competences will help to achieve the image objectives.
Słowa kluczowe
PL wizerunek   polityka informacyjna   relacje z mediami   rzecznik prasowy  
EN image   information policy   relationships with media   spokesman  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2018
Tom z. 132
Strony 371--380
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz.
Twórcy
autor Krawczyk, D.
Bibliografia
1. Barańska, M. (2011). Dylematy współczesnego dziennikarza/dziennikarstwa - wybrane zagadnienia. Przegląd Politologiczny, 4.
2. Bieniok, H. (2004). Zarządzanie przez cele jako niedoceniony instrument poprawy efektywności przedsiębiorstwa. W J. Pyka (red.), Nowoczesność przemysłu i usług. Nowe wyzwania. Katowice: TNOiK.
3. Biesaga-Słomczewska, E.J., Iwińska-Knop, K. (2017). Marketing wewnętrzny (MW) i public relations (PR) w realizacji funkcji personalnej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 313.
4. Clamen, M. (2005). Lobbing i jego sekrety. Warszawa: Felberg.
5. Deszczyński, P. (2017). Konceptualizacja pojęcia „ekonomia informacji” - paradygmat public relations. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 313.
6. Frąckiewicz, E. (2016). Internet rzeczy - nowe oblicze komunikacji marketingowej? Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Komunikacja cyfrowa firm i marek, 67, 2.
7. Gable, T. (2010). Wizerunek jako część strategii korporacyjnej. Budowanie reputacji dla zyskania długookresowych korzyści. W P. Anthonissen (red.), Komunikacja kryzysowa. Warszawa: Wolters Kluwer.
8. Grudzewski, W., Hejduk, I. (2003). Kierunki i organizacja badań naukowych w Polsce w porównaniu z innymi krajami (nauka, technika, zarządzanie). W L. Zienkowski (red), Wiedza a wzrost gospodarczy. Warszawa: WN Scholar.
9. Hajduk, S. (2012). Rzecznicy prasowi w działalności media relations. Rocznik Prasoznawczy, 6.
10. Hoffjann, O. (2011). Public relations in society. A new approach to the difficult relationships between PR and its environment. Central European Journal of Communication, 4, 1(6).
11. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2010). Realia pracy rzecznika prasowego w dobie komunikacji internetowej. W K. Gajdka, Zb. Widera (red.), Rzecznictwo prasowe. Teoria. Praktyka, Konteksty. Katowice: Unikat 2.
12. Krawczyk, D. (2016). Działania komunikacyjne wobec przekształceń rynku mediów. Zakres obowiązków rzecznika prasowego i zmiany zachodzące w relacjach z dziennikarzami. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie, 98.
13. Mrozek, J. (2015). Podstawowe zadania rzecznika prasowego jednostki administracji rządowej. Civitas et Lex, 1(5).
14. Podraza, U. (2017). Wizerunek marki w mediach społecznościowych. Naukowy Przegląd Dziennikarski, 1.
15. Skubisz-Kępka, K. (2009). Sprostowanie i odpowiedź w prasie. Studium z zakresu prawa polskiego na tle prawno-porównawczym. Warszawa: Wolters Kluwer.
16. Stankiewicz, J. (2006). Komunikowanie się w organizacji. Wrocław: Astrum.
17. Szwajca, D. (2014). Zarządzanie reputacją przedsiębiorstwa wobec sprzeczności oczekiwań interesariuszy. Studia Ekonomiczne, 202.
18. Święcka, K. (2006). Polityka informacyjna organów publicznych w Polsce. Roczniki Nauk Prawnych, 1(16).
19. Witczak, O. (2013). Nowe media w budowaniu marki i wizerunku przedsiębiorstwa. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 140.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-3ca82323-cc8c-437e-aef1-c238e031b092
Identyfikatory
DOI 10.29119/1641-3466.2018.132.26