PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Methods of recruitment and selection of employees on the example of the automotive industry

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Metody rekrutacji i selekcji pracowników na przykładzie przemysłu motoryzacyjnego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The recruitment process is indispensable to have a reasonable staff that fulfills all needs of a production process. The aim of the paper is to analyze the selection of employees in the industrial organization especially in the context: techniques used in the recruitment process, used selection methods and changes proposed in the recruitment process. Summing up the results of research, one can point out that the most frequent causes of aspirations for the workplace by the respondents were the financial issues and the desire for self-development. The most popular recruitment technique used in the recruitment process was online classifieds. Observation shows that this is a common recruitment technique. Among the selection methods, the most popular was the CV and cover letter, which was indicated by almost all the respondents.
PL
Proces rekrutacji jest niezbędny aby organizacja posiadała odpowiedni personel, który spełnia wszystkie wymagania procesu produkcyjnego. Celem artykułu jest analiza procesu selekcji pracowników w organizacji przemysłowej, w szczególności w kontekście: technik stosowanych w procesie rekrutacji, stosowanych metod selekcji oraz zmian proponowanych w procesie rekrutacji. Podsumowując wyniki badań, można wskazać, że najczęstszymi przyczynami aspiracji do pracy w przemyśle motoryzacyjnym wskazywanymi przez respondentów były kwestie finansowe i chęć do samorozwoju. Najpopularniejszą metodą rekrutacyjną stosowaną w procesie rekrutacji były ogłoszenia online. Analiza pokazuje, że jest to obecnie powszechna technika rekrutacji. Wśród metod selekcji najbardziej popularne były CV i list motywacyjny, na co wskazywali prawie wszyscy respondenci.
Rocznik
Tom
Strony
475--483
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz.
Twórcy
autor
 • Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Instytut Ekonomii i Informatyki
Bibliografia
 • 1. Gajdziński, K. (2011). Headhunting – rozwiązanie przejściowe czy docelowy model doboru pracowników w gospodarce rynkowej. In T. Grabia (red.), Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania i bezpieczeństwa. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XII, 10, Łódź.
 • 2. Garbacik, A. (2004). Zatrudnianie pracowników tymczasowych. Polityka Społeczna, 1.
 • 3. Koloch, J. (2017). Wpływ osobowości i płci pracowników na proces rekrutacji i selekcji w branży motoryzacyjnej. Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem. R. Wolniaka, Katowice.
 • 4. Krzemień, E., Wolniak, R. (2015). Procesy szkolenia i doskonalenia pracowników w ochronie zdrowia. Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 17, 163-176.
 • 5. Listwan, T. (2010). Zarządzanie kadrami. Warszawa: C.H. Beck.
 • 6. Łuczak, J., Wolniak, R. (2015). Problem-solving and developing quality management methods and techniques on the example of automotive industry. Manager, 22, 237-250.
 • 7. Marek, J. (2008). Pozyskiwanie i dobór personelu. Kształtowanie zatrudnienia w organizacji. Warszawa: Difin.
 • 8. Moroń, D. (2012). Kapitał społeczny. Kreowanie i zarządzanie. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • 9. Suchar, M. (2009). Rekrutacja i selekcja personelu. Warszawa: C.H. Beck
 • 10. Sułkowski, M., Wolniak, R. (2018). Poziom wdrożenia instrumentów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach branży obróbki metali. Częstochowa: Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Produkcji i Jakości.
 • 11. Wolniak, R. (2012). Examination of process variability indicators in the automotive industry. Technická Diagnostyka, 1, 359-368.
 • 12. Wolniak, R. (2017). Selected problems of professional career development of employees. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2, 9-20.
 • 13. Wolniak, R. (2017). Verbal and nonverbal communication in the recruitment process. Business ethics and sustainable development, 1, 111-120.
 • 14. Wolniak, R. (2018). Wymiary kulturowe polskich organizacji a doskonalenie zarządzania jakością. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 • 15. Wolniak, R., Burtan, A. (2010). Analiza porównawcza misji i wizji przedsiębiorstw z branży samochodowej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarzą-dzanie, 50,75-84.
 • 16. Wolniak, R., Grebski, M. (2018). Promoting creativity and innovativeness in education. New York: CreateSpace.
 • 17. Wratny, J. (2007). Pojęcie prawa do pracy na płaszczyźnie prawa międzynarodowego, europejskiego i polskiego. Uwagi dotyczące realizacji tego prawa. In M. Kabaj, G. Uścińska, J. Wratny (red.), Metody i mechanizmy ograniczania bezrobocia oraz realizacja zadań władz publicznych w zakresie prawa do pracy i zabezpieczenia społecznego bezrobotnych. Ekspertyza dla Rzecznika Praw Obywatelskich. Warszawa.
 • 18. Wyrwicka, M., Grzelczak, A., Krugiełka, A. (2010). Polityka kadrowa przedsiębiorstwa. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-3c694f1a-8845-4c2d-bc98-a2f7b7162d88
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.