PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Analiza możliwości wdrożenia zasad zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Analysis of the possibility of applying the principles of the sustainable public procurement in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Idea zrównoważonych zamówień publicznych (ZZP) zakłada, że instytucje zamawiające powinny uwzględniać w procesie zakupowym kwestie wpływu zamówień na środowisko, gospodarkę lokalną i sferę socjalną. Jednak zamawiający niechętnie korzystają z możliwości wdrożenia zasad ZZP w praktyce. Celem pracy jest przedstawienie idei zrównoważonych zamówień publicznych, identyfikacja barier w jej stosowaniu obecnie w Polsce oraz sformułowanie propozycji działań zmierzających do upowszechnienia realizacji zasad ZZP. Można wyróżnić trzy główne rodzaje barier w stosowaniu tej idei w praktyce: bariery związane z wiedzą i umiejętnościami osób przygotowujących zamówienia oraz osób sprawujących funkcje kontrolne, bariery psychologiczne (obawy i postawy) osób zamawiających oraz bariera finansowa (wyższe koszty zamówień uwzględniających zasady ZZP w porównaniu do pozostałych zamówień). Upowszechnienie stosowania zasad ZZP wymaga realizacji przez Urząd Zamówień Publicznych oraz inne instytucje państwowe intensywnych działań edukacyjnych i promocyjnych.
EN
Public procurement has a great impact on the economy of the whole country, as well as on the development of the local market, labor market and natural environment. The idea of sustainable procurement implies that public organizations should take those issues into account in their procurement process. However, the contracting authorities are reluctant to implement the rules of SP. We can point three barriers to applying this idea in practice: barriers: barriers related to the knowledge and skills of order preparers and control persons, psychological barriers (fears and attitudes) of order preparers and the financial barrier (higher costs of sustainable public procurement compared to other orders). Dissemination of the application o sustainable procurement requires educational and promotional activities of the Public Procurement Office and other State institutions.
Rocznik
Strony
251--262
Opis fizyczny
Bibliogr. 17 poz., tab.
Twórcy
autor
 • Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki
Bibliografia
 • [1] Faracik B., Szymonek J., 2015, Zrównoważone zamówienia publiczne. Możliwości, bariery, strategie, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, Warszawa.
 • [2] Fundacja Centrum CSR.PL, 2014, Zrównoważone Zamówienia Publiczne w praktyce. Modelowe klauzule społeczne i środowiskowe, Warszawa.
 • [3] Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko - perspektywa do 2020 r., 2014, Monitor Polski, poz. 469.
 • [4] Strategia - Sprawne Państwo 2020 - Dynamiczna Polska, 2013, Monitor Polski, poz. 136.
 • [5] Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego, 2013, Monitor Polski, poz. 378.
 • [6] Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz.U. 2015, poz. 2164 ze zmianami.
 • [7] Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2014, Nowe prawo zamówień publicznych: koniec dyktatu najniższej ceny, https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/nowe-prawo-zamowien-publicznych-koniec-dyktatu-najnizszej-ceny.html (15.10.2016).
 • [8] Komisja Europejska, 2010, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/l_PL_ACT_partl_vl.pdf (23.11.2016).
 • [9] Komisja Wspólnot Europejskich, 2008, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Zamówienia publiczne na rzecz poprawy stanu środowiska, https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0022/26518/KOM-2008-400_Zamowienia-publiczne-na-rzecz-poprawy-stanu-srodowiska.pdf (23.11.2016).
 • [10] Sustainable Procurement Platform, 2016, What is Sustainable Procurement?, http://www.sustainable-procurement.org/about-spp/ (25.10.2016).
 • [11] UZP, 2012, Wyniki badania ankietowego dotyczącego stosowania klauzul społecznych przez polskie instytucje zamawiające, starastrona.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=6426 (23.11.2016).
 • [12] UZP, 2013, Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2013-2016. https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0019/26353/KPD_ZZP_2013_2016.pdf (15.11.2016).
 • [13] UZP, 2015, Zalecenia Rady Ministrów w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0024/26637/zalecenia_Rady_Ministrow_klauzule_spoleczne.pdf (26.11.2016).
 • [14] UZP, 2016a, Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2015 r., https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/32389/Sprawozdanie-Urzedu-Zamowien-Publicznych-za-rok-2015.pdf (23.10.2016).
 • [15] UZP, 2016b, Społeczne zamówienia. Podstawowe informacje, https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/zrownowazone-zamowienia-publiczne/spoleczne-zamowienia/podstawowe-informacje (14.10.2016).
 • [16] UZP, 2016c, Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 3/2016, https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0019/32815/Informator_nr_3_2016.pdf (25.11.2016).
 • [17] UZP, 2016d, Wyniki monitoringu stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych za 2015 r., https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0019/32428/Wyniki_monitoringu_stosowania_klauzul_spolecznych....pdf (30.11.2016).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-3aeaf6ec-3ed3-4047-80be-9486be2020c6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.