PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Komplementarność nauk ekonomicznych i technicznych w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie górniczym

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Complementarity of economic and technical sciences in risk management in a mining enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zaprojektowanie, stworzenie, prowadzenie i likwidacja przedsiębiorstwa górniczego wymaga wiedzy i doświadczenia z wielu różnych dziedzin i dyscyplin naukowych. Z uwagi na złożoność i kapitałochłonność operacji górniczych, każdej z faz istnienia przedsiębiorstwa górniczego towarzyszą liczne źródła ryzyka zasobowego i procesowego, które także wymagają interdyscyplinarnego podejścia i holistycznego spojrzenia zorientowanego na równoczesne ograniczenie skutków ich indywidualnego i łącznego wystąpienia. Mając na uwadze powyższe okoliczności, celem niniejszego artykułu jest prezentacja komplementarnego podejścia do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie górniczym uwzględniającego zarówno techniczne, jak i ekonomiczne źródła ryzyka.
EN
Designing, creating, running and liquidation of a mining enterprise requires knowledge and experience from several different fields and disciplines of science. Due to the complexity and intensity of capital expenditures of mining operations, each phase of their existence is accompanied by several sources of risk in terms of resources and process, which also require an interdisciplinary approach and holistic perspective oriented on simultaneous limitation of effects of their individual and collective existence. Taking the above into consideration, the purpose of this article is to present a complementary approach to risk management in a mining enterprise which accounts for both technical and economic sources of risk.
Rocznik
Tom
Strony
85--95
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz.
Twórcy
 • Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania
Bibliografia
 • 1. Bijańska, J. (2017). Od kryzysu do sukcesu Rozważania w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa górniczego w sytuacji kryzysowej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, 101.
 • 2. Bijańska, J., Wodarski, K. (2014). Ryzyko w decyzjach inwestycyjnych przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie.
 • 3. Bizon-Górecka, J. (2005a). Ryzyko. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Bydgoszcz: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.
 • 4. Bizon-Górecka, J. (2005b). Zarządzanie ryzykiem jako skośna funkcja zarządzania przedsiębiorstwem. W J. Bizon-Górecka, Ryzyko. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Bydgoszcz: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.
 • 5. Błaszczuk, D.J. (2007). Zarządzanie ryzykiem. Akademia Finansów, 21/22.
 • 6. Jedynak, P. (1999). Polityka ubezpieczeń w przedsiębiorstwie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • 7. Jonek-Kowalska, I., Sojda, A., Wolny, M. (2014a). Analiza harmoniczna szeregów czasowych cen węgla. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, 74.
 • 8. Jonek-Kowalska, I., Turek, M. (2011b). Possibilities of improving the efficiency of mining companies by controlling cost of coal. Equilibrium, 6, 2.
 • 9. Jonek-Kowalska, I., Turek, M. (red.) (2011a). Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie górniczym. Warszawa: PWN.
 • 10. Jonek-Kowalska, I., Wolny, M., Sojda, A. (2014b). Analiza trendów i korelacji cen węgla kamiennego na rynkach międzynarodowych w erze dekarbonizacji. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, 74.
 • 11. Midor, K. (2016). Społeczne preferencje kierunków rewitalizacji terenów pogórniczych na wybranym obszarze pogranicza polsko-czeskiego. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, 1.
 • 12. Midor, K., Biały, W., Wodarski, K. (2017). Postrzeganie górnictwa węgla kamiennego przez samorządy lokalne. IV Polski Kongres Górniczy, Kraków, 20-22.11.2017, CD-ROM.
 • 13. Rozporządzanie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (DzU Nr 163, poz. 981 oraz z 2013 r. poz. 21).
 • 14. Teczke, J. (1999). Zarządzanie przedsięwzięciami zwiększonego ryzyka. Kraków: PAN.
 • 15. Turek, M. (red.) (2013). Analiza i ocena kosztów w górnictwie węgla kamiennego w Polsce w aspekcie poprawy efektywności wydobycia. Warszawa: Difin.
 • 16. Turek, M., Michalak, A. (2013). Całkowite i jednostkowe koszty produkcji w kopalniach węgla kamiennego - zmiany i determinanty. W M. Turek (red.), Analiza i ocena kosztów w górnictwie węgla kamiennego w Polsce w aspekcie poprawy efektywności wydobycia. Warszawa: Difin.
 • 17. Wodarski, K., Bijańska, J. (2014). Ocena ekonomicznej efektywności i ryzyka eksploatacji resztkowych złóż węgla kamiennego na wybranym przykładzie. Przegląd Górniczy, 70, 9.
 • 18. Wodarski, K., Bijańska, J. (2017). Scenariusze zmian otoczenia jako element badania możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa górniczego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, 101.
 • 19. Wodarski, K., Popczyk, M. (2011). Zagrożenia naturalne jako źródło ryzyka operacyjnego w przedsiębiorstwie górniczym. W I. Jonek-Kowalska, M. Turek (red.), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie górniczym. Warszawa: PWN.
 • 20. Wroński, P. (2007). Kilka uwag o ryzyku prowadzenia działalności gospodarczej. W E. Nowak (red.), Rachunkowość zarządcza a ryzyko działalności gospodarczej. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-3a394deb-df00-4a69-ba99-e6f2d7744026
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.