PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Technologie przewozowe w transporcie intermodalnym

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Transport technologies in intermodal transport
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Problematyka transportu intermodalnego jest ważnym zagadnieniem w zakresie integracji przewozów z wykorzystaniem różnych gałęzi transportu. Ponadto specyfika jednostek ładunkowych w transporcie intermodalnym wymaga poszukiwania innowacyjnych technologii przewozowych, które warunkowałyby efektywność przewozów. W artykule przedstawiono istotę transportu intermodalnego i systemów przewozowych determinowanych rodzajem intermodalnej jednostki ładunkowej. Ponadto scharakteryzowano terminal przeładunkowy, który odgrywa zasadniczą rolę w przewozach intermodalnych w zakresie integracji różnych gałęzi transportu. Przedstawiono również charakterystyki techniczno-technologiczne wybranych innowacyjnych technologii przewozowych w transporcie intermodalnym, determinowane rodzajem intermodalnych jednostek ładunkowych.
EN
The issue of intermodal transport is an important issue in the field of transport integration using various modes of transport. In addition, the specificity of cargo units in intermodal transport requires the search for innovative transport technologies that would determine the efficiency of transport. The article presents the essence of intermodal transport and transport systems determined by the type of intermodal load unit. In addition, the trans-shipment terminal has been characterized, which plays a key role in intermodal transport in the integration of various modes of transport. The technical and technological characteristics of selected innovative transport technologies in intermodal transport, determined by the type of intermodal loading units, are also presented.
Rocznik
Strony
2 --12
Opis fizyczny
Bibliogr. 39 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Wydział Transportu, Politechnika Warszawska
Bibliografia
 • [1] Ambroziak T., Pyza D., Merkisz-Guranowska A., Jachimowski R., Ocena wpływu transportu drogowego na degradację środowiska przy różnej strukturze pojazdów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2014.
 • [2] Basiewicz T., Gołaszewski A., Rudziński L., Infrastruktura transportu. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1998
 • [3] Beim M., Mazur B., Soczowka A., Zajdler R.: Transport intermodalny w Wielkopolsce w świetle badań ankietowych wśród interesariuszy. Przegląd komunikacyjny nr 6/2016, s. 25-30. Wrocław 2016.
 • [4] Beim M., Mazur B., Soczowka A., Zajdler R.: Transport intermodalny w Województwie Wielkopolskim w latach 2004-2014. Przemiany, stan obecny i perspektywy rozwoju. Ekspertyza wykonana na zlecenie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego. Poznań 2015.
 • [5] Bogdanowicz S., Podatność. Teoria i zastosowanie w transporcie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012.
 • [6] Economic Commission for Europe UN/ECE, European Conference of Ministers of Transport (ECMT) and the European Commission (EC): Terminology on combined transport. United Nations New York and Geneva, 2001.
 • [7] Jacyna M. (red.), System Logistyczny Polski. Uwarunkowania techniczno-technologiczne komodalności transportu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012.
 • [8] Jacyna M., Pyza D., Jachimowski R. Transport intermodalny. Projektowanie terminali intermodalnych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.
 • [9] Jacyna M., Pyza D.: Rola intermodalnych terminali przeładunkowych w przewozach kolejowo-drogowych, Problemy Kolejnictwa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Tom 59 Zeszyt 169/2016, ss. 15-27. Warszawa 2016.
 • [10] Jacyna M.: Multicriteria Evaluation of Traffic Flow Distribution in a Multimodal Transport Corridor, Taking into Account Logistics Base Service. Archives of Transport, Polish Academy of Sciences, Com. of Transport, vol. 10 iss. 1-2, Warsaw 1999.
 • [11] Jakubowski L., Technologia prac ładunkowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.
 • [12] Klemenčič M., Burg R.: Data base and comparative analysis of CT and transhipment technologies for CT. Prepared by: University of Maribor, SSP Consult. AlpinnoCT Coordinator 2018.
 • [13] Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Logistyka transportu towarowego w Europie – klucz do zrównoważonej mobilności, Bruksela 2006.
 • [14] Mindur L., Krzyżaniak S. (red.): Tworzenie warunków funkcjonowania i rozwoju intermodalnej sieci logistycznej Polski. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2011.
 • [15] Mindur L., Technologie transportowe, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa–Radom 2014.
 • [16] New developments in the field of combined transport in UNECE member countries Transmitted by Modalohr, France. Economic Commission for Europe Inland Transport Committee Working Party on Combined Transport 2003.
 • [17] Ochociński K., Kruk R.: Przewozy przesyłek nadzwyczajnych koleją w Polsce. Problemy Kolejnictwa – Zeszyt 176/2017, s. 33-39. Wydawnictwo Instytutu Kolejnictwa. Warszawa 2017.
 • [18] Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Biała księga, Komisja Europejska, Bruksela 2011, KOM(2011).
 • [19] PN ISO 668:2018-05 – wersja angielska – Kontenery ładunkowe serii 1 – Klasyfikacja, wymiary i maksymalne masy brutto.
 • [20] Poliński J.: Rola kolei w transporcie intermodalnym. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015.
 • [21] Pyza D., Jachimowski R.: Modelling of Parcels Transport System. Proceedings of 19th International Scientific Conference. Transport Means 2015, Kaunas University of Technology, Lithuania, str. 659-664.
 • [22] Pyza D., Transport systems modeling in hierarchical distribution, International Conference on Industrial Logistics – ICIL 2012 – Conference Proceedings, ISBN 978- 953-7738-16-7, Publisher Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, Zadar Croatia 2012, 293-300
 • [23] Pyza D.: Infrastruktura punktowa Systemu Logistycznego Polski – rozdział 3 – redakcja merytoryczna. [W:] Jacyna M. (red.): System logistyczny Polski. Uwarunkowania techniczno-technologiczne komodalności transportu, Wydawnictwo Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012.
 • [24] Pyza D.: Modelowanie systemów przewozowych w zastosowaniu do projektowania obsługi transportowej podmiotów gospodarczych. Prace Naukowe Transport, z. 85, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012.
 • [25] Pyza D.: Multi-Criteria Evaluation of Transportation Systems in Supply Chains. Archives of Transport, Polish Academy of Sciences Committee of Transport, vol. 23, iss. 1, Warsaw 2011.
 • [26] Pyza D.: Optimization of transport in distribution systems with restrictions on delivery times. Archives of Transport, Polish Academy of Sciences Committee of Transport, vol. 21, iss. 3-4, Warsaw 2009.
 • [27] Pyza D.: Punkty przeładunkowe transportu intermodalnego – podrozdział 3.7. [W:] Jacyna M. (red.): System logistyczny Polski. Uwarunkowania techniczno-technologiczne komodalności transportu, Wydawnictwo Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012.
 • [28] Pyza D.: Selected aspects of modeling of conveyance systems at random supply. Archives of Transport, Polish Academy of Sciences Committee of Transport, volume 20, issue 3, ISSN 0866-9546, Warsaw 2008.
 • [29] Pyza D.: Sieć Transeuropejska – podrozdział 2.2, Infrastruktura transportu drogowego – podrozdział 2.3, Infrastruktura transportu kolejowego – podrozdział 2.4. [W:] Jacyna M. (red.): System logistyczny Polski. Uwarunkowania techniczno-technologiczne komodalności transportu, Wydawnictwo Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012.
 • [30] Pyza D.: Transport infrastructure of the Logistics System of Poland – chapter 2. [W:] Jacyna M. (red.): The logistics system of Poland and transport co-modality, Wydawnictwo Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011.
 • [31] Pyza D.: Transport intermodalny – uwarunkowania techniczno-technologiczne, organizacyjne i funkcjonalne, [w:] Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej, tom IV, red. J. Feliks, Wydawnictwa AGH, s. 168-179, Kraków 2016.
 • [32] Strona internetowa www.cct.se/cct1/cargospeed.html (Tytuł: Cargospeed)
 • [33] Strona internetowa www.cargobeamer.pl. (Tytuł: CargoBeamer ... höchste Eisenbahn, cargobeamer.eu [EN] Editorial team)
 • [34] Strona internetowa www.kockumsindustrier.se/en-us/our-products/productdetail (Tytuł: kockumsindustrier)
 • [35] Strona internetowa www.lohr.fr/lohr-railway-system/the-lohr-uic-wagons/ (Tytuł: The Lohr UIC Wagons | LOHR)
 • [36] Strona internetowa www.spin-project.eu (Tytuł: spin-project)
 • [37] Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Warszawa 2018.
 • [38] Umowa Europejska o ważnych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących (AGTC), sporządzona w Genewie dnia 1 lutego 1991 r.
 • [39] Wronka J.: Transport intermodalny/kombinowany w polityce transportowej Polski. Przegląd komunikacyjny nr 8/2015, s. 12-17. Wrocław 2015.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-39147dfc-8931-4bc3-bc26-036a5ffe744a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.