PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Ocena możliwości rolniczego wykorzystania osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Olecku

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Assessment of the possibilities of agricultural use of sewage sludge from wastewater treatment plants in Olecko
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (KPGO 2014) jedną z zalecanych metod odzysku jest wykorzystanie osadów ściekowych na cele rolnicze lub do rekultywacji terenów. Osady o dużej zawartości substancji organicznych, mikroelementów i związków biogennych mają walory glebotwórcze oraz nawozowe. W planie założono, że do 2020 r. ok. 30% ilości wytworzonych osadów ściekowych będzie wykorzystanych rolniczo, a 15% będzie stosowanych przy rekultywacji terenów. Przed wprowadzeniem osadów do gruntu należy spełnić wymogi bezpieczeństwa sanitarnego, a także chemicznego, m.in. dzięki zastosowaniu procesu autotermicznej tlenowej stabilizacji osadów ściekowych (ATSO). Przedstawiony w pracy proces przyczynił się do higienizacji osadów oraz ograniczenia zawartości metali ciężkich w ściekach pochodzących z oczyszczalni ścieków w Olecku. Uzyskany po higenizacji osad ściekowy charakteryzował się małą zawartością metali ciężkich, a także pozbawiony był mikroorganizmów. Stwierdzono ponadto dużą zawartość fosforu oraz wapnia. Istnieje zatem możliwość wykorzystania badanego osadu w rolnictwie.
EN
According to the National Waste Management Plan 2014 (NWMP 2014) recommended method of utilization of sewage sludge is using it for agricultural purposes or for land reclamation. The sludge is characterized by a high content of organic substances, microelements and biogenic compounds, through which sewage sludge possess high soil formation and fertilization properties. It is assumed that in 2020 approximately 30% of the sludge production will be used for agricultural purposes, while 15% will be used for land reclamation. We have to remember that prior to the introduction of sludge into the ground, security, health and chemical requirements should be met. In order to use the sludge for agricultural purposes, the process of their disposal should be previously carried out e.g. Autoheated Thermophilic Aerobic Digestion (ATAD). It allows for hygienisation of sewage sludge and reducing the heavy metal content. As a result, processed sewage sludge is characterized by the presence of heavy metals in amounts which do not exceed the standards. It is also deprived of microorganisms. The stabilized sludge is characterized by high phosphorus and calcium content. Therefore there is possibility to use the examined sludge in agriculture.
Rocznik
Tom
Strony
42--46
Opis fizyczny
Bibliogr. 12 poz., tab.
Twórcy
 • Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
Bibliografia
 • 1. Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (AKPOŚK), Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2010.
 • 2. Andraka D., Dzienis L., Wawrentowicz D., 2005. Projekt budowlany: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Olecku, Białystok.
 • 3. Bączalska D., 1998. Ocena możliwości składowania skratek pochodzących z Grupowej Oczyszczalni Ścieków we Włocławku na miejskim wysypisku komunalnym. [W:] Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej nt. Osady ściekowe w praktyce, Częstochowa - Ustroń.
 • 4. Główny Urząd Statystyczny, 2013. Ochrona Środowiska. Osady z przemysłowych i komunalnych oczyszczalni ścieków. Warszawa, s. 108.
 • 5. Jackowska I., Oleksiejuk A., 2004. Ocena przydatności osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Lubartowie do rolniczego wykorzystania, Annales Universitatis Mariae Curie-Składowska, Lublin, vol. LIX, nr 2, sectio E.
 • 6. Janosz-Rajczyk M., 2004. Komunalne osady ściekowe – podział, kierunki zastosowań oraz technologie przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania. Instytut Inżynierii Środowiska, Wrocław.
 • 7. Klaus W., Autotermiczna termofitowa stabilizacja osadów (ATSO) w Olecku. Możliwość wykorzystania osadów w rolnictwie. Materiały Oczyszczalni Ścieków w Olecku.
 • 8. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, 2003. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
 • 9. Krajowy plan gospodarki odpadami 2014 (Dz. U. nr 101, poz. 1183).
 • 10. Krutysz-Hus E., Chmura K., 2008. Próby wykorzystania osadów ściekowych w uprawie wierzby krzewiastej dla potrzeb energetycznych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 528, 397–403.
 • 11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2010.137.924).
 • 12. Zarzycki R., Wielgosiński G., 2003. Osady ściekowe: najważniejsze problemy zagospodarowania. {W:] R. Zarzycki (red.) Techniczne problemy zarządzania środowiskiem w Łodzi. PAN Oddział w Łodzi, Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 139–165.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-39147a25-1351-411e-8a31-5719507704d5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.