PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Analiza parametrów fali tętna dla noworodka podczas „kangurowania” : przypadek kazuistyczny

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Analysis of pulse wave parameters for newborn during “Kangaroo” : casuistic case
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wstęp i cele: W pracy przedstawiono analizę saturacji, tętna i amplitudy fali tętna w pulsoksymetrii noworodków podczas czynności „kangurowania”. Głównym celem pracy jest analiza parametrów fali tętna dla wybranych dwóch noworodków. Materiał i metody: Materiał stanowiło odpowiednio 6 zdarzeń dla noworodka z grupy badanej oraz 6 zdarzeń dla noworodka z grupy kontrolnej (tj. obrazy z monitora Infinity Vista XL). Zastosowano metodę analityczną, graficzną, numeryczną, i statystyczną. W opracowaniu materiału wykorzystano programy Gateway Suite firmy Dräger Medical, Corel Photo-Paint, MS-Excel oraz Statistica. Wyniki: Przed „kangurowaniem” noworodka z grupy badanej amplituda fali tętna przy wysokiej saturacji (tj. 100% i 92%) nie jest wysoka. W czasie „kangurowania” nastąpił wzrost amplitudy fali tętna przy saturacji ok. 88%, 90% i 91%. Przed „kangurowaniem” noworodka z grupy kontrolnej fala tętna przy wysokiej wartości saturacji (tj. 100% i 96%) jest niska. Natomiast w czasie „kangurowania” następuje istotny wzrost wartości amplitudy przy saturacji ok. 93% - 100%. Przy „kangurowaniu” noworodka wysoka fala tętna utrzymuje się w sposób stabilny przez dłuższy czas. Wniosek: Spadkowi saturacji krwi (poniżej 85%) towarzyszył wzrost amplitudy (i rozważanych parametrów) fali tętna. Zjawisko wzrostu amplitudy fali tętna wyprzedza o kilka sekund desaturację.
EN
Introduction and aims: The paper presents some analysis of saturation, pulse rate and pulse wave amplitude in newborn pulse-oximetry during “Kangaroo” activity. The main aim of the study is analysis of pulse wave parameters for two selected newborns. Material and methods: The material includes 6 events for newborn in study group and 6 events for newborn in control group (i.e. images from a monitor Infinity Vista XL). The analysis, graphical, numerical and statistical methods have been used in the paper. In the study have been applied some programs as Gateway Suite of Dräger Medical Company, Corel Photo-Paint and MS-Excel. Results: Before the “Kangaroo” activity of a newborn from the test group amplitude of the pulse wave with high saturation (i.e. 100% and 92%) are not high. During the “Kangaroo” method occurred increased amplitude of the pulse wave at the saturation approx. 88%, 90% and 91%. Before the “Kangaroo” activity for a newborn from the control group the pulse wave at high saturation values (i.e. 100% and 96%) is low. However, during the “Kangaroo” method was occurred a significant increase in amplitude at the saturation approx. 93% - 100%. Using the “Kangaroo” method of a newborn high wave pulse was maintained stably for a longer time. Conclusion: The decrease of blood oxygen saturation (i.e. less than 85%) was accompanied by some increase (and considered parameters) of pulse wave amplitude. The phenomenon of pulse wave amplitude increase precedes desaturation by a few seconds.
Rocznik
Tom
Strony
165--176
Opis fizyczny
Bibliogr. 19 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
 • Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów MEDICUS w Szczecinie
 • Przychodnia Medyczna PRAMED w Szczecinie
autor
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Klinika Patologii Noworodka, Katedra Położnictwa, Ginekologii i Neonatologii
Bibliografia
 • 1. Armitage P.: Metody statystyczne w badaniach medycznych, PZWL, Warszawa 1978, w. I.
 • 2. Brązert K., Gadzinowski J.: Pulsacyjna oksymetria u przedwcześnie urodzonych noworodków z zaburzeniami oddychania. Postępy Neonatologii 1995, 6, s. 352-357.
 • 3. Cichocka-Jarosz E., Kwinta P., Lankosz-Lauterbach J., Mazurek H.: Podstawy monitorowania organizmu i pulsoksymetria u dzieci, Medycyna Praktyczna Pediatria 2005, 5.
 • 4. Czajkowska M.A., Rudnicki J., Czajkowski A.A.: Analiza kształtu krzywej tętna w pulsoksymetrii noworodków, Materiały XII Konferencji „Problemy Niekonwencjonalnych Układów Łożyskowych”, Łódź 16.05.2013, s. 49-54.
 • 5. Hanson M.A., Nijhuis J.G.: Pulse oximetry – physiological considerations, European Journal of Obstetrics & Gynaecology and Reproductive Biology 1997, 72, (Suppl. 1): S3-S8.
 • 6. Hirata K., Kawakami M., O’Rourke M.F.: Pulse wave analysis and pulse wave velocity. A review of blood pressure interpretation. 100 years after Korotkov. Circulation Journal 2006, 70, s. 1231-1239.
 • 7. Hunt F.: The importance of kangaroo care on infant oxygen saturation levels and bonding, Journal of Neonatal Nursing, 2008, 14, s. 47-51.
 • 8. Hüppi P.S.: The role of oxygen in health and disease – A series of reviews. Oxygen saturation monitoring for the preterm infant: The evidence basis for current practice. Pediatric Research 1009, 65, 4, s. 375-380.
 • 9. Jubran A.: Pulse oximetry, Critical Care 1999, 3, 2, pp. R11-R17.
 • 10. Kirpalani H., Moore A.M., Perlman M.: Podręcznik neonatologii, Wyd. Medipage, 2009, (wyd. pol., red. M.K. Kornacka).
 • 11. Łozińska D., Twardowska I. (red.): Neonatologia, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 1993.
 • 12. Migdał E., Gerstenberger P.: Zastosowanie pulsoksymetru do monitorowania dzieci, Przegląd Pediatryczny 1996, 26, 4, s. 525-530.
 • 13. O’Rourke M.F., Pauca A., Jiang X.J.: Pulse wave analysis. British Journal of Clinical Pharmacology Jun 2001, 51, 6, pp. 507-522.
 • 14. Rudnicki J., Czajkowska M.A.: Fala gasnąca w pulsoksymetrii noworodków występująca w zaburzeniach mikrokrążenia, Dydaktyka Nauk Stosowanych - Informatyka i Media, Elektrotechnika, Biomechanika, Bioinżynieria i Neonatologia, Rozwój Nauki i Techniki (red. A.A. Czajkowski), Wyd. PPH Dmochowski, Sobczyk Sp.j., Szczecin 2009, 5, s. 215-220.
 • 15. Sayler J.W.: Neonatal and pediatric pulse oximetry, Respiratory Care 2003, 48 4, pp. 386-398.
 • 16. Szczapa J.: Neonatologia, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2000.
 • 17. Szczapa J.: Podstawy neonatologii, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, w. I.
 • 18. Townsend N.: Pulse oximetry, Medical electronics, Michaelms Term 2001, pp. 33-54.
 • 19. van Zanten H.A., Havenaar A.J., Stigit H.J.H, Ligthart P.A.H., Walther F.J.: The kangaroo method is safe for premature infants under 30 weeks of gestation during ventilatory support. Journal of Neonatal Nursing, 2007, 13, pp. 186-190.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-3908495d-9f1d-48ad-8954-dd906db55454
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.