PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Założenia programu holistycznego zarządzania zasobami wód podziemnych celem zapewnienia zaopatrzenia w wodę regionu częstochowskiego

Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zrównoważone gospodarowanie wodami to jedno z głównych zadań wynikających z implementacji do Prawa Wodnego zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej UE [RDW 2000]. Zastosowanie idei zrównoważonego rozwoju w gospodarce wodnej zakłada kształtowanie i ochronę zasobów wodnych ze szczególnym uwzględnieniem zachowania ich dobrego stanu ilościowego i jakościowego. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, która wywiera szczególnie negatywny wpływ na stosunki wodne. Do takich przedsięwzięć należy m.in. eksploatacja wód podziemnych dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
36--44
Opis fizyczny
Bibliogr. 19 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA, Wydział Produkcji Wody
Bibliografia
 • 1. Aller L., Bennett T., Lehr J.H., Petty R.J., Hackett G., 1987: DRASTIC – A standardized System for Evaluating Ground Water Pollution Potential Using Hydrogeologic Settings. US EPEA, Ada, Oklahoma.
 • 2. Bertram J., Corrales L., Davison A., Deere D., Drury D., Gordon B. Howard G., Rinehold A., Stevens M., 2009: Water safety plan manual: step-by-step risk management for drinking-water suppliers. World Health Organization, Geneva.
 • 3. EIP-AGRI Brochure Multi-actor projects. https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-brochure-horizon-2020-multi-actor.
 • 4. Franczyk B., Mizera J., 2009: Zapotrzebowanie wody na obszarze działania Związku Komunalnego w perspektywie do 2025 roku (niepublikowane).
 • 5. Gorelick S., Chunmiao Z., 2015: Global change and the groundwater management challenge. Water Resources Research, 51: 3031–3051, doi: 10.1002/2014WR016825.
 • 6. Global Water Partnership (GWP), 2000. Integrated Water Resources Management. Global Water Partnership, Stockholm, Sweden.
 • 7. Klöve, B., Allan, A., Bertrand, G., Druzynska, E., Ertürk, A., Goldscheider, N., Henry, S., Karakaya N., Karjalainen T., Koundouri P., Kupfersberger H., Kvœmer J., Lundberg A., Muotka T., Preda E., Pulido-Velasquez M., Scjipper P., 2011: Groundwater dependent ecosystems. Part II. Ecosystem services and management in Europe under risk of climate change and land use intensification. Environmental Science and Policy, 14(7): 782-793, doi:10.1016/j.envsci.2011.04.005.
 • 8. Malina G., Kaczorowski Z., Mizera J., 2007: Zintegrowany system gospodarowania i ochrony zasobów wodnych GZWP 326. Wyd. Harit Krzysztof Bednarek, Częstochowa 2007.
 • 9. Malina G., Mizera J., Folwaczny M., Mazur A., 2013: Ocena pracy stacji usuwania azotanów na ujęciu Wierzchowisko. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 11: 430-436.
 • 10. Malina G., Mizera J., Kaczorowski Z., 2007: Gospodarowanie i ochrona zasobów wodnych GZWP 326 w rejonie eksploatacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, czerwiec 2007.
 • 11. Margat, J., van der Gun J., 2013: Groundwater around the world: A geographic synopsis. CRC Press, London, U.K.
 • 12. Mikołajków J., Sadurski A (red.) 2017: Informator PSH – Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w Polsce. PIG-PIB Warszawa.
 • 13. Mikołajków J., Węglarz D., Skrzypczyk L., Mordzonek G., 2017: Mapa głównych zbiorników wód podziemnych. PIG-PIB Warszawa.
 • 14. Projekt polityki wodnej państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016). Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa 2010.
 • 15. RDW, 2000: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE w sprawie ustanowienia ram działalności Wspólnoty w zakresie polityki wodnej. Dz. Urz. L 327 z 22.12.2000.
 • 16. Statut Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie, 2005. Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 5 stycznia 2005 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin d/s Wodociągów i Kanalizacji, §7.
 • 17. Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622 – tekst ujednolicony.
 • 18. Ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Dz.U. 2017 poz. 1566 – tekst ujednolicony.
 • 19. Witczak S. (red.), 2005: Mapa wrażliwości wód podziemnych na zanieczyszczenie 1:50 000, Arcadis Ekokonrem Sp. z o.o. Wrocław.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-37841734-58ad-4dd1-9e6b-652295a09789
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.