PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Kreatywność miast szansą rozwoju regionalnego

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Creativity of cities the chance of regionaldevelopment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Siłą rozwojową miast staje się coraz częściej ich potencjał kreatywny. Przemysły kreatywne w Europie to już nie tylko „dodatek” do gospodarki miasta, ale coraz częściej ważny i dochodowy element tej gospodarki. Miasta europejskie dostrzegają coraz częściej wagę potencjału jakim jest szeroko rozumiane bogactwo historyczno-kulturowe miasta czy regionu i to w oparciu o to bogactwo budują swoją markę. To najczęściej miejsca atmosfery i pamięci tworzą specyficzną, oryginalną aurę miasta, która decyduje o jego atrakcyjności, dlatego miasta zazwyczaj określa się i postrzega poprzez te właśnie szczególne miejsca, które wyróżniają się w jego fizycznej przestrzeni i to one, jako “znaczące jej symbole”, stają się siłą przyciągającą do miasta. Brak dbałości o tzw. “rys charakteryzujący miasta”, prowadzi w rezultacie do postrzegania miasta jako nudnego i nieatrakcyjnego. W rezultacie jeżeli miasto nie przyciągnie ludzi kreatywnych i przedsiębiorczych, w myśl zasad zrównoważonego rozwoju, przełoży się to na słaby rozwój pozostałych dziedzin życia. Celem artykułu jest opis i ocena rozwoju „kreatywnej przestrzeni miejskiej” w obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz na przykładzie stolicy regionu – Katowic.
EN
The development potential of cities is increasingly becoming their creative potential. Creative industries in Europe are not only an "addition" to the city's economy, but more and more often an important and profitable element of the economy. European cities increasingly recognize the importance of the potential of broadly understood historical and cultural wealth of a city or region, and it is based on this wealth that they build their brand. It is the places of the atmosphere and memory that most often create a specific, original aura of the city, which determines its attractiveness, which is why cities usually are identified and perceived through these special places that stand out in its physical space and they are "significant symbols", they become the attraction for the city. Lack of care for the so-called The "feature characterizing the city" leads as a result to perceive the city as boring and unattractive. As a result, if the city does not attract creative and entrepreneurial people, in accordance with the principles of sustainable development, this will translate into poor development of other areas of life. The aim of the article is to describe and evaluate the development of a creative "urban space" in the area of the Upper Silesian and Zagłębie Metropolis, and on the example of the capital of the region – Katowice.
Rocznik
Tom
Strony
561--570
Opis fizyczny
Bibliogr. 13 poz.
Twórcy
 • Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Katedra Stosowanych Nauk Społecznych, Gliwice
Bibliografia
 • 1. Bierwiaczonek, K. (2016). Społeczne znaczenie miejskich przestrzeni publicznych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • 2. Castello, L. (2010). Rethinking the Meaning of Place. Conceiving Place In Architecture – Urbanism. Furnham: Ashgate Publishing Limited.
 • 3. Florida, R. (2010). Narodziny klasy kreatywnej oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku społeczeństwa i życia codziennego. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 • 4. Jałowiecki, B., Szczepański, M.S. (2006). Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • 5. Karwińska, A. (2009). Społeczno-kulturowe uwarunkowania cech miasta kreatywnego. Możliwości budowania lokalnego „kapitału kreatywności. W A. Klasik (red.), Kreatywne miasto – kreatywna aglomeracja. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • 6. Katowice Miastem Muzyki UNESCO, www.wiadomosci.onet.pl/slask/katowice- miastem-muzyki-unesco/ne1tdx, 25.01.2016.
 • 7. Klasik, A. Sektor kultury i przemysły kreatywne w rozwoju regionu na przykładzie Aglomeracji Górnośląskiej. www.creativepoland.eu/documents/bazawiedzy/n_62fb3ac_ sektor_kkultury_i_przemysly_kreatywne_w_rozwoju_regionu_na_przykladzie_aglomeracji_gornoslaskiej.pdf, 18.08.2014.
 • 8. Landry, C. (2013). Kreatywne miasto. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 • 9. Majer, A. (2010). Socjologia i przestrzeń miejska. Warszawa: PWN.
 • 10. Oslislo, M. (2015). Kulturalny węgiel. Kultura, Sztuka i Przedsiębiorczość w przestrzeni przemysłowej. Materiały pochodzące z XII Międzynarodowej Konferencji Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego. Zabrze: Urząd Miejski.
 • 11. Wojnar, K. (2016). Polska klasa kreatywna. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 • 12. www.forbes.pl/inteligentne-specjalizacje-przepis-na-sukcesgospodarczy,artykuly,167770, 1,1.html, 15.03.2017.
 • 13. Znaniecki, F., Ziółkowski, J. (1984). Czym jest dla ciebie miasto Poznań? Dwa konkursy: 1928/1964. Warszawa-Poznań: PWN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-37756260-d488-4e93-b07b-697061d44b68
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.