PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wpływ polimeru kationowego Superfloc C 18530 na właściwości sedymentacyjne osadu czynnego w zróżnicowanych warunkach przepływu

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Impact of cationic polymer Superfloc C 18530 on sedimentation properties of activated sludge in different flow conditions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Właściwości sedymentacyjne osadu czynnego można polepszyć poprzez chemiczną agregację kłaczków. Wówczas, efektywność separacji/rozdziału faz, w wyniku sedymentacji jest zdecydowanie wyższa. W tym celu można wykorzystać zjawisko koagulacji lub wydajniejszy proces flokulacji, jako sposobu sorpcji makrocząsteczek na powierzchni flokulanta. Flokulanty mogą być pochodzenia naturalnego (np. żelatyna czy skrobia) lub otrzymywane syntetycznie, np. poliakryloamidy, kwasy poliakrylowe, alkohol poliwinylowy. Związki te charakteryzują się wysoką rozpuszczalnością, jednocześnie jako substancje wielkocząsteczkowe ulegają sorpcji na powierzchni jednej lub wielu flokuł. Utworzony osad charakteryzuje się większą gęstością i zazwyczaj może być łatwo usuwany ze środowiska wodnego w wyniku, np. sedymentacji. Niestety nie zawsze proces ten spełnia oczekiwania eksploatatorów. W sukurs tym zjawiskom wprowadzono do technologii oczyszczania ścieków komunalnych dodatkowy zabieg wspomagający proces sedymentacji osadu czynnego w osadnikach wtórnych, stosując flokulanty syntetyczne. W artykule przedstawiono wyniki z badań wpływu polimeru kationowego Superfloc C18530 na wysokość warstwy sklarowanej w osadniku wtórnym w trakcie uderzeń hydraulicznych spowodowanych przez opady atmosferyczne.
EN
Sedimentation properties of the sludge can be improved by chemical aggregation of the flocs. Then, the efficiency of separation, resulting from the sedimentation is much higher. For this purpose process of coagulation or even more effective flocculation can be used, as a method for sorption of macromolecules on the surface of flocculant. Flocculants can be natural (eg. gelatin or starch) or synthetic eg. polyacrylamides, polyacrylic acids, polyvinyl alcohol. These compounds are characterized by high solubility, at the same time as macromolecular substances they are sorbed on the surface of one or more floes. The precipitate formed has a higher density and can usually be easily removed from the aqueous medium by for example sedimentation. Unfortunately, not always, this process meets the expectations of technicians. As the rescue of these phenomena, to the municipal wastewater treatment additional step supporting the process sedimentation of activated sludge in secondary sedimentation tank was introduced, using the synthetic flocculants. The article presents results of impact cationic polymer Superfloc C 18530 at the height of the supernatant in the secondary sedimentation tank during hydraulic shocks caused by heavy rains.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
46--49
Opis fizyczny
Bibliogr. 21 poz., rys.
Twórcy
autor
 • Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Koszalinie
Bibliografia
 • [1] APHA, AWWA and WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21st ed. Port City Press, Baltimore, Maryland 2005.
 • [2]Cytawa S., Mędrzycka K., Tomczak-Wandzel R.: Wpływ sezonowych zmian temperatury na właściwości sedymentacyjne osadu czynnego, Ekologia i Technika, R. 15, nr 2 , 39-43, 2007.
 • [3]Dymaczewski Z. (red.): Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków, Wyd. III, PZITS O/Poznań 2011, s. 1200.
 • [4]Endress + Hauser: Karta katalogowa Turbimax CUS51D.
 • [5]Giz A., Catalgil-Giz H., Alb A., Brusseau J. L., Reed W. F.: Kinetics and Mechanisms of Acryloamide Polymeration from Absolute, Online Monitoring of Polymeration Reaction, Macromolecules 34(5), s. 1180-1191, 2001.
 • [6]Hermanowicz W.: Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków, Wydawnictwo Arkady 1999, s. 556.
 • [7]Klaczyński E.: Oczyszczalnia ścieków - osadniki wtórne, Wodociągi-Kanalizacja, 5(111), 2013, s. 72-74-
 • [8]Kocwa-Haluch R., Woźniakiewicz T.; Analiza mikroskopowa osadu czynnego i jej rola w kontroli procesu technologicznego oczyszczania ścieków, Czasopismo Techniczne. Środowisko 108, 2011, s. 141-162.
 • [9]Kulicke W. M., Kniewske R., Kleine J.: Preparation, characterization, solution properties and rheological behaviour of polyacrylamide. Prog. Polym. Sci. 8(4), 1982, s. 469-484.
 • [10]Maciolek P.: Ekspansja osadu czynnego. Część 1, Wodnik Koszaliński 2015, 30.
 • [11]Maciolek P.: Ekspansja osadu czynnego. Część 2, Wodnik Koszaliński 2015, 31.
 • [12]Maciolek P.: Ekspansja osadu czynnego. Część 3, Wodnik Koszaliński 2015, 32.
 • [13]Maciolek P., Szymański K.: Zmiany właściwości sedymentacyjnych osadu czynnego w biologicznych oczyszczalniach ścieków, Gospodarka odpadami komunalnymi. Monografia, 1.11 pod red. K. Szymańskiego, Koszalin 2015, Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej.
 • [14]MCR Process & Technology, Stiro-settlo- meter Operation Manual, Quebec, Canada 2008, www.mcrpt.com.
 • [15]Patoczka J., Lauria J. F., Sheri J. J., Sheehan J. F.: Stress testing of final clarifier and polimer use for flow maximazation, 71st Annual Water Environment Federation Conference and Exposition, Orlando, FL1998.
 • [16]Rabek T. I.: Teoretyczne podstawy syntezy polielektrolitów i wymieniaczy jonowych, PWN i960.
 • [17]Rossetti S., Tomei M. C., Nielsen P. H., Tan- doi V.: Microthrixparvicella afilamentous bacterium causing bulking andfoaminig in activated sludge system: a review of current knowledge, Microbiology Reviews 29, 2005, s. 49-64.
 • [18]Traczewska T. M.: Biotyczne i abiotyczne uwarunkowania pęcznienia osadu czynnego, Ochrona Środowiska, 2,1997, s. 65.
 • [19]Vanderhasselt A., De Clercq B., Vanderhagen B., Verstraete P. W.: On-Line Control of Polymer Addition to Prevent Massive Sludge Washout, Journal of Environmental Engineering, vol. 125, nr 11, 1999, s. 1014-1021.
 • [20]Wahlberg. E. J.: Meaningful Activated Sludge Process Control - Part 1 & 2, Plant Operations And Laboratory Analysis Workshop, May 21-22, 2014, http://www. ohi0wea.org/presentations_2o14.php.
 • [21]Yousuf I.: Methods for estimation and comparison of activated sludge settleabi- lity, 38th Annual WIOA Old Water Industry Operations Conference, Parklands, Gold Coast, June 4-6 2013.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-36907509-20a3-4ed6-bd78-c264ca7eb639
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.