PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zagrożenia zdrowia i życia przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Risks to health and life in the management of municipal waste
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W gospodarce odpadami komunalnymi występuje bardzo wiele zagrożeń związanych z charakterem odpadów oraz z czynnościami wykonywanymi podczas ich zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania. Artykuł ma charakter poglądowy. Omówiono kompleksowo problemy zagrożenia życia i zdrowia oraz skutki zdrowotne narażenia na szkodliwe czynniki pracowników zakładów gospodarki odpadami komunalnymi, a także stosowane środki ochrony pracowników przed zagrożeniami. Przeanalizowano główne etapy gospodarowania odpadami komunalnymi w aspekcie bezpieczeństwa zdrowia i życia pracowników wykonujących poszczególne czynności. Przedstawiono również aspekty prawne regulujące obowiązki pracodawcy w stosunku do pracowników wykonujących prace z odpadami komunalnymi w rozumieniu ustawy o odpadach.
EN
The municipal waste management involves many risks associated with the nature of the waste and the activities performed during collection, transport, recovery and disposal. The article is for reference only. The hazards and health effects of exposing the workers to harmful factors in the municipal waste management, as well as the means of protection against threats are discussed in detail. The main stages of the municipal waste management in the view of implemented processes and utilised technologies in terms of health and life safety of workers performing different tasks are analysed in the article. The legal aspects governing the obligations of the employer in relation to employees performing work connected with municipal waste within the meaning of the Act on Waste are presented.
Rocznik
Tom
Strony
415--421
Opis fizyczny
Bibliogr. 23 poz.
Twórcy
Bibliografia
 • [1] Dutkiewicz J.: Nauka o pracy: Bezpieczeństwo, higiena i ergonomia. Instytut Medycyny Wsi, Lublin 1999.
 • [2] Kondej D.: Odpady komunalne i przemysłowe - charakterystyka, zagrożenia. Bezpieczeństwo Pracy 2008; 2: 16-19.
 • [3] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21)
 • [4] Przywarska R., Kotowski W.: Podstawy odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów. Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, Bytom 2005.
 • [5] Bryła R.: Bezpieczne stanowisko pracy. Wyd. Elamed, Katowice 2007.
 • [6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009 r., Nr 104, poz. 868).
 • [7] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. z 2005 r., Nr 81, poz. 716 z późn. zm.).
 • [8] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2011 r., Nr 33, poz. 166).
 • [9] Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. z 2005 r., Nr 157, poz. 1318).
 • [10] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 11, poz. 86 z późn. zm.)
 • [11] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2002 r., Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.).
 • [12] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. z 2012 r., poz. 890).
 • [13] Przywarska R.: Podstawy oczyszczania miast i terenów wiejskich. Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, Bytom 2003.
 • [14] Leboda R., Oleszczuk P.: Odpady komunalne i ich zagospodarowanie. UMCS, Lublin 2002.
 • [15] Romanowska-Słomka I.: Ocena ryzyka zawodowego. Atest 2002; 6: 34-37.
 • [16] Jóźwiak Z.: Obciążenie układu ruchu ładowaczy odpadów. Atest 2010; 9: 22-24.
 • [17] Kozela R.: Usuwanie odpadów. Atest 2002; 6: 34-37.
 • [18] Błaszak M.: BHP przy zbiórce odpadów komunalnych. Przegląd Komunalny 2008; 10(205): 42-43.
 • [19] Zapewnienie bezpieczeństwa przy postępowaniu z odpadami. W: Skalmowski K. (red.). Poradnik gospodarowania odpadami. Wyd. Verlag Dashöfer Sp. z o.o., Warszawa 2002-2009.
 • [20] Szadkowska-Stańczyk I. (red.): Zagrożenia i skutki zdrowotne narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne pracowników zakładów gospodarki odpadami. Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2007.
 • [21] Romanowska-Słomka I.: Ocena ryzyka zawodowego. Sortowacz odpadów komunalnych. Atest 2008; 6: 56-59.
 • [22] Jędrczak A., Haziak K.: Określenie wymagań dla kompostowania i innych metod biologicznego przetwarzania odpadów. Pracownie Badawczo - Projektowe „EKOSYSTEM” Sp.z o.o. Opracowanie sfinansowane ze środków N.F.O.Ś i G.W. na zamówienie M.Ś., Zielona Góra 2005.
 • [23] Makles Z., Domański W.: Zagrożenia chemiczne i biologiczne - sortowanie odpadów komunalnych (1). Bezpieczeństwo Pracy 2010; 3: 22-25.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-35111a81-9235-4cac-b5f4-7258088a1f86
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.