Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-33e35c7c-51a3-4196-8ac1-009e35b6c20e

Czasopismo

Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Tytuł artykułu

Procesy absorpcyjne - klasyczna inżynieria chemiczna w walce z efektem cieplarnianym

Autorzy Warmuziński, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Absorption processes-classic chemical engineering in combating global warming
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono rozwój teorii absorpcji jako klasycznego procesu inżynierii chemicznej. Omówiono szczególne elementy tej teorii - wieloskładnikowy transport masy oraz konwekcję komórkową. Scharakteryzowano rolę dwutlenku węgla w generowaniu efektu cieplarnianego oraz metody ograniczania emisji CO2. Podkreślono praktyczne znaczenie nowoczesnych procesów absorpcyjnych na przykładzie usuwania dwutlenku węgla z gazu ziemnego pozyskiwanego ze złóż Morza Północnego.
EN Development is described of the theory of absorption as a classic chemical engineering process. Two particular elements of this theory are discussed, namely, multicomponent mass transport and cellular convection. The role of carbon dioxide in generating the greenhouse effect is outlined, along with methods for the abatement of CO2. The importance of modem absorption processes is shown using, as an example, the capture and sequestration of CO2 that accompanies the North Sea natural gas.
Słowa kluczowe
PL teoria absorpcji   wieloskładnikowy transport masy   konwekcja komórkowa   efekt cieplarniany   dwutlenek węgla   emisja CO2  
EN absorption process   multicomponent mass transport   cellular convection   global warming   carbon dioxide   C02 emission  
Wydawca Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk
Czasopismo Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Rocznik 2001
Tom T. 22, z. 3A
Strony 125--135
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz.
Twórcy
autor Warmuziński, K.
  • Instytut Inżynierii Chemicznej PAN, ul. Bałtycka 5, 44-100 Gliwice
Bibliografia
[1] HOBLER T., Dyfuzyjny ruch masy i absorbery. WNT, Warszawa 1976.
[2] SHERWOOD T.K, PIGFORD R.L., Absorption and Extraction. McGraw-Hill, New York 1952.
[3] BURGHARDT A., KRUPICZKA R., Dyfuzja wieloskładnikowa w obecności składnika inertnego. Inż. Chem. 1973, 111,43.
[4] BURGHARDT A., WARMUZIŃSKI K., Zagadnienie wartości własnych przy wyznaczaniu strumieni masyw układach wieloskładnikowych, Inż. Chem. Proc. 1983, 4, 281.
[5] DANCKWERTS P.V., Gas-Liquid Reactions. McGraw-Hill, New York 1970.
[6] ASTARITA G., Mass Transfer with Chemical Reaction. Elsevier, Amsterdam 1967.
[7] BUZEK J., Konwekcja komórkowa podczas absorpcji z reakcją chemiczną. Zesz. Nauk. Pol. Śl. 1979, nr 627, Z.90.
[8] WARMUZIŃSKI K., BUZEK J., PODKAŃSKI J., Marangoni instability during absorption accompanied by chemical reaction. Chem. Eng. J. 1995, 58, 151.
[9] WARMUZIŃSKI К., Model matematyczny konwekcji komórkowej podczas chemisorpcji. Inż. Chem. Proc. 1987, 8, 201.
[10] RUCKENSTEIN E., Analysis of transport phenomena using scaling and physical models. Adv. Chem. Eng. 1987, 13, 11.
[11] HERZOG H.. ELIASSON B., KAARSTAD 0., Capturing Greenhouse Gases. Scientific American 2000, 282. 72.
[12] DAVISON J., FREUND P., SMITH A., Putting Carbon Back in the Ground. IEA Greenhouse Gas R&D Programme, Cheltenham 2001.
[13] HILEMAN B., Climate Change. Chem. Eng. News 2001, 79, 10.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-33e35c7c-51a3-4196-8ac1-009e35b6c20e
Identyfikatory