PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Kształcenie odpowiedzialnych logistyków wykorzystaniem narzędzi informatycznych

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Logistics education in the field of professional ethics in the use of tools
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
A Rasche i M. Escudero wzywają do udoskonalenia procesów kształcenia w aspekcie społecznej odpowiedzialności, aby – poprzez umocowanie w strategii uniwersytetów – została ona odzwierciedlona w poglądach i zdolnościach właściwej oceny sytuacji przez przyszłych liderów [5,s.s. 244 – 250]. W odpowiedzi na wezwanie uczelnie wyższe, zwłaszcza kształcące liderów biznesu coraz częściej w swoich programach nauczania umieszczają zagadnienia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR-Corporate Social Responsibility), chcąc przygotować studentów do podejmowania etycznych wyzwań w późniejszych karierach zawodowych. Uzupełnieniem programów nauczania jest przekazywanie umiejętności obsługi systemów informatycznych wspomagających podejmowanie odpowiedzialnych decyzji transakcyjnych. Absolwenci wszystkich biznesowych specjalizacji (w tym logistyki) nabywając umiejętność obsługi systemów informatycznych powinni mieć świadomość funkcji systemów IT i platform internetowych wspomagających zarządzanie odpowiedzialnymi łańcuchem dostaw (RSCM - Responsible Supply Chain Management). Celem artkułu jest przybliżenie wiedzy o rozwiązaniach IT, które uczelnie kształcące logistyków mogą przywoływać na zajęciach z etyki biznesu. Autor pragnie też zwrócić uwagę na fakt, że producenci systemów klasy (SCM -Supply Chain Management) mogliby więcej aplikacji przygotować do użytku w edukacji akademickiej, eksponując te, które rozwijałyby odpowiedzialność biznesową.
EN
A. Rasche and M. Escudero propagate the need of improvement of learning processes in terms of social responsibility - by securing the subject in the universities strategy – so social responsibility is reflected in the views of leaders of the future and their abilities to properly assess the situations by the leaders of the future [5, p. 244 - 250]. In response to the call the higher education, especially institutions, which educate business leaders more often in their curricula include the issues of Corporate Social Responsibility (CSR Corporate Social Responsibility), in order to prepare students to take the ethical challenges in later careers. Complement the curriculum is to provide literacy support systems to make responsible decisions transaction. Graduates of all business specialization (including logistics), acquiring the ability to support systems should be aware of the function of IT systems and platforms supporting responsible supply chain management (RSCM - Responsible Supply Chain Management). The aim of this article is to bring closer view of knowledge of IT solutions to institutions educating logisticians which institutions can invoke into the class of business ethics. The author also wishes to draw attention to the fact that the producers of the class of systems (Supply Chain Management - SCM) could prepare more applications ready for use in academic education, exposing those one which would develop the social responsibility of the business.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
14781--14788, CD 6
Opis fizyczny
Bibliogr. 9 poz., rys.
Twórcy
 • Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania
Bibliografia
 • 1. Castells M., Społeczeństwo sieci. PWN, Warszawa 2011.
 • 2. Garski K., E-procurement – zamówienia zdefiniowane na nowo.
 • http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86196.asp?soid=1F500E939A8544F48782B432B0ADF797
 • 3. Grzanka I., Technologie informacyjno-komunikacyjne jako innowacyjne narzędzie kształcenia społecznie odpowiedzialnych liderów. Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań. red. Brzóska J., Pyka J., TNOiK, Katowice 2013, s.s. 491- 499.
 • 4. Mamcarz P., Rynek elektroniczny systemów B2B,
 • http://www.web.gov.pl/g2/big/2009_03/f10142bebdd61d633aa8f2fa1fcbf608.pdf
 • 5. Rasche A., Escudero M., Leading Change – The Role of the Principles of Responsible Management Education, in: Journal of Business and Economic Ethics, Vol. 10, No. 2, 2010.
 • 6. Stawiarska E., Kształcenie logistyków na poziomie szkół wyższych w kierunku społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorców/pracowników. Organizacja i zarządzanie Kwartalnik naukowy, Nr 3(27) , Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014. 7. Szumski O., E-procurement. System elektronicznych zamówień publicznych. Difin S.A, Warszawa 2007
 • 8. http://www.sap.com/bin/sapcom/ro_ro/downloadasset.2010-02-feb-08-08.integrating-product-development-across-business-functions-pdf.html
 • 9. http://odpowiedzialnybiznes.pl/w-content/uploads/2014/04/FOB_AnalizaTematyczna_3_2013_%C5%82a%C5%84cuch-dostaw.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-33bd5dd3-9767-49f7-9ac3-d7d180403169
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.