Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-32a7ff89-15b1-4464-bd20-896283fb92fd

Czasopismo

Materiały Budowlane

Tytuł artykułu

Energooszczędne elewacje – elementy kształtowania obudowy architektonicznej budynku

Autorzy Furtak, M. 
Treść / Zawartość http://www.materialybudowlane.info.pl
Warianty tytułu
EN Energy efficient facades as element of architectural building structure
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Współczesne tendencje w projektowaniu energooszczędnych fasad są wypadkową potrzeb, wizji architektonicznej twórcy i właściwości użytkowych zastosowanych systemów. Ich wybór stanowi istotny element całego procesu projektowego i rzutuje na pozostałe działania projektantów. Artykuł przedstawia problematykę kształtowania przegród zewnętrznych budynku w kontekście oszczędności energetycznej, parametrów technicznych i materiałowych oraz optymalizacji kształtu i walorów estetycznych. Uwarunkowania te zaprezentowano na tle współczesnych przepisów technicznych, wymagań dotyczących budynków oraz wpływu rozwiązań na proces projektowy.
EN Modern trends in the design of energy-efficient facades are the result of the needs, the architectural vision and performance of the systems used. Their selection is an important element of the whole design process and affects actions designers take. The article presents the issues of shaping the building external structures in terms of energy saving, technical, material and shape optimization and aesthetic values. These conditions are presented on a background of modern technical regulations, building requirements and the impact of specific solutions in the designing process.
Słowa kluczowe
PL efektywność energetyczna   elewacja   architektura energooszczędna   izolacja cieplna   izolacja transparentna   nanożel   przegrzewanie   szczelność powietrzna  
EN energy efficiency   facade   low energy architecture   thermal insulation   transparent insulation   nanogel   overheating   air tightness  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Materiały Budowlane
Rocznik 2015
Tom nr 7
Strony 111--115
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., il., tab.
Twórcy
autor Furtak, M.
Bibliografia
[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków nr 2002/91/WE oraz 31/2010/WE.
[2] Krajowy Plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii (projekt Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z 14.10.2014 r.).
[3] Fokin K. F., Strojitielnoja tieplotechnika ograżdajuszczych czastiej zdanij, Moskwa, 1934.
[4] Firląg S., Szczelność powietrzna budynków pasywnych i energooszczędnych – wyniki badań, Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej, 2-B/2012, zeszyt 3, Kraków, 2012.
[5] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
[6] Klassen F., Material Innovations: Transparent, lightweight, malleable & responsive [w:] http://www.ryerson.ca/malleablematter/images/publications/ Material_Innovations.pdf (data dostępu 2.02.2015 r.).
[7] Materiały informacyjne firm produkujących pakiety szybowe: AGC Glass Limited, Saint Gobain, Pilkington.
[8] Kabrońska J., Technologie budowlane w procesie poprawy jakości energetycznej budynków, Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej 8-A/2010, zeszyt 18, rok 107 Kraków, 2010.
[9] Heat Mirror IG Product Guide,www.heatmirror.com(dostęp 2.02.2015 r.).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-32a7ff89-15b1-4464-bd20-896283fb92fd
Identyfikatory
DOI 10.15199/33.2015.07.31