PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Przykłady minimalizacji wpływu mostków cieplnych na izolacyjność przegrody

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Examples of minimisation of the influence of thermal bridges on the insulating properties of walls
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę mostków cieplnych w świetle obowiązujących przepisów i wymagań. Określono podstawowe parametry cieplne wybranych złączy budowlanych przy zastosowaniu programu komputerowego. Dokonano analizy parametrów wybranych mostków cieplnych pod kątem poprawnego projektowania układów materiałowych w złączach.
EN
The article presents the characteristics of thermal bridges in view of the provisions and requirements in force. It specifies basic thermal parameters of selected construction joints using a computer program. The article also contains an analysis of parameters of selected thermal bridges against the correct design of material systems in joints.
Czasopismo
Rocznik
Strony
15--21
Opis fizyczny
Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska UTP w Bydgoszczy
autor
 • Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska UTP w Bydgoszczy
autor
Bibliografia
 • 1. A. Dylla, „Praktyczna fizyka cieplna budowli. Szkoła projektowania złączy budowla-nych”, Wydawnictwo Uczelniane UTP, Bydgoszcz 2009.
 • 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2013 r., poz. 926).
 • 3. PN-EN ISO 13788:2003, „Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów bu-dowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania”.
 • 4. PN-EN ISO 10211:2008, „Mostki cieplne w budynkach. Strumienie ciepła i tempera-tury powierzchni. Obliczenia szczegółowe”.
 • 5. K. Pawłowski, „Efektywność zewnętrznych przegród budowlanych i ich złączy w aspekcie cieplno-wilgotnościowym” [rozprawa doktorska], Uniwersytet Technologiczno¬ Przyrodniczy w Bydgoszczy.
 • 6. K. Pawłowski, „Wpływ liniowych mostków cieplnych na parametry fizykalne ścian zewnętrznych budynku”, „IZOLACJE”, nr 10/2008, s. 30–32.
 • 7. K. Pawłowski, „Kryteria oceny ścian zewnętrznych”, „IZOLACJE”, 3/2009, s. 44–47.
 • 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie meto-dologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (DzU z 2008 r. nr 201, poz. 1240).
 • 9. Wytyczne określające podstawowe wymogi niezbędne do osiągnięcia oczekiwanych standardów energetycznych dla budynków mieszkalnych oraz sposób weryfikacji projektów i sprawdzania wykonanych domów energooszczędnych, strona internetowa: www.nfosigw.gov.pl.
 • 10. K. Pawłowski, „Projektowanie przegród zewnętrznych w świetle nowych warunków technicznych dotyczących budynków”, wydanie specjalne miesięcznika IZOLACJE „IZOLACJE prezentują”, nr 2/2013, GRUPA MEDIUM, Warszawa 2013.
 • 11. PN-EN ISO 6946:2008, „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”.
 • 12. K. Józefiak, „Analiza numeryczna wybranych złączy budowlanych w zakresie wy-magań wilgotnościowych”, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr. inż. K. Pawłowskiego w Katedrze Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-2f0f3afe-ba28-4685-b636-04c8d16c4646
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.