PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zagrożenia dla bezpieczeństwa ciągłości zasilania obiektów o znaczeniu krytycznym : analiza niezawodności wyzwalaczy w przeciwpożarowym wyłączniku prądu

Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Od wielu lat obserwujemy ożywioną dyskusję dotyczące rozwiązań technicznych przeciwpożarowych wyłączników prądu, w której to dyskusji ścierają się różne poglądy środowiska zawodowego pożarników oraz środowiska zawodowego elektryków. Niniejszy artykuł jest próbą wskazania metodyki projektowania tych urządzeń z zachowaniem wymagań niezawodności zasilania oraz wymagań dotyczących bezpieczeństwa. Stanowi on niejako odpowiedź na liczne zapytania czytelników dotyczące tej problematyki.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
62--68
Opis fizyczny
Bibliogr. 14 poz., il.
Twórcy
 • Zakład Spalania i Teorii Pożarów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.
autor
 • redakcja "elektro.info"
autor
Bibliografia
 • 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane [tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku poz. 290].
 • 2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej [tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku poz. 191].
 • 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. [tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku poz. 1422].
 • 4. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. [Dz.U. z 2015 roku poz. 2117].
 • 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [Dz.U. 109/2010 poz. 719].
 • 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania [Dz.U. z 2007 roku Nr 143 poz. 1002 z późniejszymi zmianami].
 • 7. „Instalacje elektryczne do zasilania urządzeń elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. Zagadnienia wybrane” – J. Wiatr, M. Orzechowski, - Grupa Medium 2016 – Wydanie I
 • 8. „Zasady instalowania ppoż. wyłącznika prądu”, J. Wiatr, M. Orzechowski, Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo w Elektroenergetyce - ELSAF 2015, Szklarska Poręba 23-25 wrzesień 2015.
 • 9. www.legrand.pl, katalog generalny 2016-2017
 • 10. Norma SEP-E-005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru.
 • 11. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów [Dz.U. z 2015 poz. 1505]
 • 12. Projekt rozporządzenia ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.- legislacja.rcl.gov.pl
 • 13. Stanowisko Wspólne Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 11 grudnia 2014 roku, w sprawie stosowania art. 56 Ustawy prawo budowlane, w przypadku wykonania obiektu budowlanego niezgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej - www.gunb.gov.pl
 • 14. Norma PN-EN 50160:2010 Parametry jakościowe napięcia w publicznych sieciach elektroenergetycznych.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-2ef79d7c-ee52-463e-8b77-a955289290bf
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.