Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2e3b2e59-50f6-4592-8555-f6eb998959db

Czasopismo

Architectus

Tytuł artykułu

Zwarta przestrzeń miejska jako środowisko budynków energooszczędnych

Autorzy Zielonko-Jung, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The densely developed urban space as an environment for energy-efficient buildings
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL W otoczeniu miejskim naturalne środowisko, w tym także czynniki klimatyczne ulegają silnemu przekształceniu. Im intensywniej zurbanizowany teren, tym bardziej złożone procesy fizyczne decydują o warunkach mikroklimatycznych. W efekcie budynki nakierowane na oszczędność energii i pozyskiwanie jej ze źródeł odnawialnych lokalizowane w zwartej zabudowie miejskiej podlegają innym uwarunkowaniom niż na terenach otwartych. Biorąc pod uwagę, że miasta sukcesywnie się powiększają i coraz intensywniej wykorzystują swoje obszary, należy uznać problem kształtowania zabudowy energooszczędnej w typowo miejskim środowisku za bardzo aktualny. Artykuł ukazuje wzajemne zależności między kształtem zabudowy a warunkami mikroklimatu, które bezpośrednio wpływają na możliwości obniżania zapotrzebowania budynków na energię. Podstawą przeprowadzonych analiz są badania pochodzące z różnych źródeł literaturowych oraz własne, a także wybrane projekty budynków ekologicznych o charakterze miejskim. Celem opracowania jest rozpoznanie możliwości stosowania znanych rozwiązań energooszczędnych w budynkach tworzących zwartą tkankę miejską. Wyodrębniono kilka zasad dotyczących ich doboru i modyfikacji, które wydają się właściwą drogą kształtowania miejskiej architektury energooszczędnej.
EN In the urban setting, natural environment including climatic conditions is strongly transformed. The more urbanised is the area, the more complex are physical processes which infl uence its microclimate. In consequence, the buildings focused on energy savings from renewable resources, and which are located in urban settings, are conditioned by other factors than those located in open areas. Taking into consideration that city keeps on expanding and makes more intense use of the land, the problem of shaping energy-saving building structures in a typical urban environment is very pertinent. This article points at interrelations between the shape of the buildings’ settings and conditions of the micro climate, which have direct bearing on the possibility to lower their’ demand for energy. This analysis is based on the research coming from various literature sources, as well as own research and selected environmental building designs in urban context. The objective of this study is to investigate the possibility of applying well known energy-saving solutions in buildings that create a dense urban tissue. Some principles governing their selection and modification were delineated, pointing to the right direction in shaping energy-saving urban architecture.
Słowa kluczowe
PL architektura energooszczędna   rozwój zrównoważony   ekologiczne miasto  
EN energy-efficient architecture   sustainable development   ecological city  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Czasopismo Architectus
Rocznik 2014
Tom Nr 2(38)
Strony 49--57
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys.
Twórcy
autor Zielonko-Jung, K.
  • Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej/Faculty of Architecture, Warsaw University of Technology.
Bibliografia
[1] Lewińska J., Klimat miasta, zasoby, zagrożenia, kształtowanie, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Kraków 2000.
[2] Ratti C., Di Sabatino S., Britter R., Urban Texture Analysis with Image Processing Techniques: Winds and Dispersion, „Theoretical and Applied Climatology” 2006, Vol. 84, 77–90.
[3] Givoni B., Climate Considerations in Building and Urban Design, Willey & Sons, New York 1998.
[4] Oke T.R., Canyon Geometry and the Nocturnal Urban Heat Island: Comparison of Scale Model and Field Observation, „International Journal of Climatology” 1981, Vol. 1, 237–254.
[5] Arnfi eld A.J., Street Design and Urban Canyon Solar Access, „Energy and Building” 1990, Vol. 14, 117–131.
[6] Ali-Toudert F., Dependence of Outdoor Thermal Comfort on Street Design in Hot and Dry Climate, 2005, www.freidok.unifreiburg.de/volltexte/2078/pdf/diss_freidok_ali_toudert_fazia.pdf [accessed: 15.03.2012].
[7] Klemm K., Kompleksowa ocena warunków mikroklimatu w luźnych i zwartych strukturach urbanistycznych, Sekcja Fizyki Budowli, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Studia z Zakresu Inżynierii nr 75, Warszawa 2011.
[8] Daniels K., The Technology of Ecological Building, Birkhauser, Berlin 1997.
[9] Hegger M., Fuchs M., Stark T., Zeumer M., Energy Manual, Sustainable Architecture, Birkhauser, Berlin 2008.
[10] Zielonko-Jung K., Kształtowanie przestrzenne architektury ekologicznej w strukturze miasta, Ofi cyna Wydawnicza PW, Warszawa 2013.
[11] Laskowski L., Wybrane zagadnienia fi zyki miasta, Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, Warszawa 1987.
[12] Flaga A., Inżynieria wiatrowa, Arkady, Warszawa 2008.
[13] http://www.bioregional.com/fl agship-projects/one-planet-communities/bedzed-uk/ [accessed: September 2011].
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-2e3b2e59-50f6-4592-8555-f6eb998959db
Identyfikatory
DOI 10.5277/arc140205