PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Oczyszczanie wód opadowych

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Rainwater treatment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule opisano standardy dotyczące odprowadzania wód opadowych do środowiska, omówiono uregulowania prawne oraz zwrócono uwagę na kwestie ekonomiczne dotyczące tego zagadnienia. Skupiono się na określeniu wartości maksymalnych stężeń zanieczyszczeń występujących w wodach opadowych oraz warunków, jakie muszą być spełnione przy doborze separatorów. Odniesiono się też do innowacyjnych rozwiązań, przede wszystkim w kwestii konstrukcji separatorów oraz do badań prowadzonych nad zwiększeniem sprawności redukcji zanieczyszczeń w hydroseparatorach w porównaniu do rozwiązań komercyjnych.
EN
The article describes the standards for rainwater discharge to the environment, we discussed the legislation and paid attention to economic issues. Focused on defining the maximum concentration values of the most important contaminants present in the runoff water and the conditions which must be satisfied in the selection of the separators. Reference was also innovative solutions primarily in terms of design and separators for research on improving the efficiency of pollution reduction in hydroseparatorach, compared to commercial solutions.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
30--33
Opis fizyczny
Bibliogr. 14 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Instytut Inżynierii Środowiska
 • Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Instytut Inżynierii Środowiska
 • Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Instytut Inżynierii Środowiska
Bibliografia
 • 1. Sakson G., Zawilski M., Badowska E., Brzezińska A., Zanieczyszczenie ścieków opadowych jako podstawa wyboru sposobu ich zagospodarowania, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, XXXI, 61, 2014, 253–264.
 • 2. Marciniak S. red nauk., Makro- i Mikroekonomia. Podstawowe problemy współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2013.
 • 3. Królikowska J., Urządzenia inżynierskie z ruchem wirowym stosowane na sieci kanalizacyjnej do zmniejszenia ładunku zawiesiny w ściekach deszczowych, Inżynieria Ekologiczna, 26, 2011, 156–170.
 • 4. Bąk Ł., Górski J., Górska K., Szeląg B., Zawartość zawiesin i metali ciężkich w wybranych falach ścieków deszczowych w zlewni miejskiej, Ochrona Środowiska, 34, 2, 2012, 49–52.
 • 5. Sawicka-Siarkiewicz H., Oczyszczanie wód opadowych w separatorach i osadnikach w kontekście wymagań określonych w przepisach prawnych, Przegląd Naukowy – Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 52, 2011, 140–152.
 • 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. nr 137, poz. 984 z póź. zm.).
 • 7. Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. nr 115, poz. 1229, z późn. zm.).
 • 8. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
 • 9.Rećko K., Separator substancji ropopochodnych – ważny element gospodarki ściekowej na stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, Bezpieczeństwo i ekologia – Autobusy, 9, 2018, 66–70.
 • 10. Rakowska J., Radwan K., Ślosorz Z., Pietraszek E., Łudzik M., Suchorab P., Usuwanie substancji ropopochodnych z dróg i gruntów, Wydawnictwo Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowego Instytutu Badawczego, Józefów, 2012.
 • 11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych. (Dz.U. 2016, poz. 1187).
 • 12. Włodarczyk-Makuła M., Zagrożenie zanieczyszczenia środowiska wodnego związkami ropopochodnymi, LAB Laboratoria, Aparatura, Badania, 21, 1, 2016, 12–16.
 • 13. Ling L.P., Hei N.L., Kuok W.K., Yusof A.A.R Pgn. Hj., Development and Performance Tests of a Separator for Removal of Physically Emulsified and Free Oils From Wastewaters, Journal – The Institution of Engineers, Malaysia, 67, 2, 2006, 10–19.
 • 14. Markowska M., Kruszelnicka I., Ginter-Kramarczyk D., Krupińska A., Ochowiak M., Fus A., Okupniak K., Woziwodzki S., Włodarczak S., Matuszak M., Eksperymentalna weryfikacja symulacji CFD procesu separacji cząstek zawiesin w zmodyfikowanych osadnikach wirowych, Instal, 12, 2018, 63–66.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-2b7563a2-3730-4b15-98dc-4f85be92b224
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.