PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zabezpieczenia istniejących konstrukcji drewnianych przed korozją biologiczną i pożarem

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Obok odpowiednich warunków użytkowania sekret długotrwałej eksploatacji konstrukcji drewnianych tkwi w wielofunkcyjnych zabezpieczeniach antykorozyjnych i przeciwpożarowych. Artykuł przedstawia główne aspekty tego problemu: podstawowe wymagania prawne, mechanizmy niszczenia drewna na skutek korozji biologicznej i agresywnego działania środowiska, rolę diagnostyki mykologicznej budynku oraz działania chroniące przed korozją biologiczną i opóźniające palność drewna z uwzględnieniem zachowania wymogów sanitarnych.
Czasopismo
Rocznik
Strony
40--52
Opis fizyczny
Bibliogr. 39 poz., tab.
Twórcy
autor
 • Politechnika Wrocławska, Instytut Budownictwa
Bibliografia
 • 1. PN-B-03150:2000 „Konstrukcje z drewna. Obliczenia statyczne i projektowanie”.
 • 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
 • 3. J. Ważny, W. Kurpik, „Konserwacja drewna zabytkowego w Polsce. Historia i stan badań”, „Ochrona Zabytków” 1/2/2004.
 • 4. J. Ważny, W. Kurpik, „Konserwacja drewna zabytkowego w Polsce”, „Nauka” nr 1/2005.
 • 5. J. Ważny, J. Karyś, „Ochrona budynków przed korozją biologiczną”, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2001.
 • 6. Instrukcja ITB nr 355/98 „Ochrona drewna biologicznego przed korozją biologiczną środkami chemicznymi. Wymagania i badania”, Warszawa 1998.
 • 7. Z. Żakowska, M. Piotrkowska, „Procedury laboratoryjnej analizy mikologicznej w budynkach”, „Ochrona przed Korozją” nr 9S/A/2003.
 • 8. Materiały Sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa z lat 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, Wrocław.
 • 9. Materiały warsztatów rzeczoznawcy mykologiczno-budowlanego PSMB z lat 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, Wrocław.
 • 10. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1896/2000 z 7 września 2000 r. w sprawie pierwszej fazy programu określonego w art. 16 ust. 2 Dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produktów biobójczych (DzUrz WE L228 z 8.09.2000 r.)
 • 11. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2032/2003 z 4 listopada 2002 r. w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu określonego art. 16 ust. 2 Dyrektywy 98/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i zmieniające Rozporządzenie (WE) Nr 1896/2000 (DzUrz WE L 307 z 24.11.2003 r.).
 • 12. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1048/2005 r. z dnia 13 czerwca 2005 r. zmieniające Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2032/2003 w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu określonego w art. 16, ust. 2 Dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych.
 • 13. J. Karyś, „Biologiczne i chemiczne skutki powodzi w obiektach budowlanych”, „Ochrona przed Korozją” nr 1/2006.
 • 14. K. Lutomski, „Ochrona powierzchni drewna narażonego na działanie czynników atmosferycznych”, „Ochrona przed Korozją” nr 9S/A/2005.
 • 15. Dyrektywa 98/8/WE z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie wprowadzania do obrotu produktów biobójczych.
 • 16. PN-EN 335-1:1992 „Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja klas zagrożenia ataku biologicznego. Postanowienia ogólne”.
 • 17. Commission Decision of 8 February 2000 implementing Council Directive 89/106/EEC as regards the classification of the reaction to fire performance of construction (notified under document number C(2000) 133) (2000/147/EC).
 • 18. Guideline for European Technical Approval of Fire retardant products, ETAG, European Organisation for Technical Approvals, Brussels, December 2005.
 • 19. W. Kukulski, „Dyrektywa Rady Europejskiej w sprawie zbliżenia ustaw i aktów wykonawczych Państw Członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych (89/106/EEC)”, „Przegląd Budowlany” nr 5/1994.
 • 20. „Przyporządkowanie określeniom występującym w przepisach techniczno-budowlanych klas reakcji na ogień według PN-EN”, „Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 401/2004”, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
 • 21. J. Fangrat, „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych w zakresie reakcji na ogień według CEN”, [w:] „Wprowadzamy klasyfikację ogniową Unii Europejskiej. Materiały Seminarium”, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2002.
 • 22. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (DzU z 2004 r. nr 92, poz. 881).
 • 23. Instrukcja ITB nr 349/97 „Metody zabezpieczeń istniejących budynków mieszkalnych przed szkodliwym działaniem grzybów pleśniowych”, Warszawa 1997.
 • 24. J. Lindner, W. Struś, „Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków”, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1974.
 • 25. S.I. Taubkin, „Osnowy ognezaščity celluloznych materialov”, Min. Komunal, Chozjajstva RSFSR, Moskwa 1960.
 • 26. D.A. Tillman, „Review of Mechanism Associated Wood Combustion Wood Science”, vol. 13, No 4, 1981.
 • 27. E. Urbanik, „Niektóre efekty cieplne procesu palenia się drewna sosnowego i ich hamowanie pod wpływem działania środków ogniochronnych”, Maszynopis, Praca doktorska, SGGW, Warszawa 1965.
 • 28. A. Fojutowski, „Środki do zabezpieczania drewna”, „Materiały Budowlane” (364) nr 12/2001.
 • 29. A. Fojutowski, „Ochrona przeciwogniowa drewna i materiałów drewnopochodnych”, red.: J. Ważny, J. Karyś, „Ochrona budynków przed korozją biologiczną”, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2001.
 • 30. A. Fojutowski, „Elementy z drewna w aspekcie działania ognia”, „Lekkie Budownictwo Szkieletowe” (32) nr 4/2001.
 • 31. A. Kolbrecki, „Właściwości ogniowe wyrobów budowlanych z drewna i materiałów drewnopochodnych”, [w:] „Wymagania dla płyt drewnopochodnych w zależności od ich zastosowania. Materiały Seminarium OBRPPD”, Twardy Dół 1997.
 • 32. M. Kosiorek, „Klasyfikacja ogniowa a specyfika palnych materiałów budowlanych”, [w:] „Badania reakcji wyrobów budowlanych na działanie ognia – kierunki rozwoju. Materiały Seminarium”, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1997.
 • 33. M. Kosiorek, „Odporność ogniowa konstrukcji budowlanych, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1998.
 • 34. M. Kosiorek, „Budynki o konstrukcji drewnianej a bezpieczeństwo pożarowe”, „Lekkie Budownictwo Szkieletowe” (32) nr 4/2001.
 • 35. ZUAT-15/VII.01/2005 „Ogniochronne farby pęczniejące do zabezpieczania elementów z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych”, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2005.
 • 36. ZUAT-15/VII.02/2005 „Ogniochronne środki solne i wodorozcieńczalne do zabezpieczania elementów z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych”, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2005.
 • 37. PN-EN 13501-1:2004 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część I: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień”.
 • 38. PN-EN ISO 13788:2001 „Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej dla uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej. Metoda obliczeń”.
 • 39. Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (DzU z 2002 r. nr 175, poz. 1433 z późn. zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-2b1cc787-c3c3-4bd8-b975-fd16c07d99ba
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.