PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Analiza kosztów robocizny usuwania awarii sieci wodociągowych

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Analysis of labour, costs of water supply networks failure removal
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono analizę kosztów robocizny związanych z usuwaniem awarii przewodów wodociągowych. Analizę oparto na danych eksploatacyjnych pochodzących z sieci wodociągowej miasta średniej wielkości. Zauważono zależność czasochłonności naprawy od średnicy oraz materiału przewodu. Wraz ze wzrostem średnicy rośnie czas usuwania awarii, a w konsekwencji koszt robocizny. Pracochłonność naprawy wynika również z lokalizacji awarii, przewody prowadzone w pasie drogowym charakteryzuje wyższy kaszt robocizny Nie wykazano wyraźnej zależności między wiekiem przewodu a kosztami.
EN
In the paper the analysis of labour costs associated with failure removal of water pipes was presented. The analysis is based on operational data from the water supply system of the city of medium size. Tirne-consuming repair dependence on the pipe diameter and material was noted, together with the diameter failure removal time increases and consequently the labour cost. Labour intensity also results from the failure location pipes run in right-of-way road are characterized by higher labour costs. There was no significant dependence between failure removal costs and pipe age, also in the impact of pipe destination on labour costs.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
24--28
Opis fizyczny
Bibliogr. 14 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowi i Architektury, Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
 • Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowi i Architektury, Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
Bibliografia
 • [1] Herbert H.: Technical and economic criteria determining the rehabilitation and for renewal of drinking water pipelines. Proceedings of IWSA Regional Conference, Zurich 1994, s. 111-123.
 • [2] Hotloś H.: Ilościowa ocena wpływu wybranych czynników na parametry i koszty eksploatacyjne sieci wodociągowych. Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007, s. 1-206.
 • [3] Kwietniewski M., Rak J.: Niezawodność infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Polsce. Studia z zakresu inżynierii nr 67, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2010, s. 1-134.
 • [4] Pietrucha-Urbanik K., Studziński A,: Wybrane aspekty kosztów oraz awaryjności przewodów przykładowego systemu wodociągowego, Rocznik Ochrona Środowiska 2016, vol. 18, nr. 2, s. 623-634.
 • [5] Płuciennik S., Wibik J.: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. COBRTI Instal, Warszawa 2001.
 • [6] Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., Studziński A.: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie wodociągowym. Konferencja: Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie, zagrożenia utrzymanie ruchu wod-kan” 8-9.06.2010, Ustroń 2010, s. 11-19.
 • [7] Rak J.: Bezpieczna woda wodociągowa. Zarządzanie ryzykiem w systemie zaopatrzenia w wodę. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2009, s. 1-182.
 • [8] Rak J., Pietrucha-Urbanik K.: New directions for the protection and évolution ofwater supply systems - smart water supply. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury - Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture. JCEEA, z. 62 (3/I/2015), s- 365-373. DOI: 10.7862/rb.2015.121.
 • [9] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030.
 • [10] Studziński A., Pietrucha-Urbanik K.: Estymacja ryzyka sieci wodociągowej. T. 2, Water Supply and Water Quality, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Wielkopol; Poznań 2012, s. 179-188.
 • [11] Studziński A.: Amount of labour of water conduit repair. Safety, Reliability and Risk Analysis: Beyond the Horiz (red.) R.D.J.M. Steenbergen, P.H.A.J Van Gelder, S. Miraglia, A.C.W.M. Vrounwenvelder, s. 2081-2084, Londyn.
 • [12] Studziński A.: Pracochłonność naprawy przewodów wodociągowych, G Woda i Technika Sanitarna, z. 6, 2C s. 226-228.
 • [13] Studziński A.: Ryzyko awarii magistrali wodociągowej „Szczepańcowa” w Krośnie, Instal. Teoria i praktyka w instalacjach, z. 11/2011, s. 58-62.
 • [14] Studziński A., Pietrucha-Urbanik Preventive maintenance and reliability of water supply system elements, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury - Journal of Civil Engineering, Environment And Architectu re. JCEEA, z. 62 (3/I/2015), s. 429-4 DOI: 10.7862/rb.2015.126.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-2abfaf8c-a382-432e-af2a-37af0cc8c10d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.