PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Systemy ociepleń ETICS – niedoskonałość wymagań prawnych, specyfikacji technicznych oraz metod badań

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
ETICS insulation systems – imperfection of legal requirements, technical specifi-cations and test methods
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono przykłady różnic w zapisach prawnych wymagań bezpieczeństwa użytkowania oraz bezpieczeństwa pożarowego, jakim podlegają systemy ociepleń ETICS. Omówiono problem uzyskiwania i interpretacji odmiennych wyników badań związany ze stosowaniem różnych metod badawczych.
EN
The article presents examples of differences in legal regulations with regards to safety requirements and fire safety, applicable to External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS). The problem of attaining and interpretation of discrepant test results, related to application of different test methods, is discussed.
Czasopismo
Rocznik
Strony
18--24
Opis fizyczny
Bibliogr. 22 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie, Oddział Szkła i Ceramiki, Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
Bibliografia
 • 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (DzUrz L 88 z 4.4.2011, s. 5–43).
 • 2. Dyrektywa Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (DzUrz L 40 z 11.2.1989, s. 12–26).
 • 3. ETAG 004:2013, „Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi”.
 • 4. PN-EN 13499:2005, „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja”.
 • 5. PN-EN 13500:2005, „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja”.
 • 6. ZUAT-15/V.03/2003, „Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej”.
 • 7. ZUAT-15/V.03/2010, „Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych z zastosowaniem styropianu”.
 • 8. ZUAT-15/V.04/2013, „Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych z zastosowaniem wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej (ETICS)”.
 • 9. ZUAT-15/V.04/2003, „Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej”.
 • 10. PN-EN 13494:2003, „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie przyczepności między warstwą zaprawy klejącej i warstwą zbrojoną a materiałem do izolacji cieplnej”.
 • 11. ETAG 004:2011, „Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi”.
 • 12. M. Niziurska, K. Nosal, B. Chruściel, W. Charyasz, K. Szafran, „Przyczepność klejów cementowych do styropianu w systemach ETICS – niepewność metody i korelacja wyników”, „IZOLACJE”, nr 3/2013, s. 30–32.
 • 13. PN-EN 13501-1+A1:2010, „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień”.
 • 14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690).
 • 15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2009 r. nr 56 poz. 461).
 • 16. PN-B-02867:1990+Az1:2001, „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany”.
 • 17. PN-B-02867:2013-06, „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne od strony zewnętrznej oraz zasady klasyfi-kacji”.
 • 18. PN-93/B-02862, „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów budowlanych”.
 • 19. Ustalenia Aprobacyjne GW VII.09/2006 z dnia 22.12.2006 r. dotyczące zasad klasyfikacji ociepleń ścian zewnętrznych budynków wykonywanych systemem bezspoinowym w zakresie rozprzestrzeniania ognia.
 • 20. Decyzja Komisji z dnia 4 października 1996 r. ustanawiająca wykaz produktów należących do klasy A Materiały niepalne przewidziany w decyzji 94/611/WE wykonującej art. 20 dyrektywy Rady 89/106/EWG w sprawie wyrobów budowlanych (DzUrz L 267 z 19.10.1996 r., s. 23–26).
 • 21. Decyzja Komisji z dnia 26 września 2000 r. zmieniająca decyzję 96/603/WE ustanawiającą wykaz produktów należących do klasy A Materiały niepalne przewidziany w decyzji 94/611/WE wykonującej art. 20 dyrektywy Rady 89/106/EWG w sprawie wyrobów budowlanych (notyfikowa-na jako dokument nr C (2000) 2640) (DzUrz L 258 z 12.10.2000 r., s. 36–37).
 • 22. Decyzja Komisji z dnia 6 czerwca 2003 r. zmieniająca decyzję 96/603/WE ustanawiającą wykaz produktów należących do klasy A Materiały niepalne, przewidziany w decyzji 94/611/WE wykonującej art. 20 dyrektywy Rady 89/106/EWG w sprawie wyrobów budowlanych (notyfikowa-na jako dokument nr C (2003) 1673) (DzUrz L 144 z 12.06.2003 r., s. 9).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-2a441bea-ff25-4411-9262-303fc65bb650
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.