PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Analysis of the Effect of Channel Parameters between Filaments and Single Fabric Parameters on Air Permeability, Water Vapour Resistance and Thermal Resistance

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Analiza wpływu wielkości parametrów kanału międzynitkowego i parametrów tkaniny pojedynczej na przepuszczalność powietrza, opór pary wodnej oraz opór cieplny
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The work presented is a continuation of research on the interthread channels of single fabric taking into account the parameters of fabric structure. The stereographic method of threedimensional structure analysis of a single fabric, the method of 3D microscopy of fabric fragments in structural light and analysis of microscopic images of the 4th generation were introduced. Statistical analysis of the air permeability, water vapour resistance and thermal resistance indicators for flat textile products showed significant dependences of these flow rates on channel parameters as well as other fabric parameters. The correlation between the parameters measured and the flow indicators was determined. Very strong correlations of the air permeability indicator were found with the channel clearance area, warp count and approximate channel volume. A strong correlation with the thickness of fabrics was obtained for the water vapour resistance indicator. For heat resistance there was a strong correlation with the diameter of channel inlets. Strong correlations between fabric parameters and channel parameters were obtained for the channel clearance area and approximate channel volume, warp and channel ground area, weft count and fabric thickness, channel inlet diameter, and fabric thickness.
PL
Zaprezentowane prace są kontynuacją badań nad kanałami międzynitkowymi tkaniny pojedynczej z uwzględnieniem parametrów struktury tkaniny. Do identyfikacji kanałów międzynitkowych wprowadzono stereowizyjną metodę trójwymiarowej analizy struktury tkaniny pojedynczej, metodą mikroskanowania 3D fragmentów tkaniny w świetle strukturalnym oraz analizę obrazów mikroskopowych IV-ej generacji. Analiza statystyczna wskaźników przepuszczalności powietrza, oporu pary wodnej i oporu cieplnego płaskich wyrobów włókienniczych wykazała istotne zależności tych przepływów od parametrów kanału a także innych parametrów tkaniny. Określono korelacje między badanymi parametrami i wskaźnikami przepływowymi. Wykazano bardzo silne korelacje wskaźnika przepuszczalności powietrza z: polem prześwitu kanału, licznością osnowy i objętością przybliżoną kanału. Dla wskaźnika oporu pary wodnej uzyskano silną korelację z grubością tkaniny. Dla oporu cieplnego stwierdzono silną korelację ze średnicą wejścia do kanału międzynitkowego. Silne korelacje między parametrami tkaniny i parametrami kanału międzynitkowego uzyskano dla: pola powierzchni prześwitu kanału i objętości przybliżonej kanału, liczności osnowy i pola powierzchni prześwitu kanału, liczności wątku i grubości tkaniny, średnicy wejścia do kanału i grubości tkaniny. Badane wskaźniki przepływowe we wzajemnych zależnościach wykazały średni poziom korelacji. Eksperymentalne testy przepuszczalności powietrza, oporu pary wodnej oraz oporu cieplnego dla tkanin pojedynczych uzupełniły wiedzę o strukturze wyrobu i istotnego wpływu udziału surowca.
Rocznik
Strony
79--86
Opis fizyczny
Bibliogr. 25 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Textile Research Institute, ul. Brzezińska 5/15, 92-103 Łódź, Poland
autor
 • Texo Systems, ul. Gorkiego 24/44, 92-524 Łódź, Poland
 • Technical University of Lodz, Institute of Electronics, Łódź, Poland
autor
 • Technical University of Lodz, Institute of Electronics, Łódź, Poland
autor
 • Textile Research Institute, ul. Brzezińska 5/15, 92-103 Łódź, Poland
Bibliografia
 • 1. Szosland J. Textile structures (in Polish). PAN. Department in Lodz. Textile Commission. Łódź, 2007.
 • 2. Szosland J, Babska A, Gąsiorowska E. Air-Penetrability of Woven Multi-Layer Composite Textiles. Fibers & Textiles in Eastern Europe 1999; 7, 1(24): 34-37.
 • 3. Szosland J. Identification of Structure of Inter-Thread Channels in Models of Woven Fabric, Fibres & Textiles in Eastern Europe 1999; 7, 2(25): 41-45.
 • 4. Słodowy J, Dulęba-Majek M. Shaping the fabric structure in point of view of permeability of UV radiation. (in Polish) Technical Textile Products, R.12/2004 No. 1/2: 36-42.
 • 5. Dulęba-Majek M. Transmission of UV Radiation through Woven Fabrics in Dependence on the Inter-Thread Spaces. Fibres & Textiles in Eastern Europe 2009; 17, 2(73): 34-38.
 • 6. Dulęba-Majek M. Comparative Analysis of UV Radiation Transmission through Virtual and Real Woven Fabrics for Selected Weaves. Fibres & Textiles in Eastern Europe 2009; 17, 5(76): 52-55.
 • 7. Polipowski M, Pinar A. Analysis of absorption of IR radiation through fabrics in the context of some structural and raw materials aspects. Part I. Textile Survey No. 7/2016, Part II. Textile Survey No. 8/2016.
 • 8. Wong W-Y, Lam JK-C, Kan C-W, Postle R. Ultraviolet protection of weft-knitted fabrics. Textile Progress, Mar 2016:1-54.
 • 9. Wong W-Y, Lam JKC, Kan CW, Postle R. Impacts of yarn twist and staple length on UV protection of plain-knitted cotton fabrics. Journal of the Textile Institute, 2016: 1533-1542.
 • 10. Żurek W. Collective work. Structure of linear textile products. Publication 3 WNT, Warsaw 1989.
 • 11. Younes A, Sankaran V, Seidel A, Cherif C. Study of tensile behavior for high-performance fiber materials under high-temperature loads. Textile Research Journal 2014 Oct: 1867-1880.
 • 12. Nilgün Özdil, Arzu Marmaralı, Serap Dönmez Kretzschmar Effect of yarn properties on thermal comfort of knitted fabrics. International Journal of Thermal Sciences 2007; 46: 1318–1322, www.elsevier.com/locate/ijts.
 • 13. Kozłowski T. Dependence of Air Permeability on Fabrics' Porous Structure (in Polish). Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1983 nr 166: 65-72.
 • 14. Havlová M. Air Permeability and Costructional Parameters of Woven Fabrics. Technical University of Liberec. Fibres & Textiles in Eastern Europe 2013; 21, 2(98): 84-89.
 • 15. Rajan TP, Souza LD, Ramakrishnan G, Zakriya G M. Comfort properties of functional warp-knitted polyester spacer fabrics for shoe insole applications. Journal of Industrial Textiles 2016; May: 1239-1251.
 • 16. Lee S, Obendorf SK. Statistical modeling of water vapour transport through woven fabrics. Textile Research Journal 2012; Feb: 211-219.
 • 17. Ertekin G, Oglakcioglu N, Marmarali A, Eser B, Pamuk M. Thermal Transmission Attributes of Knitted Structures Produced by Using Engineered Yarns. Journal of Engineered Fibers and Fabrics 2015: 72-78.
 • 18. Polipowski M, Więcek P, Więcek B, Jasińska I. Patent application: The method for measurement parameters of interfilaments channels in flat textile materials and calibrator to use in the measure of interfilaments channels parameters in flat textile products, registered in UP RP, No. P.410402, 05.12.2014, Łódź IW – PŁ.
 • 19. Więcek P. Polipowski M, Więcek B. Stereovision System for 3D Analyses of the Geometrical Properties of Fabrics. Fibres & Textiles in Eastern Europe 2015, 23, 1(109): 61-67.
 • 20. Polipowski M, Więcek P, Więcek B, Jasińska I. Study on woven fabric structure using 3D computer image analysis for in-depth identification of thread channels. Fibres & Textiles in Eastern Europe 2015, 23, 2(110): 33-39.
 • 21. Strąkowska M, Więcek P, Polipowski M, Więcek B. Estimation of inter-yarn channel inlet diameter in textile materials using structured light 3D micro-scanning. Fibres & Textiles in Eastern Europe 2016; 24, 6 (120): 88-93.
 • 22. PN-EN ISO 9237:1998.
 • 23. European co-operation for Accreditation EA - EA directives concerning determination of uncertainty in quantitative studies, No. of publication EA-4/16, December 2003, version 00.
 • 24. Certificate No. 11.1/2015/W/B/A for Laboratory of Testing Raw Materials and Fabrics, Textile Research Institute, Lodz.
 • 25. PN-EN ISO11092:2014-11.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-29febac2-8522-4605-a7c6-871c74f36827
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.