PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Prognoza jednodniowa średniego stężenia metanu na wylocie z rejonu ściany eksploatującej w systemie sześciodniowego tygodnia pracy - studium przypadku

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The one-day forecast of average concentration of methane at the outlet from the area of wall mined at six-day work system - case study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono i przeanalizowano wyniki jednodniowych prognoz średniego stężenia metanu na wylocie z rejonu ściany 160 w pokładzie 315 w PG „Silesia". Eksploatacja ścianą była prowadzona w systemie sześciodniowego tygodnia pracy kopalni. Prognozami objęto okres 340 dni. Posłużono się trzema wariantami prognoz, przy czym w wariancie podstawowym zastosowano modele prognostyczne opracowane w pracy [1] dla pięciodniowego tygodnia pracy, a dwa pozostałe warianty stanowią modyfikacje tych modeli. Na podstawie analizy błędów bezwzględnych i względnych oceniono dokładność prognoz według poszczególnych wariantów. W najlepszym wariancie prognoz 50% błędów bezwzględnych nie przekraczało 0,065%CH4, a 90% błędów bezwzględnych nie przekraczało 0,166%CH4.
EN
This paper presents and analyzes the results of one-day forecasts of average methane concentration at the outlet from the area of longwall 160 in seam no. 315 at the Mining Enterprise „Silesia". The wall exploitation was carried out in the six-day working week system. The forecasting period comprised 340 days. Three forecasting variants were used - the basic variant used the forecasting models developed in paper [1] for the five-day week and the other two variants constitute modifications of the models. The accuracy of forecasts was estimated on the basis of absolute and relative error analysis, following the given variants. In the best forecasting variant 50% of absolute errors did not exceed 0.065% CH4, and 90% of absolute errors did not exceed 0.166% CH4.
Czasopismo
Rocznik
Strony
87--95
Opis fizyczny
Bibliogr. 19 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor
 • Poliechnika Śląska w Gliwicach
autor
 • Przedsiębiorstwo Górnicze ,,Silesia'', Czechowice-Dziedzice
Bibliografia
 • 1. Badura H.: Metody prognoz komputerowych stężenia metanu na wylotach z rejonów ścian zawałowych w kopalniach węgla kamiennego. Monografia. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2013.
 • 2. Badura H., Bąk L., Kępiński A.: Weryfikacja jednodniowej prognozy stężenia metanu na wylocie z rejonu ściany 7 w pokładzie 409 w KWK „Wujek" Ruch Śląsk. W.: „Nowoczesne metody zwalczania zagrożeń aerologicznych w podziemnych wyrobiskach górniczych" pod red. W. Dziurzyńskiego, Zespół Wydawnictw i Usług Poligraficznych Głównego Instytutu Górnictwa. Katowice 2015.
 • 3. Badura H., Niewiadomski A.: Jednodniowe prognozy średniego stężenia metanu na wylocie z rejonu wentylacyjnego jako podstawa do doboru środków profilaktyki metanowej - studium przypadku. „Przegląd Górniczy" 2015, nr 12, s. 41-48.
 • 4. Berger J., Markiewicz J., Dolega T.: Influence of Distance of Exploitational Front from Drainage Boreholes on their Efficiency with Use the U Venttilation System. Archives of Mining Sciences, vol. 55, no 3, p. 561-571. Kraków 2010.
 • 5. Dziurzyński W., Krause E.: Influence of the field of aerodynamic potentials and surroundings of goaf on methane hazard in longwall N-1 in seam 329/1, 329/1-2 in "Krupiński" Coal Mine. Archives of Mining Sciences. Vol. 57, no.4, p. 819-830. Kraków 2012.
 • 6. Kozłowski B., Grębski Z.: Odmetanowanie górotworu w kopalniach. Wydawnictwo „Śląsk". Katowice 1982.
 • 7. Krach A.: Wpływ zmian ciśnienia barometrycznego na stężenie metanu w prądzie powietrza przepływającym z rejonu ściany z przyległymi zrobami - model matematyczny i algorytm obliczeniowy. Archives of Mining Sciences, vol. 49, p. 43-53. Kraków 2004.
 • 8. Krause E., Łukowicz K.: Dynamiczna prognoza metanowości bezwzględnej ścian. Poradnik techniczny. Wydawnictwo GIG, KD Barbara. Katowice - Mikołów 2000.
 • 9. Kurpas M., Badura H.: Charakterystyka zagrożenia metanowego w ścianie 6 w pokładzie 330/2 w KWK „Krupiński". W: „Nowoczesne metody zwalczania zagrożeń aerologicznych w podziemnych wyrobiskach górniczych" pod red. W. Dziurzyńskiego, Zespół Wydawnictw i Usług Poligraficznych Głównego Instytutu Górnictwa. Katowice 2015.
 • 10. Lunarzewski L.W.: Gas prediction, recovery, control and utilization applicable to the mining industry. Presented at The Symposium on recovery and use of coalbet methane. Katowice 1992.
 • 11. Markefka P., Przystolik A., Stefanowicz T.: Koncepcja kształtowania rozkładu potencjału aerodynamicznego w podziemnych kopalniach węgla kamiennego dla przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym i gazowym związanym ze zmianami ciśnienia atmosferycznego. „Przegląd Górniczy" 2014, nr 7.
 • 12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych. Dz.U. z dnia 2 września 2002 r. Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.
 • 13. Stuffken J.: Ein Berechnungs verfahren zur Bestimmung der Ausgasung von Steinkohlenflözen. Bergbau Archiv, nr 1, 1960.
 • 14. SułkowskiJ., Ngujen H. Dieu: Lokalizacja strefo wybuchowej koncentracji metanu w zborach ściany zawałowej przewietrzanej przekątnie. Konferencja Naukowo-Techniczna nt.: Zagrożenie metanowe w górnictwie. Ustroń, luty 1994.
 • 15. Szlązak N., Kubaczka Cz.: Impact of coal output concentration of metahane emission to longwall faces. Archives of Mining Sciences, vol.57, no. 1, p.3-21. Kraków 2012.
 • 16. Szlązak J., Szlązak N.: Ocena systemów przewietrzania wyrobisk ścianowych w kopalniach węgla kamiennego w warunkach zagrożenia metanowego i pożarowego. Materiały 3 Szkoły Aerologii Górniczej. Wydawnictwo Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG w Katowicach. Zakopane 2004.
 • 17. Trenczek S.: Odmetanowanie jako istotny czynnik zwalczania zagrożeń skojarzonych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, S. „Górnictwo",Gliwice 2002, z. 254.
 • 18. Wasilewski S.: Obserwacja zaburzeń parametrów powietrza wywołanych pracą kombajnu w ścianie B-6 pokład 358/1 w KWK „Budryk". „Przegląd Górniczy" 2010, nr 3-4.
 • 19. Wróblewski P.: Techniczno-organizacyjne aspekty odmetanowania ściany eksploatacyjnej, wpływające na bezpieczeństwo jej ruchu. „Przegląd Górniczy" 2014, nr 7.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-29f7a5ba-9a3b-4d8f-abc4-f8548ac2d8ce
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.