PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Podmioty prawa posiadające legitymację procesową w postępowaniu o rozgraniczenie nieruchomości

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Legal entities with entitlement to participate in proceedings for demarcation of real estate
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule zaprezentowane zostało zagadnienie dotyczące regulacji prawnych stanowiących podstawę ustalenia kręgu podmiotów prawa posiadających legitymację procesową czynną i bierną w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości. Sformułowane zostały wnioski o charakterze de lege ferende, wskazujące na konieczność jednoznacznego doprecyzowania pojęcia strony w postępowaniu rozgraniczeniowym, w szczególności w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień prawnorzeczowych do nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem postępowania. Wykazano jakie podmioty prawa i w jakim zakresie (procesowym i materialnoprawnym) winny posiadać odpowiednio uprawnienia w tym postępowaniu.
EN
The article presents the issue of legal regulations constituting the basis for establishing range of legal entities possessing active and passive entitlement to participate in the real estate demarcation proceedings. Conclusions were formulated de lege ferende, indicating the need to clearly specify the concept of a party in demarcation proceedings, in particular in the event of a concurrence of lawful rights to the land property being the subject of the proceedings. It has been shown which legal entities and to what extent (according to procedural and substantive law) should have appropriate entitlements in this case.
Rocznik
Strony
9--17
Opis fizyczny
Bibliogr. 22 poz.
Twórcy
 • Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Kłodzku
Bibliografia
 • [1] Adamiak B., Borkowski J. 2012. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa: 188-189.
 • [2] Balwicka-Szczyrba M., Karaszewski G., Sylwestrzak A. Sąsiedztwo nieruchomości. Komentarz. LEX WK 2014.
 • [3] Błaszczak Ł, Marszałkowska-Krześ E. 2015. „Przymioty procesowe stron i uczestników postępowania nieprocesowego niezbędne do dochodzenia ochrony prawnej na drodze sądowej. Wybrane zagadnienia”. Studia prawno-ekonomiczne t. XCV: 11–29.
 • [4] Duda A.S. 2008. Interes prawny w polskim prawie administracyjnym. Warszawa:108.
 • [5] Durzyńska M. 2003. „Rozgraniczenie nieruchomości – zagadnienia proceduralne - rozprawa graniczna. Strony postępowania rozgraniczeniowego”. Przegląd Geodezyjny nr 8: 3.
 • [6] Grzegorczyk P. [w:] Ereciński T., Gudowski J., Jędrzejewska M., Weitz K., Grzegorczyk P. 2012. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznawcze t. I. Warszawa: 326 i n.
 • [7] Ignatowicz J. 1995. Prawo rzeczowe. Warszawa: 278.
 • [8] Jakimowicz W. 2002. Publiczne prawo podmiotowe s. 133. Kraków.
 • [9] Kidyba A. (red.). Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II. Własność i inne prawa rzeczowe, LEX 2012.
 • [10] Kucharska A. 2006. „Strona refleksowa w postępowaniu administracyjnym”. Jurysta nr 7:18.
 • [11] Kunicki A. 1977. System prawa cywilnego t. II: 839 i n.;
 • [12] Marszałkowska-Krześ E. 2012. Postępowanie nieprocesowe w sprawach osobowych oraz rodzinnych. Wrocław: 47.
 • [13] Matan A. 2003. [w:] Łaszczyca G., Martysz Cz., Matan A. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa: 269 i n.
 • [14] Matan A. 2005. „Ochrona praw refleksowych w postępowaniu ogólnym administracyjnym” [w:] „Pozycja samorządowych kolegiów odwoławczych w postępowaniu administracyjnym”, (red.) Martysz Cz., Matan A. Kraków: 272;
 • [15] Rowiński T. 1971. Interes prawny w procesie cywilnym i w postępowaniu nieprocesowym. Warszawa: 26.
 • [16] Rudnicki St. 2011. [w:] Bieniek G., Rudnicki St., Nieruchomości. Problematyka prawna. Warszawa: 613.
 • [17] Rudnicki St. 2003. Komentarz do kodeksu cywilnego. Warszawa: 121.
 • [18] Stelmachowski A. 1958. Istota i funkcja posiadania. Warszawa: 54.
 • [19] Sylwestrzak A. 2014. Sąsiedztwo nieruchomości. Komentarz, LEX WK 2014.
 • [20] Szachułowicz J. 2008. [w:] K. Pietrykowski (red.). Kodeks cywilny. Komentarz, t. I: 795.
 • [21] Wróbel A. 2007. [w:] Jaśkowska M., Wróbel A. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Kraków: 258 i 259.
 • [22] Zimmermann J. 1997, „Konstrukcja interesu prawnego w sferze działań Naczelnego Sądu Administracyjnego”. [w:] Gospodarka – Administracja – Samorząd, (red.) Olszewski H., Popowska B., Poznań: 609.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-2988ba2a-5c5d-4c59-9cae-2ff4fcd3dcce
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.