PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Pomiary geometrycznych warunków widoczności przejazdu kolejowo – drogowego

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Measurement of geometric visibility conditions level railroad crossings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule zawarto zagadnienia warunków widoczności przejazdu kolejowo – drogowego, z uwzględnieniem pomiarów autorskich. Celem stwierdzenia, czy przejazd kolejowo – drogowy, należy do kategorii przejazdów nie zabezpieczonych, przejazd powinien odpowiadać warunkom widzialności, które określa się na podstawie trójkąta widzialności. Opisane w artykule wyniki prac nad geometrycznymi warunkami widoczności na przejazdach kolejowo – drogowych zostały wsparte poprzez zastosowanie autorskich adapterów służących do zabudowy pryzmatów geodezyjnych na toromierzu manualnym lub cyfrowym wraz z przykładem praktycznym. Obligatoryjność sporządzania dokumentacji techniczno – eksploatacyjnej przejazdu kolejowo – drogowego lub przejścia zwanego metryką przejazdu kolejowo – drogowego / przejścia, stanowi dokumentację wymagającą prowadzenia prac geodezyjnych i diagnostycznych, prowadząc jednocześnie do poprawy jej jakości i jednolitości w całym kraju. W artykule przedstawiono autorskie spostrzeżenia i wnioski. Praca niniejsza została wykonana w ramach badań statutowych nr AGH 11.11.150.005.
EN
The article includes issues of visibility conditions level railroad crossings, including measurements of copyright. Level railroad crossings should comply with the conditions of visibility, which is determined based on the triangle of visibility. In the article the results of the work on the geometric conditions of visibility at level railroad crossings, have been supported through the use of copyright adapters used for building prisms surveying from “manual track gauge” or “digital track gauge” with a practical example. Mandatory preparation of technical documentation – operational level crossing or pedestrian crossing called “metric level crossing / pedestrian crossing”, a documentation requires conducting surveying and diagnostics, while leading to the improvement of its quality and uniformity across the country. In the article the authors observations and conclusions. This work was done within the statutory research AGH No. 11.11.150.005.
Rocznik
Strony
2--7
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz., fot., rys., tab.
Twórcy
autor
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa
Bibliografia
 • [1] DB Netze AG. Geschäftsbericht der DB Netz AG. Materiał udostępniany za pośrednictwem www: http://fahrweg.dbnetze.com/fahrweg-de/start/unternehmen/geschaeftsbericht.html Data dostępu: 11.08.2016 r. godz. 14.30.
 • [2] DB Netze AG. Themendienst. Bahnübergänge im Netz der Deutschen Bahn – Sensible Schnittstellen zwischen Schiene und Straße. 05/2015 CM/DS. Materiał udostępniony za pośrednictwem www: https://www.deutschenbahn.com/file/de/2178214/kda_HUNbL7kxy40g5B5XRmN1OUg/5212362/data/bahnuebergaenge_oils_chance.pdf Data dostępu: 11.08.2016 r. godz. 14.30.
 • [3] Dębowska-Mróz M., Rogowski A., Szychta E. Wybrane metody poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Logistyka – nauka. 3/2014. 1304-1319.
 • [4] Dyduch J., Paś J. Techniczne uwarunkowania zapewnienia bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Przejazdy Kolejowo-Drogowe 2015: Nowe technologie w budowie i eksploatacji przejazdów kolejowo-drogowych. 18.03.2015.
 • [5] Id-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych, Warszawa, 2005 z późń. zm. (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr 1223/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 grudnia 2015 r.).
 • [6] Id-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego, Warszawa 2009.
 • [7] Id-7 (D-10) Instrukcja o dozorowaniu linii kolejowych, Warszawa 2005.
 • [8] Instrukcja obsługi Leica TPS400 Series. Wersja 3.0. Polska.
 • [9] Kampczyk A. Przykładnica magnetyczno-pomiarowa i jej zastosowanie. Zgłoszenie patentowe: P.420214.
 • [10] PN-ISO 17123-4:2005 – wersja polska. Optyka i instrumenty optyczne – Terenowe procedury testowania instrumentów geodezyjnych i pomiarowych – Część 4: Dalmierze elektrooptyczne (instrumenty EDM). Wprowadza ISO 17123-4:2001 [IDT].
 • [11] PN-ISO 17123-3:2005 – wersja polska. Optyka i instrumenty optyczne – Terenowe procedury testowania instrumentów geodezyjnych i pomiarowych – Część 3: Teodolity. Wprowadza ISO 17123-3:2001 [IDT].
 • [12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1744).
 • [13] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 100 poz. 1082).
 • [14] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz.U. 1996 nr 33 poz. 144).
 • [15] Standardy Techniczne – Szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości Vmax ≤ 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem). Tom X. Skrzyżowania w poziomie szyn oraz drogi równoległe. Wersja 1.1. Warszawa 2009.
 • [16] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414).
 • [17] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60).
 • [18] Raport NIK dotyczący bezpieczeństwa ruchu na przejściach i przejazdach kolejowo-drogowych (KIN.410.003.00.2016 / Nr ewid. 200/2016/P/16/029/KIN). Materiał udostepniony za pośrednictwem https://www.nik.gov.pl/plik/id,12954,vp,15363.pdf Data dostępu: 16.06.2017 r. godz. 12.18.
Uwagi
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-28d9b744-f9dd-46f6-a076-91a65c3e1ef3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.