PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Działalność organizacji pozarządowych – szansa czy wyzwanie w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa?

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Activity of non-government organisations – opportunity or challenge for shaping of security culture?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Opracowanie poświęcone jest problematyce kultury bezpieczeństwa oraz działającym w tym obszarze organizacjom pozarządowym. Mając na uwadze fakt, że źródłem sukcesu każdego przedsięwzięcia są ludzie i ich świadome zaangażowanie uznano, że w procesie wdrażania zmian, takich jak kształtowanie odpowiednich postaw życiowych i moralnych, kluczowym działaniem jest praca zespołowa ludzi z pasją i jasno sprecyzowaną misją. Idealnym rozwiązaniem przy realizacji wspomnianej idei jest aktywność organizacji pozarządowych. Trzeci sektor jest wiodącym podmiotem, który swoje założenia realizuje za sprawą ludzi dobrej woli, zdeterminowanych do osiągnięcia celu i zrealizowania opracowanych programów wdrożeniowych. Osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięć trzeciego sektora jest wciąż mało, mimo iż nie brakuje poparcia społecznego wobec ich ideowych założeń. Dlatego tak ważne jest propagowanie idei organizacji pozarządowych. Celem głównym artykułu jest ukazanie wartości i siły sprawczej organizacji trzeciego sektora w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa. Pośrednim zaś celem jest rozpropagowanie idei budowania kapitału społecznego poprzez zaangażowanie obywateli i chęć partycypacji przy współtworzeniu kultury bezpieczeństwa w skali mikro i makro.
EN
The present paper elaborates on the issue of the security culture and non-governmental organisations (in short: NGOs) that fulfil this mission. Given the fact that people and their full and conscious involvement are essential for the success of any project, it has been assumed that in the process of changes, such as for example the shaping of appropriate life-related and moral attitudes, team work of people with passion and having a clearly specified mission is of critical importance. A perfect solution for the implementation of the above-mentioned concept is the activity of non-government organisations. The third sector is a leading entity that implements its assumptions with the assistance of people of good will, focused on their purpose and implementation of the developed implementation programmes. There is still an insufficient number of people involved in implementation of third sector projects, despite the fact that there is no lack of social support for their conceptual assumptions. That makes the propagation of ideas of non-government organisations so important. The main objective of the paper is to present the value and the agency of non-governmental organisations in the process of emergence of the security culture. An intermediate objective is propagating the concept of building social capital by involving the citizens and their willingness to participate in the process of shaping the security culture in the micro and macro scale.
Rocznik
Strony
133--158
Opis fizyczny
Bibliogr. 24 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Bibliografia
 • 1. Cieślarczyk M., Kultura bezpieczeństwa i obronności, AP, Siedlce 2010.
 • 2. Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne, PWN, Warszawa 2007.
 • 3. Gołaszewska-Kaczan U., Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009.
 • 4. Kłoskowska A., Socjologia kultury, PWN, Warszawa 2007.
 • 5. Nieć M., Komunikowanie społeczne i media. Perspektywa politologiczna, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • 6. Oniszczuk J., Współczesne państwo w teorii i praktyce. Wybrane elementy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 • 7. Pidgeon N.F., Safety culture: a key theoretical issues, “Work & Stress” 1998, Vol. 12, No. 3.
 • 8. Pieczywok A., Kształtowanie kultury bezpieczeństwa wśród młodzieży szkolnej, „Zeszyty Naukowe AON” 2009, nr 3 (76).
 • 9. Piwowarski J., Kapitał ludzki i kapitał społeczny w rozwoju regionalnym. Podejście sekuritologiczne, “Proceedings of Vyznam ludskeho potencialu v regionalnom rozvoji”, 22–24 September 2011, Eastern European Development Agency, Dudince, Slovakia.
 • 10. Piwowarski J., Ochrona VIP-a a czworokąt bushido. Studium japońskiej kultury bezpieczeństwa [w:] Bogdalski P., Cymerski J., Jałoszyński K., Bezpieczeństwo osób podlegających ustawowo ochronie wobec zagrożeń XXI wieku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2014.
 • 11. Piwowarski J., Transdyscyplinarna istota kultury bezpieczeństwa narodowego, Wydawnictwo AP, Słupsk 2016.
 • 12. Piwowarski J., Trzy filary kultury bezpieczeństwa, „Kultura Bezpieczeństwa Nauka – Praktyka – Refleksje” 2015, nr 19.
 • 13. Tarczydło B. Kampania społeczna w teorii i praktyce, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego” 2013, nr 157.
 • 14. Urbaniak P., Podstawy ekonomii. Mikroekonomia, cz. 1, wyd. IV, Oficyna Ekonomiczna, Poznań 1996.
 • 15. Ustawa z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, Dz.U. z 1984 r. nr 21 poz. 97.
 • 16. Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. z 2003 r. nr 96 poz. 873.
 • 17. Wojakowska M., Komunikowanie społeczne jako istotny komponent kształtowania bezpieczeństwa [w:] Majkowska A., Grabowska-Lepczak I., Wojakowska M., Wpływ komunikacji społecznej i medialnej na kształtowanie bezpieczeństwa, SGSP, Warszawa 2019.
 • 18. Wojakowska M., Kultura bezpieczeństwa – szansa czy konieczność?, Kształtowanie tożsamości narodowej a skuteczność zarządzania bezpieczeństwem, Warszawa 2017.
 • 19. www.ciop.pl
 • 20. www.kampaniespoleczne.pl
 • 21. www.newsline.pl
 • 22. www.poradnik.ngo.pl
 • 23. www.portalbhp.pl
 • 24. www.sjp.pl
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2021).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-280cf5ce-e58f-4e72-9e43-ea46c0da75be
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.