Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2757b09b-8eec-4bcd-92b3-7a3381dd0017

Czasopismo

Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka

Tytuł artykułu

Badania i ocena zgodności maszyn do obróbki i ścinki drewna w Polsce i w Unii Europejskiej

Autorzy Dąbrowski, M.  Dąbrowski, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Testing and conformity assessment of woodworking machines in Poland and in the European Union
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule porównano systemy oceny zgodności maszyn do obróbki i ścinki drewna w Polsce i w UE. Przedstawiono procedury oceny zgodności oraz wymagania wobec producentów oraz jednostek zajmujących się oceną zgodności, wg dyrektywy 98/37/WE. Wymieniono również obowiązujące przepisy prawne oraz normy zharmonizowane dotyczące maszyn do obróbki i ścinki drewna.
EN This article compares Polish and EU systems of conformity assessment. It also presents conformity assessment procedures and requirements in relation to manufacturers and bodies involved in conformity assessment, according to directive 98/37/EC. Up-to-date Polish legal regulations and harmonized standards concerned woodworking machines are also listed.
Słowa kluczowe
PL maszyny   normalizacja   przemysł drzewny  
EN machines   normalization   wood industry  
Wydawca Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
Rocznik 2004
Tom nr 2
Strony 7--11
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., tab.
Twórcy
autor Dąbrowski, M.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
autor Dąbrowski, A.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
Bibliografia
[1] Guide to the implementation of directives based on the New Approach and the Global Approach [online]. The EU Network [dostęp: 2003-12-01] http://europa.eu.int/comm/enterprise/ newapproach/newapproach.htm
[2] Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji. DzU nr 55 poz. 250 ze zm.
[3] Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. DzU nr 22 poz. 271 ze zm.
[4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa. DzU nr 91, poz. 858
[5] Massimi P., Van Gheluwe J-P. Community legislation on machinery. Comments on Directive 89/392/EEC and Directive 91/368/EEC. BrusselsLuxembourg, Commission of the European Communities 1993
[6] Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 29 lipca 2003 r., w sprawie wykazu norm zharmonizowanych. Mon. Pol. nr 46, poz. 693
[7] Wprowadzanie na rynek maszyn i elementów bezpieczeństwa. Wskazówki dla producentów i dostawców. Warszawa, CIOP-PIB 2003
[8] Dąbrowski M., Dąbrowski A., Jezierski T. Opracowanie i wdrożenie procedur badania oraz kryteriów oceny zgodności maszyn szczególnie niebezpiecznych do ścinania i obróbki drewna ujednoliconych z dyrektywami i normami europejskimi. Etap nr 2: CIOP-PIB, Warszawa 2003. (pr. niepubl.)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-2757b09b-8eec-4bcd-92b3-7a3381dd0017
Identyfikatory