Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-26767e50-eca0-4bca-aa56-5802edebadb2

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

System zarządzania a elastyczność organizacji – analiza literaturowa i koncetualizacja

Autorzy Stawowy, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Management system and organizational flexibility – literature analysis and conceptualization
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Złożoność organizacji coraz częściej wskazywana jest jako jeden z głównych czynników blokujących rozwój organizacji. Zmieniające się trendy, rozwój technologii implikują zmiany na rynku, do których przedsiębiorstwa muszą się dostosować, aby przetrwać. Złożoność organizacji może blokować jej reakcję na wymagania otoczenia w odpowiednim czasie. Rozwiązaniem może być system zarządzania, który zapewniłby organizacjom niezbędną elastyczność. Aby badać system zarządzania, należy ustalić czym on w zasadzie jest. Analizując rozważania literaturowe można zauważyć, że nie ma jednolitej definicji pojęcia systemu zarządzania. Celem artykułu jest przegląd literaturowy, analiza oraz ponowna konceptualizacja pojęcia pod kątem elastyczności organizacji.
EN Complexity of organizations is increasingly indicated as one of the 22 main factors blocking the organization's development. Changing trends, technology development imply changes in the market that businesses need to adapt to survive. The complexity of an organization can block its response to the environment demands at the right time. The solution could be a management system that would provide organizations with the necessary flexibility. To analyze the management system, it is necessary to determine what it is. When analyzing the literature one can see that there is no uniform definition of the management system concept. The purpose of this article is to review the literature, analyze and re-conceptualise it in terms of the organizational flexibility.
Słowa kluczowe
PL system zarządzania   elastyczność organizacji   złożoność organizacji  
EN management system   organizational flexibility   organizational complexity  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2018
Tom z. 127
Strony 243--254
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz.
Twórcy
autor Stawowy, A.
Bibliografia
1. Ashkenas, R. (2010). Ograniczanie złożoności: w dążeniu… Harvard Business Review Polska.
2. Ashkenas, R. (2007). Simplicity-Minded Management. Harvard Business Review.
3. Bełz, G. (2011). Systemy zarządzania jako regulator odnowy i wzrostu przedsiębiorstw. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
4. Bielski, M. (2004). Podstawy teorii organizacji i zarządzania. Warszawa: D.H. BECK.
5. Burns, T. ,Stalker, G.M. (1961). The management of innovation. London: Tavistock.
6. Crozier, M. (2003). Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego. Warszawa: PWE.
7. Conveney, P., Highfield, R. (1995). Granice złożoności. Warszawa: Wyd. Prószyński i S-ka.
8. Drucker, P. (1992). The Practice of Management, Warszawa: Nowocześność.
9. Gottfredson, M., Aspinall, K. (2006). Innowacje, a złożoność operacyjna, czyli co za dużo, to nie zdrowo. Harvard Business Review Polska.
10. Hopej, M., Kral, Z. (2011). Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce. Wrocław: Oficyna Wydawnicza PWR.
11. Kahney, L. (2010). Być jak Steve Jobs. Kraków: Wyd. Znak.
12. Mintzberg, H. (2012). Zarządzanie. Warszawa: Wolter Skluwer
13. Obłój, K. (2001). Strategia organizacji. Warszawa: PWE.
14. Osbert-Pociecha, G. (2012). Ograniczanie złożoności organizacji – nowy imperatyw zarządzania. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny.
15. Popper, K. (1997). Logika odkrycia naukowego. Warszawa: PWE.
16. Pszczołowski, T. (1978). Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Wrocław: Zakład Narodoyw im. Ossolińskich Wyd.
17. Steinmann, H., Schreyogg, G. (2001). Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem; koncepcje, funkcje, przykład. Wrocław: Oficyna Wydawnicza PWR.
18. Witczak, H. (2008). Natura i kształtowanie systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa: PWN.
19. Zieleniewski, J. (1969). Organizacja i zarządzanie. Warszawa: PWN.
20. Zieleniewski, J. (1972). Organizacja zespołów ludzkich; wstęp do teorii organizacji i zarządzania. Warszawa: PWE.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-26767e50-eca0-4bca-aa56-5802edebadb2
Identyfikatory
DOI 10.29119/1641-3466.2018.127.21