PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

ENERGETYKA WEK-PK: to, co było dobre dla świata przez 300 lat i to, co się nie spełniło w ostatnich dwóch dekadach oraz odpowiedź (nowy pomysł na resztę XXI wieku, do zrealizowania w horyzoncie 2050): polska transformacja TETIP (w trybie innowacji przełomowej) do ELEKTRROPROSUMERYZMU

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
WEK-PK energy industry: what was good for the world for 300 years and what has not been fulfilled in the last two decades followed by the answer (new concept for the rest of the XXI century to be realised in the 2050 horizon): Poland's TETIP transformation (in the breakthrough mode) to ELECTROPROSUMERISM
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł ma status pierwszego (chronologicznie) artykułu Słownika encyklopedycznego elektroprosumeryzmu na platformie PPTE2050. Dzieli się na trzy części. Każda część dzieli się na sekcje i akapity. Sekcje mają tytuły, ale nie są numerowane. Akapity mają w każdej części odrębną, jednolitą, numerację. Pierwsza część jest poświęcona syntezie siły fundamentalnej elektroprosumeryzmu w kontekście procesów społecznych; siłę tę ocenia się (to hipoteza) jako przewyższającą znaczenie wpływu sił politycznych na procesy społeczne. Druga część koncentruje się na potrzebie wytworzenia dwóch systemów regulacji prawnych transformacji TETIP: procesu schodzącego (wygaszania energetyki WEK-PK w przestrzeni istniejącego Prawa energetycznego) oraz procesu wschodzącego (budowania elektroprosumeryzmu w przestrzeni potrzebnego nowego Prawa elektrycznego). Trzecia część (retrospektywna) prezentuje syntezę diagnozy warunkującej szanse i zagrożenia dla elektroprosumeryzmu w świetle ustrojowej reformy elektroenergetyki WEK-PK – od początku zmian ustrojowych państwa (1989) do przełączenia KSE ze Wschodu na Zachód (1995) i uchwalenia Prawa energetycznego (1997) – oraz w świetle rządowej polityki energetycznej w dwóch pierwszych dekadach XXI w. realizującej sukcesywne, ale całkowite odejście od pryncypiów tejże reformy elektroenergetyki. Artykuł kończy się zaktualizowaną (rozszerzoną) wersją Spisu podstawowych nazw i akronimów transformacji TETIP.
EN
The article has got the status of the first (chronologically) one contained in the Encyclopaedic dictionary of electroprosumerism on the PPTE2050 platform. It is divided into three parts which in turn are divided into sections and paragraphs. Sections have got titles but thery are not numbered. Paragraphs in every part have got separate, uniform numbering. The first part is dedicated to the synthesis of the electroprosumerism fundamental force in context of social processes; this force is judged (it is the hypothesis) as the one exceeding the importance of political forces influence on social processes. The second part concentrates on the need to create two systems of TETIP transformation legal regulations: the descending process (phasing out of WEK-PK in the area of the present Energy Law Act) and the emerging one (building of electroprosumerism in the area of the needed new Electricity Act). The third (retrospective) part presents the synthesis of the diagnose which is conditioning chances and threats to electroprosumerism in the light of structural reform of WEK-PK energy industry – from the beginning of the State's political reform (1989), through switching the National Energy System from East to West (1995) to adoption of Energy Law Act (1997) – and in the light of governmental energy policy in the first two decades of the XXI century gradually realizing the complete divergence from principles of this energy industry reform. The article ends with the updated (extended) version of the List of the basic names and acronyms of TETIP transformation.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
43--56
Opis fizyczny
Bibliogr. 6 poz., tab.
Twórcy
autor
Bibliografia
  • [1] Popczyk J., Transformacja energetyki. Paradygmatyczny tripIet i mapa oraz trajektoria. "Śląskie Wiadomości Elektryczne" (cz. 1 i 2 - wrzesień 2018, cz.3 - styczeń 2019). (także: https://ppte2050.pl/, https://www.cire.pl/).
  • [2] Popczyk J., Od działań kryzysowych 2020 do elektroprosumeryzmu 2050. Transformacja energetyki w trybie przełomowym. Część II. Słownik encyklopedyczny teorii i zarys koncepcji rynku wschodzącego na poziomie praktyki. "Energetyka" 2020, nr 5, Biuletyn PPTE2050 Nr 1/2020 (także: https://ppte2050.pl/, https://www.cire.pl/).
  • [3] Popczyk J., Trzy fale elektroprosumeryzmu. "Energetyka" 2020, nr 7, Biuletyn PPTE2050 Nr 2/2020 (także: https://ppte2050.pl/).
  • [4] Popczyk J., Cztery rynki elektroprosumeryzmu - odpowiedź na strukturalny kryzys 2020 (ścianę rodzącą energetyczny przełom), wyzwanie i szansa 2050. "Energetyka" 2020, nr 11, Biuletyn Rynki Elektroprosumeryzmu Nr 1/2020 (taże: https://ppte2050.pl/, https://www.cire.pl/).
  • [5] Stanek W., Analiza egzergetyczna w teorii i praktyce. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2016.
  • [6] Popczyk J., Bodzek K., Gawlik R. (współpraca), TPST Subregionu Wałbrzyskiego. Transformacja energetyczna do elektroprosumeryzmu. "Energetyka" 2021, nr 1, Biuletyn PPTE2050 Nr 1(3)/2021.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2021).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-25a814a3-6c1b-4b13-a609-ae7041798f4e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.