PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Nowe aspekty metodyki oznaczania N-nitrozoamin

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
New aspects of the methodology of N-nitrosamines determination
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono przegląd literaturowy dotyczący rozpoznania mechanizmów powstawania N-nitrozoamin w różnych matrycach, takich jak próbki biologiczne, wody powierzchniowe i pitne, kosmetyki, substancje czynne lub produkty farmaceutyczne oraz kryteria ich oznaczania na bardzo niskich poziomach stężeń. Zastosowanie detektora spektrometrii mas i tandemowego detektora mas w chromatografii cieczowej i gazowej pozwoliło na opracowanie czułych metod oznaczania nitrozoamin z wykorzystaniem odpowiednich technik wyodrębniania i wzbogacania analitów.
EN
A review, with 63 refs., of recognition of the N-nitrosamines formation mechanisms in various matrices, such as biolog. samples, surface and drinking waters, cosmetics, active substances or pharmaceutical products, and the criteria for detg. them at very low concn. The use of the MS detector and tandem mass detector in HPLC and GC allowed for the development of sensitive methods for the detn. of nitrosamines at a very low level, using appropriate techniques of isolation and enrichment of analytes.
Czasopismo
Rocznik
Strony
230--239
Opis fizyczny
Bibliogr. 63 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Zakład Analityczny, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
autor
 • Zakład Analityczny, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
 • Zakład Analityczny, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
 • Zakład Analityczny, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
Bibliografia
 • [1] J.G. Sebranek, R.G. Cassens, J. Milk Food Technol. 1973, 36, 76.
 • [2] World Health Organization, Update on Nitrosamine Impurities, 2019.
 • [3] P. Makoś, G. Boczkaj, Camera Separatoria 2014, 6, 73; http://dach.ich.uph.edu.pl/cs/download/cs_vol6_no2/_cs_2014_73-86.pdf.
 • [4] Raport WHO/HSE/AMR/08.03/8, N-Nitrosodimethylamine in drinking water, World Health Organization, 2008.
 • [5] U.S. Environmental Protection Agency, Technical Fact Sheet. N-Nitrosodimethylamine (NDMA), 2014.
 • [6] R. Shen, S.A. Andrews, Water Res. 2011, 45, 944.
 • [7] Rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków, Dz. U. UE L 136/1.
 • [8] EMA/369136/2020, European Medicines Agency, 2020; https://www.ema.europa.eu/en/documents/referral/nitrosamines-emea-ha53-1490-assessment-report_en.pdf.
 • [9] Pharmeuropa 32.2, 2020, 5.
 • [10] P. Jakszyn, C.-A. Gonzalez, World J. Gastroenterol. 2006, 12, 4296.
 • [11] C. Wentrup, C. Mayor, J. Becker, H.J. Lindner, Tetrahedron 1985, 41, 1601.
 • [12] K. Rostkowska, K. Zwierz, A. Rózański, J. Moniuszko-Jakoniuk, A. Roszczenko, Polish J. Environ. Stud. 1998, 7, 321.
 • [13] N. Kunisaki, M. Hayashi, Appl. Environ. Microbiol. 1979, 37, 279.
 • [14] Raport EMA/217823, European Medicines Agency, 31, 2019, https://www.ema.europa.eu/en/documents/variation-report/angiotensin-iireceptor-antagonists-sartans-article-31-referral-chmp-assessment-report_en.pdf.
 • [15] Raport EMA/CHMP/668547/2018, European Medicines Agency, 2018.
 • [16] World Health Organization, IARC Monographs programme on the evaluation of the carcinogenic risk of chemicals to man, IARC international technical report 77/002, 1977.
 • [17] S.H. Yalkowsky, Y. He, P. Jain, Handbook of aqueous solubility data, CRC Press, 2016.
 • [18] Chempur, Karta charakterystyki substancji chemicznej – sodu azotyn, 2019.
 • [19] J. Nawrocki, P. Andrzejewski, J. Hazard. Mater. 2011, 189, 1.
 • [20] N.J. Andrzejewski P. Kasprzyk-Hordern, H. Jeleń, Ochr. Środ. 2007, 29, 11.
 • [21] S.W. Krasner, W.A. Mitch, D.L. McCurry, D. Hanigan, P. Westerhoff, Water Res. 2013, 47, 4433.
 • [22] L. Kleps, T. Pyskło, Elastomery 2001, 5, 13.
 • [23] W.C. Yang, J. Gan, W. P. Liu, R. Green, J. Environ. Qual. 2005, 34, 336.
 • [24] L. Cádenes, J.H. Ayala, V. González, A.M. Afonso, J. Liq. Chromatogr. Relat. Technol. 2002, 25, 977.
 • [25] S. Lindahl, C.B. Gundersen, E. Lundanes, Environ. Sci. Process. Impacts 2014, 16, 1825.
 • [26] K.M. Shaik, B. Sarmah, G.S. Wadekar, P. Kumar, Crit. Rev. Anal. Chem. 2020, 1.
 • [27] C. Ripollés, E. Pitarch, J.V. Sancho, F.J. López, F. Hernández, Anal. Chim. Acta 2011, 702, 62.
 • [28] M. Zhao, G. Li, W. Kong, S. Lu, L. Xia, G. Chen, X. Zhao, Y. Wu, J. You, Chromatographia 2016, 79, 431.
 • [29] EDQM, Losartan potassium. LC-MS/MS method, https://www.edqm.eu/sites/default/files/de_lgl_losartan_method_parameters_nmba_lcms.pdf.
 • [30] EDQM, LC-MS/MS method for the determination of NDEA and NMDA in valsartan, irbesartan and losartan APIs and finished dosage forms, https://www.edqm.eu/sites/default/files/medias/fichiers/Sartans/de-bylc-ms_ls.pdf.
 • [31] B. Gutsche, J. Schmaler-ripcke, Method for the determination of NDMA and NDEA by LC-MS/MS in sartans (drug substance and film coated tablets), https://www.edqm.eu/sites/default/files/method_for_the_determination_of_ndma_and_ndea_by_lc-msms_in_sartans_29-04-2019.pdf.
 • [32] O. El-Atma, Test method for the determination of NDMA by LC/MS/MS in valsartan finished products 1, https://www.edqm.eu/sites/default/files/omcl-method-determination-ndma-valsartan-cvua-september2018.pdf.
 • [33] French National Agency for Medicines and Health Products Safety, Determination of NDMA in valsartan active substances and finished products by HPLC/UV, www.edqm.eu/sites/default/files/omcl-methoddetermination-ndma-valsartan-ansm-september2018.pdf.
 • [34] O. el-Atma, J. Schmaler-Ripcke, C. Hannes, Test method for the determination of NDMA by LC-MS/MS in ranitidine drug substance and film coated tablets, EDQM, 2019, https://www.edqm.eu/sites/default/files/medias/fichiers/OMCL/omcl_cvua_karlsruhe_method_for_determination_of_nitrosamines_in_ranitidine_-_25102019.pdf
 • [35] U.S. Food & Drug Administration, Liquid chromatography-high resolution mass spectrometry (LC-HRMS) method for the determination of six nitrosamine impurities in ARB drugs, https://www.fda.gov/media/125478/download.
 • [36] C. Sun, C. Lai, Method development of NDMA and NDEA quantification in sartan drug by LC-MS/MS, https://www.agilent.com/cs/library/posters/public/Agilent_ASMS_2019_ThP762_Poster.pdf.
 • [37] S. Masada, G. Tsuji, R. Arai, N. Uchiyama, Y. Demizu, T. Tsutsumi, Y. Abe, H. Akiyama, T. Hakamatsuka, K.-I. Izutsu, Y. Goda, H. Okuda, Sci. Rep. 2019, 9, 11852.
 • [38] Health Sciences Authority, Identification of six nitrosamine impurities in western medicines by LC-HRMS, https://www.hsa.gov.sg/docs/default-source/announcements/safety-alerts/identification-of-six-nitrosamineimpurities-in-western-medicines-by-lchrms_v2.pdf.
 • [39] U.S. Food & Drug Administration, Liquid chromatography-high resolution mass spectrometry (LC-HRMS) method for the determination of NDMA in metformin drug substance and drug product, https://www.fda. gov/media/134914/download
 • [40] S.-H. Chang, C.-C. Chang, L.-J. Wang, W.-C. Chen, S.-Y. Fan, C.-Z. Zang, Y.-H. Hsu, M.-C. Lin, S.-H. Tseng, D.-Y. Wang, J. Food Drug Anal. 2020, 28, 292.
 • [41] M. Maziarz, P. Rainville, Reliable HPLC/UV quantification of nitrosamine impurities in valsartan and ranitidine drug substances, https://www.waters.com/webassets/cms/library/docs/720006775en.pdf.
 • [42] S. Schmidtsdorff, A.H. Schmidt, J. Pharm. Biomed. Anal. 2019, 174, 151.
 • [43] C. Mani, S. Banerjee, Determination of nitrosamine impurities using the ultivo triple quadrupole LC/MS, https://www.agilent.com/cs/library/applications/application-nitrosamine-impurities-ultivo-triple-quadrupole-lc-ms-5994-1383en-agilent.pdf.
 • [44] M. Al-Kaseem, Z. Al-Assaf, F. Karabeet, Pharmacol. Pharmacy 2014, 5, 298.
 • [45] P. Miralles, A. Chisvert, A. Salvador, J. Sep. Sci. 2018, 41, 3143.
 • [46] M.J.C. Glover, A fast efficient method to determine the presence of nitrosamines in cosmetics, personal care, and consumer products, https://www.waters.com/webassets/cms/library/docs/5664_an_jones_nitrosamines_final.pdf
 • [47] Y. Qian, M. Wu, W. Wang, B. Chen, H. Zheng, S.W. Krasner, S.E. Hrudey, X.-F. Li, Anal. Chem. 2015, 87, 1330.
 • [48] S.L. Roback, H. Kodamatani, T. Fujioka, M.H. Plumlee, Environ. Sci. Water Res. Technol. 2020, 6, 1106.
 • [49] A.D. Ngongang, S.V. Duy, S. Sauvé, Anal. Methods 2015, 7, 5748.
 • [50] C.-C. Fan, T.-F. Lin, Chemosphere 2018, 200, 48.
 • [51] S.F. Cooper, C. Lemoyne, D. Gauvreau, J. Anal. Toxicol. 1987, 11, 12.
 • [52] J. E. Grebel, I.H.H. (Mel) Suffet, J. Chromatogr. A 2007, 1175, 141.
 • [53] FDA, Combined headspace N-nitrosodimethylamine (NDMA), N-nitrosodiethylamine (NDEA), N-nitrosoethylisopropylamine (NEIPA), and N-nitrosodiisopropylamine (NDIPA) impurity assay by GC-MS/MS, 2019, https://www.fda.gov/media/124025/download.
 • [54] <1469>Nitrosamine Impurities, USP-PF, 2020.
 • [55] M.K. Parr, J.F. Joseph, J. Pharm. Biomed. Anal. 2019, 164, 536.
 • [56] C. Giménez-Campillo, M. Pastor-Belda, N. Campillo, M. Hernández-Córdoba, P. Viñas, Talanta 2021, 223, 121659.
 • [57] J.W. Munch, M.V. Bassett, J. AOAC Int. 2006, 89, 486.
 • [58] S. Yoon, N. Nakada, H. Tanaka, Talanta 2012, 97, 256.
 • [59] T. Dijkmans, M.R. Djokic, K.M. Van Geem, G.B. Marin, Fuel 2015, 140, 389.
 • [60] J.E. Grebel, C.C. Young, I.H. (Mel) Suffet, J. Chromatogr. A 2006, 1117, 11.
 • [61] A. Yahaya, D. Babatunde, L.W.B. Olaniyan, O. Agboola, Heliyon 2020, 6, e03447.
 • [62] C. Sun, R. Wang, T. Wang, Q. Li, Food Chem. 2020, 310, 125945.
 • [63] M.-C.C. Huang, H.-C.C. Chen, S.-C.C. Fu, W.-H.H. Ding, Food Chem. 2013, 138, 227.
Uwagi
1. Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2021).
2. Praca została sfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 841343.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-24efbfd2-bb0a-4996-90b5-13897ea135dc
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.