PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Ryzyko jako ważny element działalności biznesowej świetle badań autorskich

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Risk as an important part of business in the light of study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
Extremely important skill that the modern entrepreneur should demonstrate in face of events that are beyond his control is effectiveness in dealing with risk. Although most definitions of entrepreneurship lead to a conclusion that it involves a tendency to take risks, business practice shows that due to motivation for accomplishment company owners do not always adopt an active attitude towards risk as a phenomenon of uncertainty. This article contains a study which presents the motives behind self-employment of persons representing three sectors. The first part talks about the definition of a risk. Next parts show factors that determine person’s ability to act in risky conditions. The last part of the article presents the results of empirical research conducted in the first and second quarter of 2014 to assess whether the owners of companies in Czestochowa tend to take risks.
Rocznik
Strony
10--17
Opis fizyczny
Bibliogr. 28 poz., wykr.
Twórcy
autor
 • Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska, ul. Armii Krajowej 19 B, 42-200 Częstochowa, Polska
Bibliografia
 • [1] Adamska A., Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa - podstawowe zagadnienia, [w:] Ryzyko w działalności przedsiębiorstw, red. A. Fierla. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009.
 • [2] Bizon-Górecka J., Górecki J., Ryzyko przedsiębiorstwa a ryzyko projektu, [w:] Ryzyko, Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, red. J. Bizon-Górecka. TNOiK, Bydgoszcz 2007.
 • [3] Cieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes. Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
 • [4] Drucker P., Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość. Studio EMKA, Warszawa 2004.
 • [5] Hadyniak B., Podejście procesowe a identyfikacja i lokalizacja ryzyka w przedsiębiorstwie, [w:] Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji, red. J. Monkiewicz, L. Gąsiorkiewicz. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • [6] Jajuga K., Zarządzanie ryzykiem. PWN, Warszawa 2009.
 • [7] Kaczmarek T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem, Ujęcie interdyscyplinarne. Difin, Warszawa 2008.
 • [8] Korombel A., Ryzyko w finansowaniu działalności inwestycyjnej metodą Project finance. Difin, Warszawa 2007.
 • [9] Kubińska E., Psychologiczne miary ryzyka inwestycyjnego. Zeszyty Naukowe nr 13, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2012.
 • [10] Kuziak K., Pomiar ryzyka przedsiębiorstwa. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • [11] Lichtarski J., Strategia przedsiębiorcy a strategia przedsiębiorstwa, Zarządzanie strategiczne Quo vadis? Prace Naukowe WWSZiP nr 22(2)/2012.
 • [12] Łukaszewski W., Doliński D., Mechanizmy leżące u podstaw motywacji, [w:] Psychologia. T. 2, red. J. Strelau. GWP, Gdańsk 2000.
 • [13] Macko A., Tyszka T., Przedsiębiorczość i ryzykowanie. „Decyzje” nr 4/2005.
 • [14] Makarowski R., Kwestionariusz ryzyka stymulacyjnego i ryzyka instrumentalnego [KRSi RI] - nie tylko dla sportowców. “Psychological Journal”, Volume 18, No 2/2012.
 • [15] Martowska K., Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych. Wyd. Liberi, 2012.
 • [16] Monkiewicz J., Przedsiębiorstwo jako podmiot ryzyka - rozwój koncepcji zarządzania ryzykiem, [w:] Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji, red. J. Monkiewicz, L. Gąsiorkiewicz. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • [17] Pawłowska A., Znaczenie motywacji osiągnięć i poczucia umiejscowienia kontroli w aktywności przedsiębiorczej. Studia i Materiały Wydziału Zarządzania UW, nr 1-2/2009.
 • [18] Ronka-Chmielowiec W., Wykorzystanie ubezpieczeń do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, [w:] Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji, red. J. Monkiewicz, L. Gąsiorkiewicz. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • [19] Sołoma A., Wesołowska E., Skłonność do ryzyka a sposób postępowania przedsiębiorców w ujęciu ekonomii behawioralnej, [w:] Przedsiębiorstwo w czasach kryzysu, red. B. Prusak. Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2012.
 • [20] Staniec I., Klimczak K., Panorama ryzyka, [w:] Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, red. I. Staniec, J. Zawiła- Niedźwiecki. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2008.
 • [21] Strzałecki A., Czołak D., Osobowościowe i temperamentalne czynniki warunkujące osiąganie sukcesu w przedsiębiorczości. „Przegląd Psychologiczny” 2005, Tom 48, nr 2, s. 139.
 • [22] Sus-Januchowska A., Zarządzanie ryzykiem strategicznym. Wybrane metody i techniki, [w:] Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, red. J. Bizon-Górecka. TNOiK, Bydgoszcz 2007.
 • [23] Szczerbak M., Ryzyko strategiczne działalności przedsiębiorstwa i możliwości jego ograniczania, [w:] Ryzyko w działalności przedsiębiorstw, red. A. Fierla. Wyd. Szkoły Głównej w Warszawie, Warszawa 2009.
 • [24] Walczak W., Źródła przedsiębiorczości w praktyce gospodarczej, [w:] Społeczne i organizacyjne czynniki rozwoju przedsiębiorczości, red. S. Flaszewska, S. Lachiewicz, M. Nowicki. Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2013.
 • [25] Witaszek Z., Osobowościowe uwarunkowania sukcesu w przedsiębiorczości. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, nr 3/2006.
 • [26] Zaleśkiewicz T., Beyond Risk Seeking and Risk Aversion: Personality and theDual Nature of Economic RiskTaking, “European Journal of Personality”, nr 15, [za:] E. Kubińska, Psychologiczne miary ryzyka inwestycyjnego, Zeszyty Naukowe nr 13, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2012, s. 242.
 • [27] Zaleśkiewicz T., Piskorz Z., Przedsiębiorczość i ryzyko, [w:] Innowacyjna przedsiębiorczość, red. A. Strzelecki, A. Lizurej. Warszawa 2012.
 • [28] Zaucha J., Skłonność przedsiębiorców do współdziałania w obliczu zagrożeń i możliwości stwarzanych przez sferę regulacyjną. Efekty zewnętrzne, [w:] Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Ekonomia behawioralna finansowania przedsiębiorczości, red. P. Kulawczuk, A. Poszewiecki. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-246a19bf-47c5-4359-8d59-9aea4807f1c6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.