PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Temat równowagi pracy i życia pracowników widziany oczami pracodawców

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The subject of balancing life and work in the eyes of employers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Współcześnie, w obliczu zachodzących przemian demograficznych, coraz częściej mówi się o potrzebie zachowania równowagi pomiędzy pracą a życiem, przede wszystkim rodzinnym, i związanymi z tym obowiązkami opiekuńczymi w stosunku do osób zależnych (dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych). Celem artykułu jest prezentacja wyników badań przeprowadzonych wśród 100 pracodawców w Polsce, reprezentujących 5 rodzajów sekcji wg Polskiej Klasyfikacji Działalności („administrowanie i działalność wspierająca", „handel", „opieka zdrowotna i pomoc społeczna", „budownictwo" oraz „zakwaterowanie i gastronomia"), dotyczących ich opinii na temat tego problemu ogólnie w Polsce oraz przedsiębiorstwach, którymi kierują. Zapytano ich również o to, jakie działania z zakresu równowagi praca - życie oferują swoim pracownikom. Z badań wynika, iż pracodawcy dostrzegają problem godzenia pracy i życia w ogóle w Polsce, ale nie do końca są przekonani, ze problem dotyczy bezpośrednio pracowników zatrudnionych w ich przedsiębiorstwach.
EN
Nowadays, in the context of demographic changes, increasingly we talk about the need of employees to maintain a work-life balance, primarily family life. The aim of this article is to present the results of research conducted among 100 employers in Poland, representing the f five types of sections according to the Polish Classification of Activities ("administration and support services", "trade", "health care and social services", "construction" and "accommodation and catering"), concerning their views on this issue in general in Poland and in the companies they run. They were also asked what kind of activities related to work-life balance they offer their employees. The study shows that employers recognize the problem of reconciling work and life in general in Poland, but are not fully convinced that the problem relates directly to employees in the companies they run.
Rocznik
Tom
Strony
8--11
Opis fizyczny
Bibliogr. 9 poz., rys.
Twórcy
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Polska
Bibliografia
  • [1] Family issues and work-life balance. OSHA 2012, źródło: https://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-57-family-issues-work-Iife-balance (data cyt. 21.03.2014 r.)
  • [2] Hildt-Ciupińska K. Work-life balance a wiek pracowników.,, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka” 2014,517,10:14- 17
  • [3] Eurofound (2010). Drugie Europejskie Badanie Jakości Życia. Życie rodzinne i praca. Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Życia i warunków Pracy, 2010 http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_files/pubdocs/2010/02/pl/1/EF1002PL.pdf (data cyt. 21.09.2015)
  • [4] Eurofound (2012). Third European Quality of Life Survey Quality of life in Europe: Impacts of the crisis http://www.uerofound.europa.eu/sites/default/files/ef_files/pubdocs/2012/64/en/1/EF1264En.pdf (data cyt. 21.09.2015)
  • [5] Czas wolny Polaków. Komunikat z badań BS/133/2010, CBOS 2010 http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_133_10.PDF
  • [6] Ratajczyk W. Praktyki wspierania równowagi praca - życie w wybranych krajach Unii Europejskiej. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2010, 240:45- 60
  • [7] Reconciliation of work and private life: A comparative review of thirty European countries. European commission Directorate - General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Unit G. l, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2005
  • [8] Hildt-Ciupińska K., Bugajska J. Evaluation of activities and needs of older workers in the context of maintaining their employment. „Medycyna Pracy” 2013;64(3):297-306
  • [9] Sadowska-Snarska C. (red.) Kierunki działań w Polsce na rzecz równowagi praca-życie-rodzina. Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2008
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-241628b6-ec39-4b31-b812-9bc01ba049a9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.