PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Przetwórstwo wtórnych surowców metali nieżelaznych w Polsce – trendy, szanse i zagrożenia

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Processing of Non-Ferrous Metals Secondary Raw Materials in Poland – Trends, Opportunities and Threats
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Podstawowe wyzwania przed jakimi stoi współczesna metalurgia to: kurczenie się zasobów surowców naturalnych (rud) i pogarszanie ich jakości, wzrost zapotrzebowania na metale jako wciąż najlepsze i najpowszechniejsze materiały konstrukcyjne, koncentracja produkcji górniczej i hutniczej w krajach dysponujących zasobnymi złożami prowadząca do monopolizacji rynku dostaw, spadek opłacalności produkcji oraz ograniczenia środowiskowe emisji odpadów. Rozwiązaniem problemów hutnictwa może być wprowadzenie i intensyfikacja gospodarki metalami w obiegu zamkniętym (tzw. gospodarka recyrkulacyjna – circular economy), wymagająca wprowadzenia recyklingu/przeróbki surowców wtórnych metali. Zasadą działania recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych metali, z uwzględnieniem minimalizacji nakładów na ich przetworzenie, przez co chronione są surowce naturalne, zarówno służące do ich wytworzenia jak i wykorzystywane do ich późniejszego przetworzenia. Recykling metali odbywa się w dwóch obszarach: podczas produkowania dóbr (odpadów produkcyjnych) oraz późniejszego powstawania z nich odpadów (odpadów poużytkowych, pokonsumpcyjnych). Aby system recyklingu właściwie działał musi istnieć współdziałanie polityki państwa (ochrona rynku surowców wtórnych), producentów wyrobów (eco-projektowanie), przedsiębiorstw recyklingowych (zbierających i przetwarzających) oraz proekologiczne nawyki społeczeństwa (edukacja). W artykule omówiono główne problemy, jakie napotyka krajowy rynek recyklingu metali nieżelaznych z surowców wtórnych.
EN
The basic challenges facing modern metallurgy are: shrinking resources of natural resources (ores) and deterioration of their quality, increased demand for metals as still the best and most common construction materials, concentration of mining and metallurgical production in countries with rich deposits leading to monopolization of the market supply, declining production profitability and environmental restrictions on waste emissions. The solution of the problems of metallurgy may be the introduction and intensification of metal economy in a closed circuit (so-called circular economy), requiring the introduction of recycling / processing of secondary metals. The principle of recycling is to maximize the re-use of the metals, taking into account the minimization of outlays for their processing, which protects natural resources, both for their production and used for their subsequent processing. Metal recycling takes place in two areas: during the production of goods (production waste) and the subsequent deposition of waste (post-consumer and post-consumer waste). In order for the recycling system to function properly, there must be cooperation between the state policy (protection of the market of secondary raw materials), producers of products (eco-design), recycling enterprises (collecting and processing) and environmentally friendly habits of the society (education). The article discusses the main problems faced by the domestic market for recycling non-ferrous metals from secondary raw materials.
Rocznik
Strony
81--92
Opis fizyczny
Bibliogr. 12 poz., rys., tab., wykr., zdj.
Twórcy
autor
 • AGH University of Science and Technology, Faculty of non Ferrous Metals, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland, pietstan@agh.edu.pl
autor
 • AGH University of Science and Technology, Faculty of Mining and Geoengineering, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tora.agh@edu.pl
Bibliografia
 • 1. Critical Metals and Mobile Devices, Working Document, OECD Environment Directorate, OECD
 • 2. The evolution of the mobile phone, Posted on September 17, 2012, www. inet.net.au/history- mobile/
 • 3. B. J. Skinner: Exploring the resource base. Keynote talk presented at the workshop on “The Long-Run Availability of Minerals,” sponsored jointly by Resources for the Future (RFF) and the Mining, Minerals and Sustainable Development Project (MMSD). The workshop was held at RFF, Washington, DC, April 22-23, 2001.
 • 4. Reducing the EU’s dependency on raw materials: European Innovation Partnership launched, European Commission MEMO, Brussels, 12 February 2013
 • 5. Bureau of International Recycling: http://www.bir.org/publications/publications-overview/
 • 6. CRU Report Copper, https://www.crugroup.com/
 • 7. K. Poznański: Znaczenie Branży recyklingu metali nieżelaznych dla polskiej gospodarki Prezentacja IGMNiR, Komisja Gospodarki Narodowej, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 13 grudnia 2012
 • 8. Recycling Magazine, https://www.recycling- magazine.com/?s=Recycling+Magazine+%2C+IX+2012 (2012)
 • 9. Metale Ziem Rzadkich, strategiczne surowce w rękach Chin, New Times News https://new¬timesnews.pl/metale-ziem-rzadkich-strategiczne-surowce-w-rekach-chin/2/, 2014-06-11
 • 10. Moving Mountains- e-waste review, China Water Risk July 11, 2013, http://chinawaterrisk.org/ resources/analysis-reviews/electronic-waste-moving-mountains/informacje z Krajowego Kluczowego Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.
 • 11. J. HLOSTA, D. ZUROVEC, M. KRATOCHVIL, J. BOTULA, J. ZEGZULKA, 2017 – Procesy sortowania elektroodpadów (WEEE) oraz separacja drutów miedzianych za pomocą modelowania DEM, Inżynieria Mineralna z. 1(39), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 159–164.
 • 12. JAROSIŃSKI, S. ŻELAZNY, M. CHOLEWA, 2016 – Źródła i możliwości uzyskiwania surowców mineralnych w Polsce, Inżynieria Mineralna z. 1(37), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 233–240
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-23fd8e78-adc7-440f-9fe5-ca837233f7b8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.