PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Natural gas saving and emissions decrease in public health care sector – a case study

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Ograniczenie zużycia gazu ziemnego i redukcja emisji w sektorze zdrowia publicznego – studium przypadku
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
A study on natural gas saving and emissions decrease in the public health care sector is presented. The analyzed hospital complex belongs to the largest ones in Slovakia and uses both hot water and water steam for heating purposes. Visual steam system inspection revealed serious inefficiencies, including steam venting, missing pipelines insulation and obsolete steam sources with dysfunctional blow-down system. Defined experiment with stepwise steam appliances shutdown enabled quantification of excess natural gas consumption due to these inefficiencies. Measures proposed for the solution of this state are inexpensive, with a short payback period. The expected natural gas savings amount up to 3200 MWh/year, which represents roughly 50% of the total natural gas consumption in the hospital complex.
PL
Niniejszy artykuł prezentuje studium przypadku na temat ograniczenia zużycia gazu ziemnego i emisji w sektorze zdrowia publicznego. Analizowany kompleks szpitalny należy do największych na Słowacji i używa do ogrzewania zarówno ciepłej wody użytkowej, jak i pary wodnej. Kompleks ten będzie w najbliższych latach poddany renowacji, włącznie z instalacją dystrybucji mediów. Analiza obecnego systemu i wynikające z niej zaproponowane sposoby na zaoszczędzenie energii oferują redukcję kosztów powiązanych z przyszłą inwestycją. Wizualna ocena systemu dystrybucji pary wodnej ujawniła poważne wady tego systemu, w tym w odpowietrzaniu systemu, uszkodzonej bądź brakującej izolacji rur, przestarzałych bojlerach parowych z niedziałającym systemem usuwania zanieczyszczeń. Eksperyment ze stopniowym wyłączaniem urządzeń parowych umożliwił ilościowe określenie nadmiaru zużycia gazu ziemnego spowodowanego wspomnianymi niedostatkami. Metodologia takiego eksperymentu jest uniwersalna i łatwa w zastosowaniu w jakimkolwiek innym budynku użyteczności publicznej gdzie podobny system pary wodnej jest w użyciu. Zaproponowane rozwiązania dla poprawy takiego stanu są niedrogie i z krótkim czasem zwrotu inwestycji. Zastosowanie nowej izolacji rur, naprawa odwadniaczy oraz naprawa zaworów redukcyjno-regulacyjnych do odpowietrzania pary w odpowietrznikach są przedmiotem rozważań. Oczekiwana redukcja zużycia gazu ziemnego wynosi do 3200 MWh/rok, co stanowi około 50% rocznego zapotrzebowania tego gazu w kompleksie szpitalnym. Ocena środowiskowa zaproponowanych zmian pozwala oczekiwać redukcji emisji dwutlenku węgla na poziomie 644 ton rocznie oraz tlenków azotu na poziomie 0.75 ton rocznie.
Rocznik
Strony
119--127
Opis fizyczny
Bibliogr. 49 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor
 • Slovak University of Technology, Department of Chemical and Biochemical Engineering, Faculty of Chemical and Food Technology, Bratislava, Slovak Republic
 • Slovak University of Technology, Department of Chemical and Biochemical Engineering, Faculty of Chemical and Food Technology, Bratislava, Slovak Republic
 • Slovak University of Technology, Department of Building Services, Faculty of Civil Engineering, Bratislava, Slovak Republic
autor
 • Slovak University of Technology, Department of Chemical and Biochemical Engineering, Faculty of Chemical and Food Technology, Bratislava, Slovak Republic
autor
 • Technical University of Kosice, Department of Thermal Technology and Gas Industry, Faculty of Metallurgy, Materials and Recycling, Košice, Slovak Republic
 • Slovak University of Technology, Department of Chemical and Biochemical Engineering, Faculty of Chemical and Food Technology, Bratislava, Slovak Republic
autor
 • Slovak University of Technology, Department of Chemical and Biochemical Engineering, Faculty of Chemical and Food Technology, Bratislava, Slovak Republic
Bibliografia
 • 1. International Energy Agency (IEA) 2011. International energy outlook.
 • 2. United Nations Environment Programme 2018. Global status report 2018. [31.01.2019]. Available from https://www.unenvironment.org/resources/report/global-status-report-2018.
 • 3. International Energy Agency (IEA) 2012. World energy outlook 2012.
 • 4. Bertone, E., Stewart, RA., Sahin, O., Alam, M., Zou, PXW, Buntine, Ch. and Marshall, C. 2018. Guidelines, barriers and strategies for energy and water retrofits of public buildings. Journal of Cleaner Production 174, 1064-1078.
 • 5. Bertone, E, Sahin, O, Stewart, RA, Zou, P, Alam, M and Blair, E., 2016. Stateof-the-art review revealing a roadmap for public building water and energy efficiency retrofit projects. International Journal of Sustainable Built Environment 5, 526-548.
 • 6. Fernandez, N, Katimapula, S, Wang, W, Xie, Y and Zhao, M., 2018. Energy savings potential from improved building controls for the US commercial building sector. Energy Efficiency 11, 393-413.
 • 7. Principi, P, Fioretti, R, Carbonari, A and Lemma, M., 2016. Evaluation of energy conservation opportunities through Energy Performance Contracting: a case study in Italy. Energy and Buildings 128, 886–899.
 • 8. Oree, V, Khoodaruth, A and Teemul, H., 2016. A case study for the evaluation of realistic energy retrofit strategies for public office buildings in the Southern Hemisphere. Building Simulation 9, 113–125.
 • 9. Zhivov, A., 2013. Energy Efficient Retrofit of Government/Public Buildings – Annex 46 (completed) and Annex 61 (new). IEA ECB Program Executive Committee Meeting, Technical Day, Rome.
 • 10. Sebi, C, Nadel, S, Schlomann, B and Steinbach, J., 2019. Policy strategies for achieving large long-term savings from retrofitting existing buildings. Energy Efficiency 12, 89–105.
 • 11. Nadel, S., 2016. Pathway to cutting U.S. energy use and carbon emissions in half. Washington: ACEEE. [04.02.2019]. Available from http://aceee.org/white-paper/pathways-cutting-energy-use.
 • 12. Palmer, K and Walls, M., 2017. Using information to close the energy efficiency gap: a review on benchmarking and disclosure ordinances. Energy Efficiency 10, 673–691.
 • 13. Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the energy performance of buildings.
 • 14. Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency.
 • 15. Kurnitski, J, Allard, F, Braham, D, Goeders, G, Heiselberg, P, Jagemar, L, Kosonen, R, Lebrun, J, Mazzarella, L, Railio, J, Seppänen, O, Schmidt, M and Virta, M., 2011. How to define nearly net zero energy buildings nZEB – REHVA proposal for uniformed national implementation of EPBD recast. The REHVA European HVAC Journal 48, 6–12.
 • 16. Magyar, Z 2011. Buildings in the key role in the EU Energy Efficiency Action Plan. The REHVA European HVAC Journal 48, 86–88.
 • 17. EUROSAI WGEA Cooperative Audit 2018. Energy Efficiency for Public Sector Buildings. Final draft for approval. [12.02.2019]. Available from https://www.nku.gov.sk/documents/10272/1267669/2018++Energy+efficiency+in+public+buildings/61433f69-645a-478c-93e9-6a808e344642?version=1.1&previewFileIndex=.
 • 18. Act. No. 300/2012 Z. z. on the buildings energy efficiency, amendment of act No. 555/2005. [12.02.2019]. Available from https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/78303/1/2 (in Slovak).
 • 19. Krajčík, M and Petráš, D., 2015. Energetické hodnotenie budov, Nakladateľstvo STU. Bratislava, Slovak Republic.
 • 20. Petráš, D, Krajčík, M, Bugáň, J and Ďurišová, E., 2014. Indoor environment and energy performance of office buildings with a low temperature heating /high temperature cooling system. Advanced Materials Research 899, 36–41.
 • 21. Dahlsveen, T, Petráš, D, Chmúrny, I, Smola, A, Lulkovičová, O, Füri, B and Konkoľ, R., 2008. Energetický audit a certifikácia budov. Jaga group, Bratislava, Slovak Republic.
 • 22. Babiak, J, Olesen, BW and Petráš, D., 2007. Low temperature heating and high temperature cooling. Rehva Guidebook 7, Rehva, Brussels, Belgium.
 • 23. Regulation of the Ministry of Transport. Construction and Regional Development 364/2012 Z.z. [12.02.2019]. Available from https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/stavebnictvo/legislativa/vyhlaska-ministerstva-dopravy-vystavby-aregionalneho-rozvoja-slovenskej-republiky-c-324-2016-ktorou-sa-meni-adoplna-vyhlaska-ministerstva-dopravy-vystavby-a-regionalneho-rozvojaslovenskej-republiky-c-364-2012-z-z-ktorou-sa-vykonava-zakon-c (in Slovak).
 • 24. Regulation of the Ministry of Transport. Construction and Regional Development 324/2016 Z.z. [11.02.2019]. Available from https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/stavebnictvo/legislativa/vyhlaska-ministerstva-dopravy-vystavby-aregionalneho-rozvoja-slovenskej-republiky-c-324-2016-ktorou-sa-meni-adoplna-vyhlaska-ministerstva-dopravy-vystavby-a-regionalneho-rozvojaslovenskej-republiky-c-364-2012-z-z-ktorou-sa-vykonava-zakon-c (in Slovak).
 • 25. Slovak Report for the Commission (EU) 2013. Reference Buildings. Determination of Cost-optimal Levels of Minimum Energy Performance Requirements. [11.02.2019]. Available from www.ec.europe.eu.
 • 26. Jiang, Ch, Xing, J, Ling, J and Qui, X., 2012. Energy consumption and carbon emissions of hospitals in Tianjin. Frontiers in Energy 6, 427–435.
 • 27. Puente-Gil, Á, González-Martínez, A, Borge-Diez, D, Martínez-Cabero, MÁ and de Simón-Martín, M., 2019. True power consumption labeling and mapping of the health system of the Castillia y León region in Spain by clustering techniques. Energy Procedia 157, 1164–1181.
 • 28. González, AG, García-Sanz-Calcedo, J and Salgado, DR, 2018. A quantitative analysis of final energy consumption in hospitals in Spain. Sustainable Cities and Society 36, 169–175.
 • 29. Gao, Z, Li, Y and Ning, Y., 2017. The survey and analysis on the energy consumption of hospital buildings in Shandong province. Procedia Engineering 205, 2485–2492.
 • 30. Čongradac, V, Prebiračević, B, Jorgovanović, N. and Stanišić, N., 2012. Assessing the energy consumption for heating and cooling in hospitals. Energy and Buildings 48, 146–154.
 • 31. González-Gil, A, López-González, JL, Fernández, M, Eguía, P, Erkoreka, A. and Granada, E., 2018. Thermal energy demand and potential energy savings in a Spanish surgical suite through calibrated simulations. Energy and Buildings 174, 513–526.
 • 32. Centre for Analysis and Dissemination of Demonstrated Energy Technologies (CADDET) 1997. Saving energy with energy efficiency in hospitals. [07.02.2019]. Available from https://www.certh.gr/dat/834E8024/file.pdf.
 • 33. Buonomano, A, Calise, F, Ferruzzi, G and Palombo, A 2014. Dynamic energy performance analysis: Case study for energy efficiency retrofits of hospital buildings. Energy 78, 555–572.
 • 34. Ascione, F, Bianco, N, De Masi, RF and Vanoli, GP., 2013. Rehabilitation of the building envelope of hospitals: Achievable energy savings and microclimatic control on varying the HVAC systems in Mediterranean climates. Energy and Buildings 60, 125–138.
 • 35. Teke, A and Timur, O., 2014. Assessing the energy efficiency improvement potentials of HVAC systems considering economic and environmental aspects at the hospitals. Renewable and Sustainable Energy Reviews 33, 224–235.
 • 36. Morgenstern, P, Raslan, R and Huebner, G., 2016. Applicability, potential and limitations of staff-centred energy conservation initiatives in English hospitals. Energy Efficiency 9, 27–48.
 • 37. Bakaimis, B and Papanikolaou, I., 2017. Electrical energy saving policies, initiatives, results, challenges and lessons learned from Grevena hospital. Procedia Environmental Sciences 38, 882–889.
 • 38. Wang, T, Li, X, Liao, P-Ch and Fang, D., 2016. Building energy efficiency for public hospitals and healthcare facilities in China: Barriers and drivers. Energy 103, 588–597.
 • 39. Lee, D and Cheng, Ch-Ch, 2016. Energy savings by energy management systems: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews 56, 760–777.
 • 40. Evens, A, Garascia, M and Isaacson, M., 2017. Utilities and health: Energy efficiency as a common link. The Electricity Journal 30, 10–14.
 • 41. Document from government session Nr. 118/2018. National investment plan of the Slovak Republic for the years 2018-2030. Pilot version, approved 12.09.2018. [06.02.2019]. Available from http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-220226?prefixFile=m_ (in Slovak).
 • 42. Government office the Slovak Republic. Press report 2018. Premiér: Ohlásil masívne investície do slovenských nemocníc. [04.02.2019]. Available from https://www.vlada.gov.sk//premier-ohlasil-masivne-investicie-doslovenskych-nemocnic/ (In Slovak).
 • 43. Government office the Slovak Republic. Press report 2018. Peter Pellegrini: Prichádzajú najväčšie investície do našich nemocníc v histórii Slovenska. [04.02.2019]. Available from https://www.vlada.gov.sk//peter-pellegriniprichadzaju-najvacsie-investicie-do-nasich-nemocnic-v-historii-slovenska/(in Slovak).
 • 44. Government office the Slovak Republic. Press report 2018. Premiér: Jedôležité, aby sme urobili všetko pre komfort slovenského pacienta. [04.02.2019]. Available from https://www.vlada.gov.sk//premier-je-doleziteaby-sme-urobili-vsetko-pre-komfort-slovenskeho-pacienta/ (in Slovak).
 • 45. Government office the Slovak Republic. Press report 2019. A. Kalavská: Rekonštrukcia nemocnice v B. Bystrici sa začne koncom roka. [04.02.2019]. Available from https://www.vlada.gov.sk//a-kalavska-rekonstrukcianemocnice-v-b-bystrici-sa-zacne-koncom-roka/ (in Slovak).
 • 46. Einstein, D, Worrell, E and Khrushch, M. 2001. Steam Systems in Industry: Energy Use and Energy Efficiency Improvement Potentials. [29.01.2019]. Available from https://www.osti.gov/scitech/servlets/purl/789187>.
 • 47. Spirax-Sarco 2011. The steam and condensate loop. Effective steam engineering for today. Spirax-Sarco Limited, Cheltenham, UK.
 • 48. SPP, a.s. the major natural gas distributor in Slovak Republic 2018. Natural gas composition, heating value and emission factor in 2018. [05.02.2019]. Available from https://www.spp.sk/sk/velki-zakaznici/zemny-plyn/ozemnom-plyne/emisie/ (in Slovak).
 • 49. Šoltés, J. 2011. Environmental aspects of an energy audit. Národná energetická spoločnosť. [05.02.2019]. Available from https://www.siea.sk/materials/files/poradenstvo/aktuality/2012/konferencia_ea_ii/prednasky/3_Soltes_Environmentalne_aspekty_auditu.pdf (in Slovak).
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-2348962f-b61e-4a0d-9869-c90621938311
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.