PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Model biznesu dla potrzeb zarzadządzania usługami medycznymi w zakresie stomatologii

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Business model for the needs of managing medical services in the area of dentistry
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem artykułu jest zbadanie zależności przyczynowo-skutkowej pomiędzy cechami określającymi standardy obsługi klienta z ostatecznym wyborem świadczeniodawcy usług medycznych w zakresie stomatologii oraz opracowanie modelu biznesu dla jednostki medycznej o profilu stomatologicznym, umożliwia-jącego stałą analizę potrzeb klientów oraz działań konkurencji. W artykule, w celu weryfikacji postawionej hipotezy badawczej, przeprowadzono badania bezpo-średnie metodą wywiadu kwestionariuszowego wśród pacjentów gabinetów stomatologicznych woj. śląskiego. Uzyskane wyniki posłużą budowaniu strategii opartej na więzi i właściwej relacji pomiędzy dostawcą a odbiorcą usług stomatologicznych.
EN
The purpose of this article is to investigate the causal relationship between the characteristics of customer service standards and the final choice of the dental services provider, and to develop a business model of a dental health services that allows the continuous analysis of customer needs and competition. In the article, in order to verify the hypothesis of the research, direct examination was conducted, using the questionnaire survey method in the patient's dental practice of Silesian voivodship. The results will be used to build a relationship-based strategy and a proper relationship between the supplier and the recipient of dental services.
Rocznik
Tom
Strony
75--86
Opis fizyczny
Bibliogr. 29 poz.
Twórcy
autor
 • Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania, Administracji i Logistyki
autor
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
 • Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
Bibliografia
 • 1. Amit R., Schoemaker P.: Strategic Assets and Organizational Rent. “Strategic Management Journal”, Vol. 14, Iss. 1, 1993.
 • 2. Barnes N.G., Mowatt D.: An examination of patient attitudes and their implications for dental service marketing. “Journal of Health Care Marketing”, Vol. 6, 1986.
 • 3. Borowski J.: Value chain: a new theory of strategic management, Optimum. “Studia Ekonomiczne”, nr 2(62), 2013.
 • 4. Brzóska J.: Modele biznesowe przedsiębiorstw energetycznych a wzrost bezpieczeństwa energetycznego. Zarządzanie przedsiębiorstwem inteligentnym. Wybrane zagadnienia. Gregorczyk S., Mierzejewska W. (red.). Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2016.
 • 5. Brzóska J.: Modele biznesu a wykorzystanie innowacji w przedsiębiorstwach społecznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 78, Gliwice 2015.
 • 6. Brzóska J.: Innowacje jako czynnik dynamizujący modele biznesowe. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014.
 • 7. Brzóska J.: Innowacyjny model biznesowy podejście praktyczne, http://dlafirmy.info.pl/ articlesFiles/Innowacyjny_model_biznesowy_-_podejscie_praktyczne.pdf.
 • 8. Czakon W.: Sieci w zarządzaniu strategicznym. Oficyna Wolter Kluwer Business, Warszawa 2012.
 • 9. Demil B., Lecocq X.: Busines Model Evolution: In Search of Dynamic Consistency. “Long Range Planning”, Vol. 43, 2010.
 • 10. Falencikowski T., Nogalski B.: Miejsce modelu biznesu w zarządzaniu strategicznym – podejście przedsiębiorcze. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, t. 4. Metodologiczne aspekty zarządzania – wybrane zagadnienia, 2014.
 • 11. Falencikowski T.: Modele biznesu w sektorze turystycznym – ujęcie relacyjne, [w:] Adamik A. (red.): Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw. C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • 12. Falencikowski T.: Spójność modelu biznesu. Koncepcja i pomiar. CeDeWu, Warszawa 2013.
 • 13. Gopalakrishna P., Munnaleneni V.: Influencing satisfaction for dental services. “Journal of Health Care Marketing”, Vol.13(1), 1993.
 • 14. Heszen-Niejodek I.: Promocja zdrowia – próba systematyzacji. „Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna”, nr 5-6, 1995.
 • 15. Jabłoński M.: Kształtowanie modeli biznesu w procesie kreacji wartości przedsiębiorstw. Difin, Warszawa 2013.
 • 16. Lega F.: Developing a marketing function in public healthcare systems: A framework for action. “Health Policy”, Vol. 78, 2006.
 • 17. Magretta J.: Why Business Models Matter? “Harvard Business Review”, Vol. 80, No. 5, 2002.
 • 18. Matuszak A., Matuszak Z.: Określenie próby i jej liczności w badaniach pedagogicznych. „General and Professional Education”, Vol. 2, 2011.
 • 19. Mintzberg H.: Zarządzanie. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 • 20. Piecuch T.: Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. PWE, Warszawa 2009.
 • 21. Rogoziński K. (red.): Marketing usług profesjonalnych, t. 6. Usługi bogate w wiedzę. Informila, Poznań 2006.
 • 22. Rokita J.: Zarządzanie strategiczne – tworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej. Dom Organizatora, Toruń 2007.
 • 23. Rudny W.: Model biznesowy a tworzenie wartości. Uniwersytet Ekonomiczny, Governance, Katowice 2013.
 • 24. Schumpeter J.A.: Kapitalizm, socjalizm, demokracja. PWN, Warszawa 2009.
 • 25. Slywotzky A.J., Marrison D.J., Andelman B.: Strefa zysku. PWE, Warszawa 2000.
 • 26. Smith W., Binns A., Tushman M.: Complex Business Models: Managing Strategic Paradoxes Simultaneously. “Long Range Planning”, Vol. 43, 2010.
 • 27. Weissman Ch., Schroeder J., Elchalal U., Weiss Y., Tandeter H., Ziskrony R.Y.: Using marketing research concepts to investigate specialty selection by medical students. “Medical Education”, Vol. 46(10), 2012.
 • 28. www.katowice.uw.gov.pl/download/26033.pdf.
 • 29. Zieleniewski J.: Organizacja i zarządzanie. PWN, Warszawa 1981.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-21ce35bd-169b-47aa-81b6-9dae5bcd6d8c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.