PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Analiza nośności i propozycja modernizacji łukowego wiaduktu kolejowego

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Load-carrying capacity analysis and modernization proposal of arch railway viaduct
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza nośności łukowego wiaduktu kolejowego. Sklepienie wykonane jest z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej. Obiekt został wybudowany w roku 1886, dlatego należało uwzględnić w projekcie modernizacji jego zabytkowy charakter. Rozpiętość wiaduktu wynosi 6,00 m, światło pionowe 4,26 m, a całkowita szerokość 7,42 m. Podstawowym celem przeprowadzonej modernizacji było doprowadzenie wiaduktu do stanu technicznego odpowiadającego aktualnym wymaganiom oraz aby można było dopuścić ten obiekt mostowy do normalnej (lub ograniczonej) eksploatacji na obciążenie taborem kolejowym. W pracy podano założenia do wykonanych obliczeń statyczno-wytrzymałościowych wiaduktu z wykorzystaniem programu Robot. Zaprezentowano także wybrane wyniki z tych obliczeń. Na zakończenie zaproponowano zakres modernizacji wiaduktu, głownie pod względem materiałowo-technologicznym, gdyż nośność samego wiaduktu okazała się wystarczająca.
EN
The subject of paper is a load-carrying capacity analysis of arch railway viaduct. A vault is made of the bricks on the cement-lime mortar. The object was built in 1886, therefore, its historic character should be considered in the modernization project. The effective span of the viaduct is 6.00 m, vertical light of 4.26 m and total width amounted to 7.42 m. The basic aim of conducted viaduct modernization was to bring to the technical state corresponding to current requirements and to be able to permit of the viaduct to a normal (or limited) service on load of the rolling stock. The assumptions for the static-strength calculations of the viaduct using the Robot program were given in the paper. It also presents the selected results of these calculations. In conclusion, the scope of viaduct modernization was proposed, mainly in terms of material and technology, since the viaduct carrying capacity was sufficient.
Rocznik
Tom
Strony
11--16
Opis fizyczny
Bibliogr. 12 poz., fot., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Wydział Budownictwa, Politechnika Opolska
autor
 • Wydział Budownictwa, Politechnika Opolska
autor
 • Wydział Budownictwa, Politechnika Opolska
Bibliografia
 • [1] Bęben D. Wymagania projektowe stawiane obiektom mostowym wynikające z ich utrzymania. Polskie Drogi, 2005, nr 12 (128), s. 66-70.
 • [2] Jarominiak A. Przeglądy obiektów mostowych. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1991.
 • [3] Madaj A., Wołowicki W. Budowa i utrzymanie mostów. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2007.
 • [4] Manual ROBOT Autodesk Robot Structural Analysis 2010.
 • [5] PN-82/B-02001. Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.
 • [6] PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obciążenia.
 • [7] PN-B-03002 2007. Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.
 • [8] PN-EN-1991-2. Oddziaływania na konstrukcje. Część 2. Obciążenia ruchome mostów.
 • [9] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 marca 2000 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000, nr 63, poz. 735).
 • [10] Rybak M. Przebudowa i wzmacnianie mostów. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1983.
 • [11] Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568).
 • [12] Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynierskich, ld-2, PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Warszawa, 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-2189edba-f96e-413d-ae5c-5a414f39b10a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.