Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-21110d53-1c7b-47b6-9842-4ba584532f11

Czasopismo

Nafta-Gaz

Tytuł artykułu

Zastosowanie testów toksykologicznych w przemyśle naftowym

Autorzy Steliga, T.  Jakubowicz, P.  Wojtowicz, K.  Kluk, D. 
Treść / Zawartość http://inig.pl/nafta-gaz/
Warianty tytułu
EN Application of toxicological tests in oil industry
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Obecność różnorodnych zanieczyszczeń w odpadach przemysłowych oraz możliwość zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby substancjami toksycznymi, które nie są wymieniane w obowiązujących wykazach środków toksycznych, stwarza konieczność przeprowadzania badań własności toksycznych gleby, wód i odpadów z wykorzystaniem testów toksykologicznych bezpośredniego kontaktu. Omówiono badania zmian toksyczności zachodzących podczas procesów bioremediacji zastarzałych odpadów wiertniczych z dołu urobkowego. Przedstawiono także wyniki badań toksyczności płynów do hydraulicznego szczelinowania i uzyskiwanych płynów pozabiegowych. Przeprowadzone próby zastosowania nowoczesnych testów toksykologicznych (Microtox, MARA, test Amesa, testy typu toxkit) w przemyśle naftowym dowodzą, że uzyskane wyniki mogą stanowić podstawę do oceny zagrożeń stwarzanych dla środowiska oraz być pomocne przy wyborze metod zapobiegania skażeniom oraz zagospodarowania różnorodnych materiałów i odpadów generowanych przez przemysł.
EN The presence of various pollutants in industrial waste and the possibility of surface and underground waters, and soil contamination with unknown substances (not listed as toxic substances) creates the necessity to examine soil, water and waste toxic properties with the use of toxicological tests of direct contact. Described are studies of soil toxicity changes during bioremediation of old drilling wastes. The data of toxicity tests of hydraulic fracturing fluids and flowback waters is also presented. Practical application of innovative toxicological tests (Microtox, MARA, AMES, and toxkit-type tests) carried out in the oil industry, have proven, that the data can be used to assess the environmental threat. They can also be helpful in the selection of methods for preventing contamination and management of different materials and waste generated by oil industry.
Słowa kluczowe
PL testy toksyczności   bioremediacja   odpady wiertnicze   doły urobkowe   płyny szczelinujące   ciecz pozabiegowa  
EN toxicological tests   bioremediation   drill wastes   waste pit   fracturing fluids   flowback water  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Nafta-Gaz
Rocznik 2018
Tom R. 74, nr 9
Strony 684--689
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., rys.
Twórcy
autor Steliga, T.
autor Jakubowicz, P.
autor Wojtowicz, K.
autor Kluk, D.
  • Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków, dorota.kluk@inig.pl
Bibliografia
[1] Augulyte L., Kliaugaite D., Racys V., Jankunaite D., Zaliauskiene A., Andersson P.L., Bergqvist P.A.: Chemical and Ecotoxicological Assessment of Selected Biologically Activated Sorbents for Treating Wastewater Polluted with Petroleum Products with Special Emphasis on Polycyclic Aromatic Hydrocarbons. Water, Air, and Soil Pollution 2008, vol. 195, no. 1, s. 243–256.
[2] Baran A., Tarnowski M.: Phytotoxkit/Phytotestkit and Microtox as tools for toxicity assessment of sediments. Ecotoxicology and Environmental Safety 2013, vol. 98, s. 19–27.
[3] Baudo R., Foudoulakis M., Rapis G., Perdaen K., Lanneau W., Paxinou A.-C.M., Kouvdou S., Persoone G.: History and sensitivity comparison of the Spirodela polyrhiza microbiotest and Lemna toxicity tests. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 2015, vol. 416, no. 23, DOI: 10.1051/kmae/2015019.
[4] Blinova I., Niskanen J., Kajankari P., Kanarbik L., Käkinen A., Tenhu H., Penttinen O.P., Kahru A.: Toxicity of two types of silver nanoparticles to aquatic crustaceans Daphnia magna and Thamnocephalus platyurus. Environ. Sci. Pollut. Res. Int. 2013, vol. 20, no. 5, s. 3456–3463.
[5] Chial B., Persoone G.: Cyst-based toxicity tests XII. Development of a short-chronic sediment toxicity test with the ostracod crustacean Heterocypris incongruens: Selection of test parameters. Environ. Toxicol. 2002, vol. 17, no. 6, s. 520–527.
[6] Foucault Y., Durand M.J., Tack K., Schreck E., Geret F., Leveque T., Pradère P., Goix S., Dumat C.: Use of ecotoxicity test and ecoscores to improve the management of polluted soils: case of a secondary lead smelter plant. Journal of Hazardous Materials 2013, vol. 246–247, s. 291–299.
[7] Jakubowicz P., Steliga T., Kluk D.: Ocena zmian toksyczności ostrej wód złożowych z wykorzystaniem testów ekotoksykologicznych. Nafta-Gaz 2013, nr 5, s. 409–417.
[8] Mankiewicz-Boczek J., Nałęcz-Jawecki G., Drobniewska A., Kaza M., Sumorok B., Izydorczyk K., Zalewski M., Sawicki J.: Application of a microbiotests battery for complete toxicity assessment of rivers. Ecotoxicology and Environmental Safety 2008, vol. 71, no. 3, s. 830–836.
[9] Matejczyk M., Płaza G.A., Nałęcz-Jawecki G., Ulfig K., Markowska-Szczupak A.: Estimation of the environmental risk posed by landfills using chemical, microbiological and ecotoxicological testing of leachates. Chemosphere 2011, vol. 82, no. 7, s. 1017–1023.
[10] Persoone G.: Toxkit Microbiotests: Practical and Low Cost Tools for Research and Toxicity Monitoring. 3rd International Symposium on Green Chemistry for Environment, Health and Development, 2012.
[11] Persoone G., Marsalek B., Blinova I., Torokne A., Zarina D., Manusadzianas L., Nałęcz-Jawecki G., Tofan L., Stepanova N., Tothova L., Kolar B.: A practical and user-friendly toxicity classification system with microbiotests for natural waters and wastewaters. Environ. Toxicol. 2003, vol. 18, no. 6, s. 393–397.
[12] Steliga T.: Ocena efektywności biodegradacji węglowodorów ropopochodnych w zastarzałym odpadzie z dołu urobkowego Graby-59 w warunkach przemysłowych metodą in-situ. Nafta-Gaz 2014, nr 6, s. 351–364.
[13] Steliga T., Jakubowicz P., Kapusta P.: Changes in toxicity during treatment of wastewater from oil plant contaminated with petroleum hydrocarbons. Journal of Chemical Technology and Biotechnology 2015, vol. 90, no. 8, s. 1408–1418.
[14] Zima G.: Wykorzystanie metod bioindykacji do oceny toksyczności środków chemicznych stosowanych w składach płuczek wiertniczych. Nafta-Gaz 2012, nr 2, s. 115–122.
Uwagi
PL Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-21110d53-1c7b-47b6-9842-4ba584532f11
Identyfikatory
DOI 10.18668/NG.2018.09.07