PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wykształcenie jako element kapitału ludzkiego

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Education as an element of human capital
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł dotyczy oceny kapitału ludzkiego pojedynczego pracobiorcy z punktu widzenia poziomu jego wykształcenia. Teoria kapitału ludzkiego tłumaczy różnice w poziomie płac i możliwościach uzyskania pracy, różnicami w kapitale ludzkim poszczególnych pracobiorców. W tym ujęciu kapitał ludzki tworzą: wykształcenie, kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe, predyspozycje zawodowe, przedsiębiorczość, zapał i innowacyjność, które są wynikiem „inwestowania w siebie” pracobiorców. Wyniki uzyskane w toku badania wskazują, że wzrost poziomu wykształcenia powoduje wzrost poziomu zatrudnienia.
EN
The article concerns an appraise of the human capital an individual employee in point of view his education level. Human capital theory explains wage differentials and possibilities of obtaining a job, by showing differences in human capital of individual workers. In this approach human capital consists of education, qualification, skills and work experience, professional skills, initiative, enthusiasm and innovation which are the result of employees „investing in yourself”. The obtained results show that higher education level support increase in level of employment.
Rocznik
Tom
Strony
9--18
Opis fizyczny
Bibliogr. 23 poz.
Twórcy
 • Politechnika Śląska
autor
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • 1. Antczak Z., Listwan T.: Współczesne determinanty zarządzania kadrami w organi-zacjach, [w:] Listwan T. (red.): Zarządzanie kadrami. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.
 • 2. Blaug M.: Metodologia ekonomii. PWN, Warszawa 1995.
 • 3. Bloisi W.: An Introduction to Human Resource Management. McGraw Hill, London 2007.
 • 4. Charlot O., Malherbet F.: Education and employment protection. „Labour Economics” No. 20, 2013.
 • 5. Dale M.: Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 • 6. Edvinsson L., Malone M.S.: Kapitał intelektualny. PWN, Warszawa 2001.
 • 7. Fischer C.D., Schoenfeld L.F., Schaw J.B.: Human Resource Management. Houghton Mifflin Company, Boston, New York 2006.
 • 8. Gensbittel M-H., Mainguet Ch.: Transition from School to Employment, [in:] Indicators of Education System. Education and Employment. OECD, Paris 1995.
 • 9. Hajn Z.: Elastyczność popytu na pracę w Polsce. Aspekty prawne, [w:] Kryńska E. (red.): Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce. IPiSS, Warszawa 2003.
 • 10. Holzer H.J.: Employers in the Low-Wage Labour Market: Is Their Role Important? [in:] Bazen S., Lucifora C., Salverda W. (eds.): Job Quality and Employer Behavior. Palgrave, Macmillan, Hampshire 2005.
 • 11. Król H., Ludwiczyński A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. PWN, Warszawa 2006.
 • 12. Kryńska E.: Edukacja - sposób na niedopasowania strukturalne na rynku pracy, [w:] Kryńska E. (red.): Polski rynek pracy - niedopasowania strukturalne. IPiSS, Warszawa 2004.
 • 13. Kryńska E.: Kontraktowanie pracy, [w:] Kryńska E. (red.): Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce. IPiSS, Warszawa 2003.
 • 14. Kryńska E.: Wybrane teorie rynku pracy a prognozowanie, [w:] Kryńska E., Suchecka J., Suchecki B. (red.): Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010. IPiSS, Warszawa 1998.
 • 15. Lenaers S.: Differing labour market position of ethnic graduates in Flanders. „Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal”, Vol. 29, No. 4, 2010.
 • 16. Łukasiewicz G.: Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość. PWN, Warszawa 2009.
 • 17. Noe R., Hallenbeck J., Gerhart B., Wright P.: Human Resource Management, Gaining a Competitive Advantage. McGraw - Hill Irwin, Boston 2006.
 • 18. Pissarides C.A.: Equilibrium Unemployment Theory. MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London 2000.
 • 19. Pocztowski A.: Dział zasobów ludzkich wobec nowych wyzwań. „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 3-4, 2001.
 • 20. Redpath L., Hurst D., Devine K.: Knowledge workers, managers, and contingent employment relationships. “Personnel Review”, Vol. 38, No. 1, 2009.
 • 21. Rybak M.: Zarządzanie kapitałem ludzkim a kluczowe kompetencje, [w:] Rybak M. (red.): Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw. Poltext, Warszawa 2003.
 • 22. Socha M., Sztanderska U.: Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce. PWN, Warszawa 2002.
 • 23. Zieliński M.: Rynek pracy w teoriach ekonomicznych. CeDeWu, Warszawa 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-20640a7d-6668-44e2-a5de-b283c54cc9ef
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.