PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Organizacje pozarządowe a kapitał społeczny

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Non-governmental organisations and social capital
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Sektor organizacji pozarządowych w główniej mierze jest ukierunkowany na rozwiązywanie problemów społecznych. Organizacje te cechuje dobrowolne uczestnictwo, chęć współpracy, zaangażowanie, zaufanie, wyznawanie podobnych norm, wartości. Organizacje pozarządowe przyczyniają się do wzrostu aktywizacji społeczności lokalnych, stanowią zatem istotny czynnik rozwoju kapitału społecznego. Kapitał społeczny to wyznawane normy, wartości, sieci powiązań, zaangażowanie, zaufanie. Odpowiednio wykorzystany, może przyczynić się budowy i rozwoju lokalnej wspólnoty. Celem artykułu jest wskazanie roli organizacji pozarządowych w rozwoju kapitału społecznego oraz zaproponowanie rekomendacji w celu wzrostu jego wartości na poziomie lokalnym. W artykule w szczególności udzielono odpowiedzi na następujące pytania: jaką funkcję pełnią organizacje samorządowe w rozwoju kapitału społecznego oraz w jaki sposób organizacje te mogą rozwijać potencjał kapitału społecznego? Na podstawie przeprowadzonej analizy treści zaproponowano rekomendacje dotyczące rozwoju kapitału społecznego na trzech płaszczyznach: społecznej, publicznej i gospodarczej.
EN
To a significant extent the NGO sector is aimed at solving social problems. These organizations are characterized by: voluntary participation, willingness to cooperate, commitment, confidence, accepting similar social norms and values NGOs contribute to the increase in activation of local communities and therefore they are an important factor in the development of social capital. The social capital consists of accepted social norms, values, social networks, commitment and trust. When the social capital is used properly it can contribute to the construction and development of the local community. The aim of this article is to identify the role of NGOs in the development of social capital and to propose recommendations ( in order to increase its value at the local level). The article, in particular, answers to the following questions what is the role of government organizations in the development of social capital and how these organizations can develop the potential of social capital. On the basis of the analysis the content the author recommends the development of social capital in three areas: social, public and economic.
Rocznik
Tom
Strony
167--176
Opis fizyczny
Bibliogr. 26 poz.
Twórcy
 • Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania
Bibliografia
 • 1. Baron-Wiaterek M.: Kapitał społeczny w rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, nr 44, Gliwice 2008.
 • 2. Coleman J.: Fundations of Social Theory. The Belnknap Press of Harvard University Press, Cambridge 1990.
 • 3. Domański H., Rychard A. (red.): Elementy nowego ładu. Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1997.
 • 4. Fukuyama F.: Budowa państwa. Wyd. Rodzinne, Poznań 2005.
 • 5. Habermas J.: Obywatelstwo a tożsamość narodowa. Rozważania nad przyszłością Europy. PAN, Warszawa 1993.
 • 6. Herbst M. (red.): Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny. Wyd. SCHOLAR, Warszawa 2007.
 • 7. Januszek H.: Kapitał społeczny – aspekty teoretyczne i praktyczne. Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2004.
 • 8. Jeruzalski T.: Efektywność i skuteczność wdrażania systemów IT w administracji publicznej. Wspomaganie procesów podejmowania decyzji. Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009.
 • 9. Krzyżanowska M.: Marketing usług organizacji niekomercyjnych. Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000.
 • 10. Lasocik Z.: Kilka uwag o roli organizacji pozarządowych w państwie demokratycznym. Fundusz Współpracy, Warszawa 1994.
 • 11. North D.C.: Institutions. Institutional Change and Economic Performance, Cambridge 1990.
 • 12. Pawłowska E.: Wpływ kapitału społecznego na realizację celów w zamkniętych zakładach opieki zdrowotnej. Niepublikowana rozprawa doktorska, Zabrze 2008.
 • 13. Pawłowska E., Sitko-Lutek A.: Kapitał społeczny a doskonalenie kompetencji menedżerów. ZN Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, nr 3, Gliwice 2008.
 • 14. Pawłowska E., Sitko-Lutek A.: Zarządzanie kompetencjami publicznych zakładów opieki zdrowotnej poprzez doskonalenie kapitału społecznego. Organizacja i Zarządzanie, nr 3, Gliwice 2011.
 • 15. Przybysz J., Sauś J.: Kapitał społeczny szkice socjologiczno-ekonomiczne. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004.
 • 16. Putman R.: Democracies In Flux. The Evolution of social capital in contemporary society, New York 2002.
 • 17. Putman R., Bowling A.: America`s declining social capital. Journal of Democracy, No. 1, 1995.
 • 18. Putman R.: Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton University Press, Princeton NY, 1993.
 • 19. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU z 2003 r. nr 96, poz. 873).
 • 20. Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2010 r. nr 28, poz. 146).
 • 21. Główny Urząd Statystyczny, www.civicpedia.ngo.pl.
 • 22. Jaruszek-Kopacz B., Tyrowicz J., www.ekonomiaspoleczna.pl.
 • 23. Sawicka A., www.ngo.elk.pl.
 • 24. www.dobrepraktyki.pl.
 • 25. www.ekonomiaspołeczna.pl.
 • 26. www.premd.org.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-201cb856-e15c-407a-a525-5a96090e9612
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.