Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1f379af2-80e4-4be5-ac8b-df91ec07c246

Czasopismo

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Tytuł artykułu

Proces wprowadzania autobusów elektrycznych do eksploatacji w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej – wybrane zagadnienia

Autorzy Krawiec, K. 
Treść / Zawartość http://pnpw-transport.publisherspanel.com/resources/html/cms/MAINPAGE
Warianty tytułu
EN The process of electric buses implementation to exploitation in urban public transport companies – selected issues
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W związku z koniecznością ochrony środowiska naturalnego, rosnącą świadomością ekologiczną pasażerów oraz presją polityki transportowej Unii Europejskiej oraz podejmowane są kroki mające na celu wymianę taboru autobusowego z konwencjonalnym napędem spalinowym na tabor wyposażony w alternatywne środki napędu, w tym w napęd elektryczny. Zagadnienie wprowadzania autobusów elektrycznych do eksploatacji w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej jest złożone i wymaga wielowymiarowej analizy pod kątem technicznych, operacyjnych, ekologicznych i ekonomicznych kryteriów. W artykule przedstawiono propozycje strategii organizacyjnych dla przedsiębiorstw komunikacji miejskiej w zakresie wdrażania autobusów z napędem elektrycznym oraz omówiono poszczególne aspekty techniczne i ekonomiczne specyficzne dla stosowania napędu elektrycznego w publicznym transporcie zbiorowym. Przedmiotem artykułu jest omówienie aspektów techniczno-ekonomicznych procesu wdrażania autobusów elektrycznych w przedsiębiorstwie komunikacji miejskiej.
EN Because of the need to protect the environment, growing environmental awareness of passengers and the pressure from the European Union transport policy steps are taken aimed at replace conventional Diesel buses by buses with alternative drives, therein an electric drive. The issue of the introduction of electric buses to exploitation in urban public transport companies is complex and requires a multi-dimensional analysis for technical, operational, environmental and economic criteria. The paper presents proposals for organisational strategies for municipal transportation companies in the implementation of buses with electric drive and discusses the various technical and economic aspects which are specific to the use of electric drive in the public transport. The article is to discuss the technical and economic aspects of the implementation of electric buses in the public transport company.
Słowa kluczowe
PL publiczny transport zbiorowy   autobusy elektryczne   struktura kosztów  
EN urban public transport   electric buses   cost structure  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
Rocznik 2016
Tom z. 112
Strony 217--226
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., rys.
Twórcy
autor Krawiec, K.
  • Politechnika Śląska, Wydział Transportu
Bibliografia
1. Adheesh, S., Vasisht, M., Ramasesha, S.: Air-pollution and economics: diesel bus versus electric bus, Current Science, Volume 110 (2016), s. 858-862.
2. Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu KOM(2011)144. Komisja Europejska, Bruksela 2011.
3. CACTUS Models and Methods for the Evaluation and the Optimal Application of Battery Charging and Switching Technologies for Electric Buses. Project Deliverable 1.1-5.1, 2012-2015.
4. Janecki R., Karoń G.: Concept of smart cities and economic model of electric buses implementation, w: Mikulski J. (red.), Telematics - Support for Transport. Springer. Communications in Computer and Information Science 2013, nr 471.
5. Janecki R., Karoń G., Krawiec S., Łazarz B., Markusik S., Sierpiński G.: Techniczne i eksploatacyjne aspekty zastosowania autobusów z silnikiem elektrycznym w publicznym transporcie zbiorowym. IX Konferencja Naukowo-Techniczna "Systemy Transportowe - Teoria i Praktyka". Politechnika Śląska, Katowice, 2012.
6. Janecki, R., Karoń, G., Sierpiński, G., Krawiec, S., Krawiec, K., Markusik, S.: Aspekty ekonomiczne procesu wdrażania autobusów elektrycznych w publicznym transporcie zbiorowym, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, z. 108 (2015), s. 15-23.
7. Krawiec, K.: Alternatywne napędy autobusów w publicznym transporcie zbiorowym, Logistyka 4/2014, CD.
8. Krawiec, K.: Simulation of technical and economical processes as an initial phase of electric buses fleet implementation to operation in urban public transport company, Springer Proceedings in Business and Economics, Transport Development Challenges in the Twenty-First Century (2016), s. 193-200
9. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Europejska strategia na rzecz ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów KOM(2010)186. Bruksela 2010.
10. Kunith, A., Goehlich, D., Mendelevitch, R.: Planning and Optimazation of a Fast-charging Infrastructure for Electric Urban Bus Systems, Proceedings of the Second International Conference on Traffic An Transport Engineering (ICTTE), 2014, s. 43-50.
11. Liu, Z., Wen, F., Ledwich, G.: Optimal Planning of Electric-Vehicle Charging Stations in Distribution Systems, IEEE Transactions On Power Delivery, 2012.
12. Litman, T.: Transportation Cost and Benefit Analysis: Techniques, Estimates and Implications. Second Edition, Victoria Transport Policy Institute, 2011.
13. Markusik, S., Krawiec, S., Łazarz, B., Karoń, G., Janecki, R., Sierpiński, G., Krawiec, K.: The Technical and Operational Aspects of the Introduction of Electric-Powered Buses to the Public Transportation System, Logistics and Transport, Logistics and Transport 3/2015, s. 41-50.
14. Murawski, J., Szczepański, E.: Perspektywy dla rozwoju elektromobilności w Polsce, Logistyka 4/2014, s. 2249-2258.
15. Rudnicki T.: Pojazdy z silnikami elektrycznymi. Zeszyty Problemowe-Maszyny Elektryczne, Warszawa 80/2008, s. 245-250.
16. Yo, J., Rao, Z.: Analysis and application of pure electric buses on the economic environment. Applied Mechanics and Materials Vols 713-715 (2015), s. 1476-1480.
17. Zhoua, B., Wua, Y., Zhouc, B., Wanga, R., Kea, W., Zhangd, S., Haoa, J.: Real-world performance of battery electric buses and their life-cycle benefits with respect to energy consumption and carbon dioxide emissions, Energy, Volume 96, 1 February 2016, s. 603–613.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1f379af2-80e4-4be5-ac8b-df91ec07c246
Identyfikatory