PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Publiczne finansowanie kolei linowych a reguły rynku wewnętrznego UE

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Public funding of cableways and the EU internal market rules
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Niektóre koleje linowe mogą być wykorzystywane do zaspokojenia ogólnych potrzeb w zakresie mobilności. Niekiedy stanowią one nawet istotny element systemu transportu publicznego. Inne koleje linowe nie świadczą ogólnych usług transportowych, co raczej służą wspieraniu działalności sportowej w miejscowościach turystycznych. w wielu przypadkach budowa, utrzymywanie i eksploatacja kolei linowych jest niemożliwa bez publicznego wsparcia. Pojawia się jednakże problem, czy publiczne finansowanie inwestycji w infrastrukturę kolei linowych stanowi pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. A jeśli tak, to czy pomoc ta może być uzasadniona, tj. czy może ona zostać uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym UE? Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania.
EN
Some cable cars may be used for general mobility needs. Sometimes they even are an important part of the public transport system. Other cableway installations are not providing a general transport services, but rather supporting sports activities in tourism resorts. In many cases the construction, maintenance and operation of the cableway installations is impossible without public support. However, the issue arises whether the public funding of cable car infrastructure investments constitutes state aid within the meaning of Article 107(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union. In this case, could the aid be justified, i.e. could such aid be declared compatible with the EU internal market? The aim of the article is to answer to the above mentioned questions.
Rocznik
Tom
Strony
18--24
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz.
Twórcy
 • Wydział Informatyczny Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie
Bibliografia
 • [1] Baran M. Koleje liniowe i wyciągi narciarskie w Polsce. Historia i dzień dzisiejszy. Księży Młyn, 2010.
 • [2] http://www.polinka.pl/o-polince/, 3 listopada 2014 r.
 • [3] http://www.kurierkolejowy.eu/aktualnosci/17181/Wroclaw-zostawil-Polinke-bez-dotacji.html, 3 listopada 2014r.
 • [4] Orzeczenie TSUE z 12 września 2000 r. w sprawach połączonych C-180-184/98 Pavel Pavlov i in. przeciwko Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten, Zb. Orz. 2000, s. I-06451, pkt 75.
 • [5] Orzeczenie TSWE z 16 czerwca 1987 r. w sprawie C 118/85 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej, Zb. Orz. 1987 r., s. 02599, pkt 7; orzeczenie TSUE z 18 czerwca 1998 r. w sprawie C 35/96 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej, Zb. Orz. 1998 r. s. I-03851, pkt 36; orzeczenie TSUE z 12 września 2000 r. w sprawach połączonych C-180-184/98 Pavel Pavlov i in. przeciwko Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten, Zb. Orz. 2000, s. I-06451, pkt 75; orzeczenie TSUE z 24 października 2002 r. w sprawie Aéroports de PAris przeciwko Komisji, Zb. Orz. 2002 s. I-09297, pkt 75, orzeczenie TSUE z 10 stycznia 2006 r. w sprawie C-222/04 Ministero dell'Economia e delle Finanze przeciwko Cassa di Risparmio di Firenze SpA, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato SpA Zb. Orz. 2006, s. I-00289, pkt 108; orzeczenie TSUE z 11 lipca 2006 r. w sprawie C-205/03 P Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Z. Orz. 2006, s. I-06295, pkt 25; orzeczenie TSUE z 1 lipca 2008 r. w sprawie C 49/07 Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE) przeciwko Elliniko Dimosio, Zb. Orz. 2008 s. I-4863, pkt 21-22; orzeczenie TSUE z 26 marca 2009 r. w sprawie C 113/07 SELEX Sistemi Integrati SpA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich i Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol), Zb. Orz. 2009 s. I 2207, pkt 69.
 • [6] Orzeczenie Sądu UE z 24 marca 2011 r. w sprawach połączonych T-455/08 Flughafen Leipzig-Halle GmbH and Mitteldeutsche Flughafeb AG przeciwko Komisji i T-443/08 Freistaat Sachsen and Lan Sachsen-Anhalt przeciwko, Zb. Orz. 2011, s. II-01311; orzeczenie TSUE z 19 grudnia 2012 r. w sprawie C-288/11 P Mitteldeutsche Flughafen AG et Flughafen Leipzig-Halle GmBh przeciwko Komisji Europejskiej, dotychczas niepublikowane w Zbiorze Orzeczeń.
 • [7] Decyzja Komisji Europejskiej z 28 stycznia 2009 r. w sprawie pomocy państwa nr N 469/2008 - Republika czeska - Interoperability in rail transport (signaling system, telematics in freight transport, implementing measures with regard to rolling stocks), pkt 31.
 • [8] Decyzja Komisji Europejskiej z 24 marca 2010 r. w sprawie pomocy państwa nr N 635/2009 - Polska - Pomoc w sektorze leśnym - Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych, pkt 34-36 oraz decyzja Komisji Europejskiej z 5 października 2011 r. w sprawie pomocy państwa nr SA.31953 (2011/N) - Polska - Budowa terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, pkt 38.
 • [9] Orzeczenie Europejskiego trybunału Sprawiedliwości z 24 lipca 2003 r. w sprawie C-280/00 Altmark Trans GmbH i Regierungspräsidium Magdeburg przeciwko Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, Zb. Orz. 2003, s. I-07747.
 • [10] Komunikat Komisji skierowany do państw członkowskich oraz innych zainteresowanych stron dotyczącego pomocy państwa N 376/01 - program pomocy dla kolei linowych, Dz. Urz. UE 2002 C 172/2. Stosując ten komunikat należy zachować dużą ostrożność, gdyż jest on już stosunkowo stary i nie uwzględnia najnowszych ustaleń poczynionych przez sądy unijne w odniesieniu do zagadnienia publicznego finansowania infrastruktury transportowej.
 • [11] Decyzja Komisji Europejskiej z 22 czerwca 2006 r. w sprawie pomocy państwa N 258/06 Tramwaje Śląskie S.A. - pomoc w celu ratowania przedsiębiorstwa, pkt. 25.
 • [12] projekt zawiadomienia Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE.
 • [13] Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, Dz. Urz. UE 2014 L 187/1.
 • [14] COM 2002/107 final.
 • [15] Jarecki S. Usługa publiczna w transporcie - problemy definicyjne. Kontrola Państwowa, 2012, nr 5, s. 80-91.
 • [16] Komunikat Komisji wspólnotowe wytyczne dotyczące pomocy państwa na rzecz przedsiębiorstw kolejowych, Dz. Urz. UE 2008 C 184/13.
 • [17] Decyzja Komisji Europejskiej z 9 listopada 2011 r. w sprawie pomocy państwa nr SA. 32632 - Belgia - ETGE - Intermodale Container Terminal Genk, pkt 52 oraz decyzja Komisji Europejskiej z 15 czerwca 2011 r. w sprawie pomocy państwa nr SA. 32224 - Holandia - Contribution for Port of Rotterdam in order to develop the project Alblasserdam Container Transferium (container transfer facility), pkt 29.
 • [18] Wróbel A. Artykuł 12. W: Miąskik D. (red.) oraz Półtorak N. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz LEX a Wolters Kluwer business, 2008, 353; Szydło M. Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa wobec gospodarki. Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2005, 263; Czapliński W. I filar Unii Europejskiej - Integracja gospodarcza. W: Barcz J. (red.) Prawo Unii Europejskiej. Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2004, s. 98.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-1defb273-7cd2-439e-ba9b-7f2592620fdc
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.