Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1d11bb83-0216-469e-85ea-3a2d76be36fc

Czasopismo

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa

Tytuł artykułu

Zachowanie się przewodów i kabli elektrycznych w pożarach

Autorzy Barasiński, A.  Czaja, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Behaviour of electric cables in fire
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Powstające pożary w obiektach budowlanych pochłaniają liczne ofiary oraz są przyczyną licznych obrażeń i zatruć mieszkańców i użytkowników. Szczególnie groźne dla ludzi są pożary obiektów, w których na niewielkiej przestrzeni przebywa wiele osób, np. sale koncertowe i widowiskowe, dworce, szpitale, porty lotnicze itp. W wymienionych obiektach obowiązują szczególne wymagania ochrony przeciwpożarowej. Ponieważ przewody i kable są integralną częścią wszelkich budynków i obiektów, narażone są na działanie ognia, tak jak inne zainstalowane w nich urządzenia i wyposażenie. Stosowane tworzywa sztuczne do produkcji przewodów i kabli w przypadku pożaru wydzielają gęste dymy, które ograniczają widoczność i utrudniają prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych. Wydzielają również agresywne gazy, groźne dla zdrowia, a nawet życia ludzi przebywających w zagrożonych pomieszczeniach. W przypadku gdy pożar obejmie swoim wpływem przewody i kable, istotna staje się znajomości ich zachowania w takich warunkach. Obecnie wymaga się, aby palące się kable i przewody wydzielały niewielkie ilości dymu i jak najmniej ciepła, a nie wydzielały trujących i agresywnych gazów oraz nie rozprzestrzeniały ognia. W artykule przedstawiono podstawowe wskaźniki oraz zakres przeprowadzanych prób badawczych, na podstawie których ocenia się zachowanie kabli i przewodów w warunkach pożaru.
EN Occurring fires in buildings absorb many victims and cause several injuries and poison for residents and users. Especially dangerous for people are fires where there is a lot of users in the same time like: concerts, railway stations, hospitals, air ports etc. In places mentioned earlier there are special requirements in addition to fire protection. Because the wires and cables are an integral part of all buildings and facilities they are vulnerable to fire, as Rother devices installed and accessories. Plastics used to manufacture wires and cables in case of fire, emit dense smoke that reduces visibility and makes it difficult to coordinate rescue action and fire fighting. They also emit corrosive gases, dangerous to the health and lives of people. In the event that a fire will cover wires and cables, important is the knowledge of their behavior under such conditions. Currently is required from cables and wires to create small amounts of smoke and very little heat, do not secrete toxic and corrosive gases and do not spread fire. In the article there were presented main indicators and the range of research trials conducted on which basis behavior of the cables an wires is judged in case of fire.
Słowa kluczowe
PL badania palności kabli   wskaźnik tlenowy   rozprzestrzenianie płomienia   izolacja ognioodporna  
EN flammability test cables   oxygen index   spread of flame   fire-resistant insulation  
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
Czasopismo Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
Rocznik 2013
Tom T. 1
Strony 15--24
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., tab.
Twórcy
autor Barasiński, A.
  • Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej, ul. Sabinowska 62, 42-200 Częstochowa, baras11@vp.pl
autor Czaja, P.
  • Politechnika Częstochowska, Al. Armii Krajowej 17, 42-200 Częstochowa
Bibliografia
[1] Sosnowski I.: Metody badań palności kabli, Elektrosystemy IV, s. 62–65, 2009.
[2] Informator techniczny, Technokabel 2007.
[3] Norma PN-EN 60332-1-2:2010 Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych. Sprawdzenie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia. Metoda badania płomieniem mieszankowym 1 kW.
[4] Norma PN-EN 50265-2-2:2001 Wspólne metody badania palności przewodów i kabli. Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie płomienia. Sposoby badania. Płomień palnika dyfuzyjnego.
[5] Norma PN-EN 50266-2:2003 Wspólne metody badań palności przewodów i kabli. Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów.
[6] Norma PN-EN 50268-2:2002 Wspólne metody badania palności przewodów i kabli. Pomiar gęstości dymów wydzielanych przez spalanie przewodów lub kabli w określonych warunkach. Metoda.
[7] Norma PN-EN 50267-2-2:2001 Wspólne metody badania palności przewodów i kabli. Badanie gazów powstałych podczas spalania materiałów pobranych z przewodów i z kabli. Metody. Określanie kwasowości gazów przez pomiar pH i konduktywności.
[8] Norma PN-EN 60332-2-2:2010 Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych. Sprawdzanie odporności pojedynczego cienkiego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia. Metoda z użyciem płomienia dyfuzyjnego.
[9] Norma PN-EN 61034-2:2010 Pomiar gęstości dymów wydzielanych przez palące się przewody lub kable w określonych warunkach. Metoda badań i wymagania.
[10] Prauzner T.: Systemy monitoringu w inteligentnym budynku, Prace Naukowe AJD. Seria: Edukacja Techniczna i Informatyczna, t. VII, s. 113–124, 2012.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-1d11bb83-0216-469e-85ea-3a2d76be36fc
Identyfikatory