PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Metoda oceny wpływu typu skrzyżowania drogowego na warunki środowiskowe

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The method of estimation of influence the type of intersection into environmental conditions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Funkcjonowanie systemu transportowego determinowane jest między innymi przez jakość obsługi infrastruktury różnych gałęzi transportu. W przypadku transportu drogowego szczególną rolę odgrywają skrzyżowania drogowe, które umożliwiając obsługę kolizyjnym strumieniom ruchu są wąskim gardłem tego systemu. Dlatego właściwy dobór skrzyżowań drogowych, szczególnie w gęstych sieciach transportowych, może przyczyniać do usprawnienia funkcjonowania systemu transportowego. Wpływ na wybór skrzyżowania drogowego mają projektanci, którzy muszą rozwiązać problemem decyzyjny polegający na wyborze optymalnego rozwiązania. Jednym z pierwszych etapów tego działania jest wybór typu skrzyżowania, który uzależniony jest od wielu czynników. Dlatego w artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy typ skrzyżowania ma wpływ na warunki środowiskowe. W tym celu przedstawiono podstawowe założenia metody oceny tej zależności a także wyniki badań prowadzonych na czterech typach skrzyżowań położonych na wielopasowych ciągach ulic.
EN
Functioning of transport system is determine by the quality of service realized by infrastructure of different transport branches. In case of road transport, very important are intersections. These objects are usually a bottleneck in the network. Therefore, the correct selection of the intersection type is really important in the planning and projecting process of infrastructure. So, decision problem have to be solved by the projectors, who have an influence on these process. But the selection of the intersection type is also the multi-criteria problem. Therefore the answer on the question like, does the intersection type have an influence on environmental conditions, have been presented in the article. For this purpose, the basic assumptions of the method of selections the intersection type, and results of the measurements realized at four type of intersection located on multilane arteries, have been presented in the article.
Rocznik
Tom
Strony
351--362
Opis fizyczny
Bibliogr. 27 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor
 • Politechnika Śląska, Wydział Transportu
Bibliografia
 • 1. Bańdura G.: Wpływ typu skrzyżowania drogowego na warunki środowiskowe. Praca dyplomowa magisterska. Promotor: Sobota A. Politechnika Śląska, Wydział Transportu. 2017.
 • 2. European Environment Agency, EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2013, https://www.eea.europa.eu/ds_resolveuid/I092BPJ1SZ (odsłona: 17.04.2018).
 • 3. Jacyna M.: Modelowanie i ocena systemów transportowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009.
 • 4. Jacyna M.: Wybrane zagadnienia modelowania systemów transportowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009.
 • 5. Jacyna M. i.in.: System Logistyczny Polski. Uwarunkowania techniczno-technologiczne ko modalności transportu. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012.
 • 6. Karoń G., Żochowska R.: Modelling of expected traffic smoothness in urban transportation systems for ITS solutions. Archives of Transport. 2015 vol. 33 issue 1, s. 33-45.
 • 7. Karoń G., Żochowska R., Sobota A.: Selected aspects of the methodology for delimitation of the area of urban agglomeration in transportation models for the evaluation of its projects. Advanced solutions of transport systems for growing mobility. 14th Scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory and Practice 2017". Selected papers. Cham: Springer, 2018, s. 243-254.
 • 8. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 459/2012 z dnia 29 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych Euro 6, (odsłona z dnia 29.07.2017).
 • 9. Rudnicki A. i in.: Innowacja na rzecz zrównoważonego transportu miejskiego. Doświadczenia z realizacji projektu Unii Europejskiej CIVITAS-CARAVEL. Politechnika Krakowska. Kraków 2010.
 • 10. Sobota A.: Przepustowość skrzyżowań drogowych o ruchu regulowanym sygnalizacją świetlną z wydzielonymi spod jej działania pasami dla relacji skrętu w prawo. Logistyka 2014 nr 3, s. 5865- 5874.
 • 11. Sobota A.: Analiza funkcjonalna czterowlotowych skrzyżowań położonych na wielopasowych ciągach ulic w warunkach nasycenia ruchem. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Rozprawa doktorska. Bydgoszcz 2012.
 • 12. Sobota A., Karoń G.: Postrzeganie warunków ruchu miejskiego - płynność ruchu - wyniki badań ankietowych. W: Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu. Kraków : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej, Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie; z. 148 Materiały konferencyjne; nr 90, s. 215-234. 2009.
 • 13. Sobota A., Karoń G., Żochowska R.: Determinanty wyboru typu skrzyżowania drogowego w miastach na etapie projektowania. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, s. Transport. z. 98, 2013.
 • 14. Sobota A., Karoń G., Żochowska R., Janecki R., i. in.: Praca naukowo-badawcza o sygnaturze NB 148/RT-5/13/14 pn. „Zintegrowany System Zarządzania Transportem na obszarze miasta Bielska- Białej, etap I - wykonanie Modelu Ruchu”. Politechnika Śląska Wydział Transportu Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu. Katowice – Bielsko-Biała, maj 2015.
 • 15. Sobota A., Żochowska R., Karoń G.: Analiza zachowań komunikacyjnych użytkowników obiektów handlowo-usługowych. W: Polskie inwestycje transportowe. Doświadczenia, badania i przyszłość. Red. Andrzej Krych. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej. Oddział w Poznaniu. Poznań : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej. Oddział w Poznaniu, 2017, s. 297-310.
 • 16. Starowicz W.: Jakość przewozów w miejskim transporcie zbiorowym. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2007.
 • 17. Szczuraszek T. i in.: Bezpieczeństwo ruchu miejskiego. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2005.
 • 18. Tracz M., i in. Metoda obliczania przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. GDDKiA, Warszawa 2004.
 • 19. Trzaskalik T.: Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Metody i zastosowania. PWE, Warszawa 2014.
 • 20. Wasiak M.: Modelowanie przepływu ładunków w zastosowaniu do wyznaczania potencjału systemów logistycznych. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. s. Transport, z. 79. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011.
 • 21. Woch J.: Kształtowanie płynności ruchu w gęstych sieciach transportowych. Polska Akademia Nauk – oddział w Katowicach, Komisja Transportu. Wydawnictwo Szumacher, Kielce 1998.
 • 22. Żak J.: Modelowanie procesów transportowych metodą sieci faz. Prace naukowe Politechniki Warszawskiej, s. Transport, z. 99. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2013.
 • 23. Żochowska R.: Wielokryterialne wspomaganie podejmowania decyzji w zastosowaniu do planowania tymczasowej organizacji ruchu w sieciach miejskich. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015.
 • 24. Żochowska R., Karoń G.: ITS services packages as a tool for managing traffic congestion in cities. Intelligent transportation systems - problems and perspectives. Eds. Sładkowski A., Pamuła W. Cham : Springer, 2016, s. 81-103.
 • 25. Żochowska R., Karoń G., Janecki R., Sobota A.: Selected aspects of the methodology of traffic flows surveys and measurements on an urban agglomeration scale with regard to its projects. Recent advances in traffic engineering for transport networks and systems. 14th Scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory and Practice 2017". Selected papers. Cham: Springer, 2018, s. 37-49.
 • 26. Żochowska R., Karoń G., Sobota A.: Modelowanie procesów decyzyjnych podróżnych w transporcie publicznym. [w] Nowoczesny transport w obszarach zurbanizowanych. Materiały konferencyjne VIII Konferencji Naukowo-Technicznej nt. „Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego”, Poznań – Rosnówko 15-17 czerwca 2011, pod. red. A. Krycha. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej, o. w Poznaniu, s. 113 – 144.
 • 27. Żochowska R., Karoń G., Sobota A.: Zarządzanie kongestią w sieciach miejskich - wybrane aspekty. Logistyka 2014 nr 6, s. 11850-11861.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-1d118f61-34b9-4f97-acac-288a296ae679
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.