PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zanieczyszczenia wód wodociągowych na przykładzie obszaru działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Contamination of tap water on the example of the area of operation of the Sanitary and Epidemiological Station in Busko-Zdrój
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W latach 2000-2007 w 14 krajach Europy stwierdzono 354 ogniska chorób przenoszonych drogą wodną. W Europie, podobnie jak i w USA, najbardziej narażone na zanieczyszczenia są małe systemy wodociągowe pozostające pod kontrolą społeczności lokalnych lub podmiotów prywatnych. Najczęstszą przyczyną zamykania wodociągów jest wykrycie w nich zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Najpowszechniejszym z takich zanieczyszczeń jest wystąpienie bakterii E. Coli i bakterii z grupy coli. Reakcje na przekroczenia parametrów mikrobiologicznych są znacznie ostrzejsze niż fizykochemicznych. Powodem tego jest bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia wielu ludzi przez choroby przenoszone drogą wodną i powodowane przez mikroorganizmy. Zanieczyszczenia fizykochemiczne nie są najczęściej bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia, jednak mogą powodować wystąpienie niebezpiecznych zmian mikrobiologicznych.
Between 2000 and 2007, 354 outbreaks of water-borne diseases were found in 14 European countries. In Europe, as well as in the USA, the most vulnerable to pollution are small water systems that are under the control of local communities or private entities. The most frequent reason for closure of waterworks is the detection of microbiological contaminants in them. The most common of these contaminants is the occurrence of E. coli bacteria and coliforms. The reaction to exceeding the microbiological parameters is much more severe than the physicochemical ones. The reason for this is the immediate threat to the health and lives of many people through water-borne diseases and caused by microorganisms. Physicochemical contamination is not usually a direct threat to health, however, it can cause dangerous microbiological changes
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
45--49
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz., tab.
Twórcy
autor
 • Akademia Polonijna w Częstochowie, Instytut Zdrowia i Pielęgniarstwa
autor
 • Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury I Środowiska, Instytut Inżynierii Środowiska
Bibliografia
 • 1. Dymaczewski Z., Sozański M. i wsp.: Wodociągi i Kanalizacja w Polsce, tradycja i współczesność. W: Sozański M. (red). Polska Fundacja Ochrony Zasobów Wodnych, Poznań-Bydgoszcz 2002.
 • 2. Parafińska K.: Zagrożenia w funkcjonowaniu systemów zaopatrzenia w wodę i ich wpływ na zdrowie publiczne, 2015.
 • 3. Gańczak M.: John Snow i cholera – 200-lecie urodzin. Prz.Epidemiol. 2014; 68: 169-171.
 • 4. Mulik B., Zimoch I., Marcinkowski J., Parafińska K.: Zagrożenia zdrowotne związane z wodą przeznaczoną do spożycia w krajach o wysokim stopniu rozwoju. Część 2: Europa. Technologia Wody 2015; 3(41): 58-65.
 • 5. Miettinen I., Risebro H., de Franca Do-ria M., Hopi Yip and Paul: Hunter Waterborne disease in non-community Supplies (raport: Intestinal illness through drinking water in Europe), Microrisc 2005.
 • 6. Bartosz Wanot, Tomasz Goczół: Wpływ instalacji wodociągowych na jakość wody konsumowanej oraz uboczne produkty uzdatniania wody. Technologia Wody 2018; 3(59): 64-68.
 • 7. Wojtyła-Buciora P., Marcinkowski J. T.: Szacowanie ryzyka zdrowotnego wynikającego z występowania przekroczeń parametrów chemicznych w wodzie przeznaczonej do spożycia. Probl. Hig. Epidemiol 2010; 91(1): 137-142.
 • 8. Hermanowicz W. i wsp.: Fizyczno-chemiczne badania wody i ścieków. Warszawa 1999.
 • 9. Status of small-scale water supplies in the WHO European Region, Results of a survey conducted under the Protocol on Water and Health. Informal Document Working Group on Water and Health, Geneva, 26–27 November 2014. Economic Commission for Europe and World Health Organization Regional Office for Europe.
 • 10. Obszarowa ocena jakości wody do spożycia przez ludzi dla powiatu buskiego, kazimierskiego i pińczowskiego za 2016 r., Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Busku-Zdroju, Busko-Zdrój 2016.
 • 11. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu buskiego za 2016 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Busku-Zdroju, Busko-Zdrój 2016.
 • 12. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pińczowskiego za 2016 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Busku-Zdroju, Busko-Zdrój 2016.
 • 13. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kazimierskiego za 2016 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Busku-Zdroju, Busko-Zdrój 2016.
 • 14. Bartosz Wanot: Kontrola jakości wody. Technologia Wody 2018; 2(58): 52-55.
 • 15. Wytyczne WHO dotyczące jakości wody do picia. Zalecenia, Wyd. Zarządu Głównego PZIiTS, 1998, (749).
 • 16. Raport o stanie sanitarnym województwa świętokrzyskiego w 2016 r. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach, Kielce 2016.
 • 17. Biłozor S.: Jakość wody w krytych basenach sportowych i rekreacyjnych, Magazyn Instalatora 2013; 6-7 (178/179).
 • 18. Szczygłowska R., Chyc M., Burzala B., Kolwzan B.: Ocena jakosci bakteriologicznej i fizyczno-chemicznej wody basenowej w wybranym krytym obiekcie rekreacyjnym. Ochrona Środowiska, 2012; 34(4).
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-1bf814f6-0422-4506-b44f-6d0f94d900df
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.