PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Green public procurement and innovation of Polish enterprises in the light of empirical research

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Zielone zamówienia publiczne a innowacyjność polskich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article aims to identify obstacles faced by Polish companies in relation to green public procurement and to identify the causes and problems resulting from their limited use as a tool to create innovative solutions. Therefore, a survey directed at independent contractors was designed that would help to diagnose the utilization of green procedures in public procurement, to identify barriers to their use, their economic effects and the factors influencing their development. The study covered a group of 165 contractors, who had already participated in public procurement. Purposeful sampling was used primarily to receive professional and genuine replies, as individuals not participating in public procurement procedures often remain undereducated regarding the public procurement system.
PL
Zielone zamówienia publiczne (GPP) to proces, w którym władze publiczne starają się pozyskiwać dostawy, usługi i roboty budowlane, które wykazują się zredukowanym wpływem na środowisko naturalne w całym cyklu ich życia. Dzięki tym walorom mają one możliwość współuczestniczyć w kreowaniu innowacji po stronie przedsiębiorstw polegających przede wszystkim na udoskonalaniu istniejących rozwiązań, które w zdecydowanej większości są przestarzałe i jednocześnie cechują się niekorzystnym wpływem na środowisko. Niestety zielone zamówienia publiczne nie są jednak w Polsce należycie wykorzystane w kontekście kreowania innowacyjnych rozwiązań przez przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest próba wskazania barier dostępu polskich przedsiębiorstw do zielonych zamówień publicznych oraz wskazanie przyczyn i problemów związanych z niewykorzystaniem ich, jako narzędzia do kreowania innowacyjnych rozwiązań. W związku z tym zaprojektowano badania własne przeprowadzone w odniesieniu do wykonawców, które pozwoliły zdiagnozować stopień wykorzystania zielonych procedur w postępowaniach przetargowych, zidentyfikować bariery ich stosowania, efekty ekonomiczne oraz czynniki wpływające na ich rozwój. Badania przeprowadzono na 165 wykonawcach, mających na swoim koncie udział w zamówieniach publicznych. Celowy dobór próby służył przede wszystkim otrzymaniu fachowych i realnych odpowiedzi, gdyż jednostki nie biorące udziału w postępowaniach przetargowych bardzo często wykazują się nieznajomością systemu zamówień publicznych. Szerokie zastosowanie zielonych zamówień publicznych wymaga podjęcia szeregu działań, z których najważniejszym jest uświadomienie przez głównych interesariuszy skali potrzeb związanych z ochroną środowiska naturalnego, a także wpływu, jaki mają te zamówienia na kreowanie popytu w zakresie innowacyjnych produktów i usług.
Rocznik
Tom
Strony
7--19
Opis fizyczny
Bibliogr. 19 poz., rys.
Twórcy
autor
 • Chair of Entrepreneurship and Business Communication, Faculty of Management Engineering, Poznan University of Technology
Bibliografia
 • [1] Arundel A., Kemp R., Measuring eco-innovation, UNU-MERIT Working Paper Series, 2009-2017.
 • [2] Borowiec A., Zamówienia publiczne jako instrument kreowania popytu na innowacje, Poznań, Wyd. Politechniki Poznańskiej 2013.
 • [3] Borowiec A., Wpływ ekologicznych zamówień publicznych na społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw w Polsce, Wyd. Politechnika Białostocka 2008.
 • [4] Carley M., Spapens P., Dzielenie się światem, Białystok-Warszawa, Instytut na rzecz Ekorozwoju 2000.
 • [5] Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, Dz. U. UE L z dnia 30 kwietnia 2004.
 • [6] Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, Dz. U. UE L z dnia 30 kwietnia 2004.
 • [7] Edquist Ch., Zabala-Iturriagagoitia J.M., Public procurement for Innovation as mission-oriented innovation policy. Research Policy 41/2012.
 • [8] Green Paper on Innovation, European Commission ECSC-EC-EAEC, Brussels/Luxembourg 1996.
 • [9] Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Zamówienia publiczne na rzecz poprawy stanu środowiska, KOM(2008) 400, Bruksela 2008.
 • [10] Komunikat Komisji WE Zamówienia przedkomercyjne: wspieranie innowacyjności w celu zapewnia trwałości i wysokiej jakości usług publicznych w Europie. Przykład możliwego podejścia w zakresie udzielania zamówień na usługi badawczo-rozwojowe przy stosowaniu podziału ryzyka i korzyści na warunkach rynkowych, tj. zamówienia przedkomercyjne, (SEC(2007)1668).
 • [11] Komunikat Komisji Zrównoważona Europa dla Lepszego Świata: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej, COM(2001)264 final, Bruksela 2001.
 • [12] Urząd Zamówień Publicznych, Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2013-2016, Warszawa 2013.
 • [13] Krajowy Program Reform na lata 2005-2008 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej, Warszawa 2005.
 • [14] Ministerstwo Gospodarki, Strategia zmian wzorców produkcji i konsumpcji na sprzyjające realizacji zasad trwałego, zrównoważonego rozwoju, Warszawa 2003.
 • [15] Okoń-Horodyńska E., Piech K. (red.), Strategia Lizbońska a możliwości budowania gospodarki opartej na wiedzy. Wnioski i rekomendacje, Warszawa, PTE 2005.
 • [16] Romer P.M., (1986). Increasing Returns and Long-run Growth. Journal of Political Economy. http://dx.doi.org/10.1086/261420.
 • [17] Tadelis S., Public procurement design: Lessons from the private sector. International Journal of Industrial Organization 30/2012.
 • [18] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349, 478 i 605).
 • [19] Woźniak L., Strojny J., Wojnicka E. (red.), Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania MSP, Warszawa, Wyd. PARP 2010.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-1bb34e7e-4dbd-44f8-8391-379df2788929
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.