PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Problemy bezpieczeństwa pracy w elektrowniach wiatrowych i słonecznych

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Occupational safety problems in wind and solar power stations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Stale wzrasta liczba użytkowników elektrowni wiatrowych i słonecznych w Polsce narażonych na zagrożenia zwłaszcza mechaniczne i elektryczne występujące przy obsłudze tych obiektów. Przeprowadzone analizy wykazały, że podczas użytkowania elektrowni występują nieprawidłowości dotyczące zwłaszcza dojść do stanowisk pracy i dróg ewakuacyjnych, środków ochrony indywidualnej, wydawania pisemnych poleceń, a także opracowania instrukcji i wykonywania prac. Ich skutkiem są różnego typu groźne awarie i wypadki przy pracy. W artykule omówiono wybrane zasady bezpieczeństwa postępowania podczas typowych prac w tych obiektach. Zwrócono uwagę, że do obsługi i użytkowania tych obiektów wymagani są wysoko wykwalifikowani i odpowiednio przeszkoleni pracownicy. Powinni oni przejść specjalistyczne badania lekarskie i być wyposażeni w specjalistyczny sprzęt oraz wyposażenie ochronne. Autorzy liczą, że przedstawione w artykule wskazania wspomogą dobór środków prewencji w celu poprawy bezpieczeństwa pracy w elektrowniach wiatrowych i słonecznych.
EN
The number of users of wind and solar power stations in Poland, who are exposed to especially mechanical and electrical hazards at the service of these objects still increases. The performed analysis showed that during the use of these power stations appear faultinesses especially concerning accessions to workplaces and evacuation ways, personal protective equipment, issuing of orders in writing and also elaboration of instructions and job processing. Different type severe damages and employment injuries are present thereby. In the article one talked over chosen safety rules during typical jobs in these objects. Attention has been paid that high qualified and properly trained operators are required to use of these objects. They should pass special medical examinations and be equipped with professional tools and protective equipment. Authors hope that advices presented in the article will help the selection of preventives for the purpose of work safety improvement in wind and solar power stations.
Twórcy
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
Bibliografia
 • [1]. Raport zawierający analizę realizacji celów ilościowych i osiągniętych wyników w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii w latach 2009-2010, z uwzględnieniem szerszej perspektywy czasowej. Minister Gospodarki, Warszawa 2011.
 • [2]. Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2010 roku. Warszawa 2011.
 • [3]. M. Dąbrowski, A. Dąbrowski „Urządzenia do pozyskiwania i przetwarzania energii słonecznej – stosowane technologie i zagrożenia dla użytkowników”, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, nr 2/2016, str. 23-27.
 • [4]. Promoting Safety and Health in a Green Economy. International Labour Organization, Geneva 2012.
 • [5]. Summary of Wind Turbine Accident data to 30 September 2014. Portal Caithness Windfarm Information Forum 2014.
 • [6]. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r. w sprawie bhp przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. nr 0, poz. 492).
 • [7]. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz.U.2003r. nr 169, poz. 1650, ze zm.).
 • [8]. A. Polak ”Eksperymentalna elektrownia solarno – wiatrowa”, Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe, nr 2/2015, str. 235-237.
 • [9]. Z. Gorczyca ”Mała elektrownia wiatrowa z turbiną pięciołopatową”, Maszyny Elektryczne -Zeszyty Problemowe, nr 2/2016, str. 51-54.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-1b12a361-2494-4426-8077-2a682a656012
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.